Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai chủ trì Hội nghị giao ban công tác quý IV/2023

TTXVN cho hay ngày 4/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chủ trì giao ban với các ban đảng, 4 văn phòng, các đảng ủy, cơ quan, đoàn thể ở Trung ương.

Tình hình, kết quả công tác nổi bật

Năm 2023, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức do tình hình thế giới, khu vực và trong nước, nhưng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta luôn đoàn kết, thống nhất cao, phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, có các chủ trương, quyết sách đúng đắn, sáng tạo, kịp thời để thực hiện đồng bộ, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng;

Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội (GDP quy mô 430 tỷ USD, tăng trưởng 5,05%, cao gấp 1,5 lần so với mức 2,9% của kinh tế toàn cầu); củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; giữ vững trật tự, an toàn xã hội;

Bảo đảm tốt an sinh xã hội; cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân (GDP bình quân đầu người đạt 4.284 USD, bước vào ngưỡng thu nhập trung bình cao); tạo chuyển biến tốt về tâm trạng, niềm tin trong xã hội, được dư luận nhân dân và bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Một số thành tích nổi bật là: Các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội, chính quyền ở cơ sở có chuyển biến tích cực, hoạt động hiệu quả; các hoạt động đối ngoại tiếp tục nâng tầm vị thế, uy tín đất nước, tạo thêm cơ hội mới; nhiều công trình lớn, hạ tầng quan trọng được tập trung xây dựng, hoàn thành và triển khai mới; khu vực dịch vụ có sự bứt phá tích cực; nông nghiệp tiếp tục có đóng góp quan trọng, là trụ đỡ vững chắc cho nền kinh tế...

Tuy nhiên, phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là việc bảo đảm các thị trường tiền tệ, chứng khoán, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp phát triển lành mạnh và ổn định, an toàn; các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người lao động ở một số lĩnh vực gặp nhiều khó khăn. Nhiều doanh nghiệp phải dừng hoạt động, giải thể, phá sản, người lao động mất việc làm. Tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu có chiều hướng gia tăng. Một số phần tử xấu, đối tượng cực đoan tuyên truyền, kích động, lôi kéo người dân gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai chủ trì Hội nghị giao ban công tác quý IV/2023- Ảnh 2.

Ảnh: TTXVN

Những nhiệm vụ trọng tâm quý I/2024 và thời gian tới

Kết luận giao ban, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai yêu cầu các cơ quan, đoàn thể triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII, Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn 2024. Hoàn thành kiểm điểm, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên; tổng kết công tác năm 2023. Các tiểu ban triển khai công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng. Triển khai thực hiện chương trình hoạt động Tết của lãnh đạo Đảng và Nhà nước; chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024...

Cùng với đó là đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tập trung hoàn thành các công trình lớn, trọng điểm; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh. Thúc đẩy thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, tiêu dùng. Xử lý quyết liệt tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu; bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; tích cực phòng, chống dịch bệnh. Chủ động phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, tai nạn giao thông, cháy nổ, đốt pháo...

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Triển khai Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Chuẩn bị chu đáo cuộc gặp giữa Bộ Chính trị Đảng ta và Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào năm 2024; đón nguyên thủ các nước thăm chính thức Việt Nam.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an ninh tôn giáo, dân tộc, nhất là trong dịp Tết Giáp Thìn. Thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; bảo đảm an ninh, an toàn mạng. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động của một số phần tử cơ hội chính trị, bất mãn. Chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng báo chí chấp hành không nghiêm định hướng tuyên truyền, đăng tải thông tin gây phản ứng tiêu cực.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nêu rõ, các cơ quan, đoàn thể ở Trung ương tăng cường trao đổi, phối hợp, hỗ trợ nhịp nhàng, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác; tập trung rà soát, chỉ đạo quyết liệt việc hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, lĩnh vực của mình; đồng thời đề xuất, kiến nghị giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ chung, nhiệm vụ có liên quan; phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 ngay từ tháng đầu, quý đầu năm, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng.

Cùng chuyên mục

Tin khác

Những yêu cầu mới đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay

Những yêu cầu mới đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay

Xuất phát từ vị trí, vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự sống còn của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta, để nhiệm vụ này đạt được hiệu quả cao trong thực tiễn, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức đúng đắn, đầy đủ và sâu sắc về nền tảng tư tưởng, đồng thời có trách nhiệm bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chính Minh trong giai đoạn hiện nay.
Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lỗi sống trong nội bộ ngành Công Thương

Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lỗi sống trong nội bộ ngành Công Thương

Trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng với việc xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ta luôn coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Đây là quan điểm nhất quán, xuyên suốt, vừa có ý nghĩa cấp bách, vừa cơ bản lâu dài, đồng thời là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Những kết quả đạt được về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong những năm qua là rất quan trọng, được khẳng định cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng, công tác xây dựng Đảng còn không ít hạn chế, khuyết điểm. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, giảng dạy và học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chưa đáp ứng yêu cầu. Nội dung sinh hoạt Đảng ở nhiều nơi còn đơn điệu, hình thức, hiệu quả chưa cao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của không ít tổ chức Đảng còn thấp, thậm chí có nơi mất sức chiến đấu. Đặc biệt là những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Bảo vệ, khẳng định giá trị và sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua lời dặn của Người

Bảo vệ, khẳng định giá trị và sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua lời dặn của Người

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong di chúc của Người có có giá trị lý luận quan trọng, ý nghĩa thực tiễn, mang tính thời sự sâu sắc, là kim chỉ nam trong quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây Đảng trong tình hình mới đã và đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác xây dựng Đảng tại Chi bộ Văn phòng Quản lý thị trường Quảng Nam nhằm khẳng định vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, xứng đáng là Chi bộ xuất sắc của Đảng bộ Cục, đơn vị đầu tàu, giúp tập thể Ban chấp hành Đảng bộ Cục Quản lý thị trường Quảng Nam chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Đảng bộ một cách hiệu quả, chất lượng.
Lãnh đạo các chính đảng, các nước chúc mừng sinh nhật Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lãnh đạo các chính đảng, các nước chúc mừng sinh nhật Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhân dịp sinh nhật của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (14/4), trong những ngày qua, nhiều lãnh đạo các nước, các chính đảng đã gửi thư, điện chúc mừng Tổng Bí thư, trong đó có lãnh đạo các nước, các đảng của Lào, Trung Quốc, Cuba, Nga, Belarus, Dominicana.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 15/4/2024 về Chương trình hành động của Chính phủ đến năm 2030 thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai: Tiếp tục khái quát hệ thống lý luận về đường lối đổi mới

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai: Tiếp tục khái quát hệ thống lý luận về đường lối đổi mới

Sáng 15/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng đã diễn ra Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.
Kiên quyết ngăn chặn, xử lý các thông tin xấu độc sai sự thật, trái thuần phong mỹ tục trên mạng xã hội

Kiên quyết ngăn chặn, xử lý các thông tin xấu độc sai sự thật, trái thuần phong mỹ tục trên mạng xã hội

"Xây dựng" và "bảo vệ" là hai từ đặc biệt đối với mỗi công dân Việt Nam. Bởi các thế lực thù địch lúc nào cũng quan sát Tổ quốc ta hòng chống phá, triệt để biến mất Chủ nghĩa Mác-Lênin, CNXH tồn tại ở Việt Nam. Đất nước ta vừa trải qua kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và sắp tới kỷ niệm 79 năm ngày Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đảng ta cũng vừa kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trải qua 94 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN, nhân dân ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách và đạt được những kết quả.
Xem thêm

Đọc nhiều / Mới nhận

Bắt giữ nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khoẻ chống đột quỵ giả qui mô lớn

Bắt giữ nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khoẻ chống đột quỵ giả qui mô lớn

Thời gian làm việc Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội dự kiến kéo dài 26 ngày

Thời gian làm việc Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội dự kiến kéo dài 26 ngày

Cẩn thận với các cuộc gọi từ các số lạ không có trong danh bạ

Cẩn thận với các cuộc gọi từ các số lạ không có trong danh bạ

Tập trung tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các dự án điện khí

Tập trung tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các dự án điện khí

Bắt chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An

Bắt chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An

"Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày giỗ Tổ mồng Mười tháng Ba..."

"Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày giỗ Tổ mồng Mười tháng Ba..."

Có tới 3 ngày Valentine trong năm không phải ai cũng biết

Có tới 3 ngày Valentine trong năm không phải ai cũng biết

Trình Chính phủ phương án nghỉ Lễ 30/4-1/5

Trình Chính phủ phương án nghỉ Lễ 30/4-1/5

Cẩm nang phòng chống rủi ro từ tấn công từ mã độc tống tiền

Cẩm nang phòng chống rủi ro từ tấn công từ mã độc tống tiền

Tết Hàn thực và món ăn truyền thống: bánh trôi, bánh chay

Tết Hàn thực và món ăn truyền thống: bánh trôi, bánh chay

Ngày Quốc tế về Du hành Không gian có Người (12/4)

Ngày Quốc tế về Du hành Không gian có Người (12/4)

Ngày Valentine đen 14/4 - ngày độc thân vui vẻ

Ngày Valentine đen 14/4 - ngày độc thân vui vẻ

Sắp tổng kiểm kê tài sản công trên quy mô cả nước

Sắp tổng kiểm kê tài sản công trên quy mô cả nước

Chiêu thức lừa đảo cũ với một loạt nạn nhân mới

Chiêu thức lừa đảo cũ với một loạt nạn nhân mới

Làm sâu sắc quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc

Làm sâu sắc quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc