Dịch Covid-19 tiếp tục làm khó du lịch Thủ đô

Dịch Covid-19 tiếp tục làm khó du lịch Thủ đô

Trong 6 tháng qua, Hà Nội ước đón 2,9 triệu lượt khách, chủ yếu là khách du lịch nội địa, giảm 25% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng thu từ khách du lịch nội địa ước đạt 8,1 nghìn tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ năm trước.