Đề xuất sửa quy định về hoạt động xúc tiến thương mại

Bộ Công Thương đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các quy định tại các Điều từ Điều 5 đến Điều 7, Điều 9, Điều 11, Điều 13, Điều 17 và Điều 21 của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, cụ thể như sau:

Bổ sung thêm các hình thức của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại được sử dụng làm giải thưởng, phần thưởng, quà tặng trong các chương trình khuyến mại được quy định tại khoản 3 Điều 5;

Bổ sung thêm hình thức khuyến mại quy định tại khoản 9 Điều 92 Luật Thương mại là một trong những trường hợp không áp dụng hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại tại khoản 1 và khoản 2 Điều 6. Sửa đổi quy định về chương trình khuyến mại tập trung tại điểm a khoản 5 Điều 6 và khoản 2 Điều 7 theo hướng bỏ quy định giới hạn khoảng thời gian thực hiện chương trình này;

Sửa đổi quy định tại Điều 9 theo hướng làm rõ hình thức khuyến mại tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền gắn liền hoặc không gắn liền với điều kiện khách hàng phải mua hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;

Bổ sung thêm các hình thức của phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ của hình thức khuyến mại được quy định tại Điều 11;

Sửa đổi quy định tại khoản 1 Điều 13 theo hướng làm rõ sự chứng kiến của khách hàng khi xác định trúng thưởng trong chương trình khuyến mại. Sửa đổi quy định tại khoản 5 Điều 13 theo hướng làm rõ giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại mang tính may rủi để đảm bảo quyền lợi cho các thương nhân trong trường hợp trao giải thưởng cho khách hàng trúng thưởng quá thời hạn quy định do nguyên nhân từ phía khách hàng hoặc nguyên nhân bất khả kháng theo quy định của pháp luật;

Sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 17 theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính (thương nhân thực hiện khuyến mại theo các hình thức khuyến mại được quy định tại các Điều 8, Điều 9, Điều 10 và Điều 11 sẽ không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại) để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước;

Sửa đổi, bổ sung các quy định tại Điều 21 theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại và nộp ngân sách nhà nước đối với giải thưởng không có người trúng thưởng trong chương trình khuyến mại mang tính chất may rủi;

Sửa đổi quy định tại điểm d khoản 4 Điều 32 theo hướng bổ sung thêm Mẫu và thời hạn báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại của các Sở Công Thương hàng năm.

Cùng chuyên mục

Tin khác

Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ký ban hành Quyết định số 1613/QĐ-BYT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Quyết định của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng.
Đề xuất sửa đổi 10 Điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành

Đề xuất sửa đổi 10 Điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi).
Tiếp tục giảm 2% thuế GTGT đến hết năm 2024

Tiếp tục giảm 2% thuế GTGT đến hết năm 2024

Sáng 13/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí trình Quốc hội về tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng từ nay đến hết năm 2024 đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ.
Đề xuất áp thuế tiêu thụ đặc biệt đồ uống có đường để bảo vệ sức khỏe nhân dân

Đề xuất áp thuế tiêu thụ đặc biệt đồ uống có đường để bảo vệ sức khỏe nhân dân

Bộ Tài chính đề xuất bổ sung nước giải khát theo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) có hàm lượng đường trên 5g/100ml, vào đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) để thực hiện các chủ trương chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Đề xuất mới về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Đề xuất mới về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi). Theo đó, dự thảo đề xuất bổ sung hoạt động báo chí khác vào đối tượng được áp dụng ưu đãi thuế TNDN (ngoài hoạt động báo in đã được hưởng ưu đãi như hiện nay).
Cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp

Cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp

Ngày 11/6/2024, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 498/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp.
Trường hợp bắt buộc phải đổi thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước từ 1/7

Trường hợp bắt buộc phải đổi thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước từ 1/7

Từ 1/7/2024, không bắt buộc công dân phải đổi từ thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước, tuy nhiên nếu công dân thuộc vào các trường hợp nêu dưới đây thì vẫn bắt buộc phải đổi từ thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước.
Trình Quốc hội cho phép thi hành sớm Luật Đất đai và 3 luật khác từ 1/8/2024

Trình Quốc hội cho phép thi hành sớm Luật Đất đai và 3 luật khác từ 1/8/2024

Ngày 9/6/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP về Dự án xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.
Xem thêm

Đọc nhiều / Mới nhận