Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương: Một bức tranh đa diện, đa màu sắc cùng tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo

Ngày 31/01/2024, tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tham dự Hội nghị, về phía Bộ Công Thương có đồng chí Lê An Hải, Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ, Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng; đồng chí Nguyễn Minh Huệ, Chủ tịch Công đoàn Bộ. Về phía Đoàn Khối các cơ quan Trung ương có đồng chí Bùi Hoàng Tùng, UVBCH Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương. Về phía Đoàn Thanh niên các Bộ, ngành có đồng chí Tạ Hồng Sơn, UVBCH Trung ương Đoàn, UVBCH Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Về phía Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương có đồng chí Phạm Khắc Huy, UVBTV Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương cùng các đồng chí Phó Bí thư; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra cùng các toàn thể các đồng chí cán bộ đoàn chủ chốt trực thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương.

Nhiều hoạt động, sự kiện nổi bật trong năm 2023

Tại Hội nghị, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương Phạm Khắc Huy đã có báo cáo về kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2023, đồng thời phổ biến nhiệm vụ trọng năm 2024 của Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương.

Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương: Một bức tranh đa diện, đa màu sắc cùng tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo

Cụ thể, trong năm 2023, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ Bộ và Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương, công tác đoàn và phong trào thanh niên Bộ Công Thương tiếp tục được triển khai đa dạng, có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức; nhiều hoạt động có quy mô lớn, cách làm sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực; chủ động trong công tác phối hợp để tăng các nguồn lực, sức lan tỏa cho hoạt động của Đoàn.

Các cấp bộ đoàn đã bám sát chủ đề công tác năm 2023 của Đoàn Khối, sự chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, triển khai chương trình công tác phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, phát huy tinh thần xung kích, tiên phong của tuổi trẻ trong chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn.

Các phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành với thanh niên được triển khai đồng bộ, gắn với thực hiện công tác chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Chương trình tình nguyện có tính lan tỏa, hướng tới tính thiết thực, hiệu quả cao. Công tác tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực, khẳng định và phát huy vai trò của tuổi trẻ trong công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị và cơ quan, đơn vị.

Trong năm 2023, Đoàn Thanh niên Bộ và các cơ sở đoàn trực thuộc đã chủ trì, phối hợp tổ chức 41 hoạt động, sự kiện trên 07 nhóm nhiệm vụ công tác đoàn, gắn liền với công tác giáo dục; phong trào cách mạng; đồng hành với thanh niên; công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; công tác quốc tế thanh niên; công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng cũng như công tác đoàn và phong trao thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

“Những kết quả đạt được trong năm 2023 là tiền đề quan trọng để Đoàn Bộ tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, chương trình công tác nhiệm kỳ 2022-2027 đã đề ra.” - Bí thư Phạm Khắc Huy nhận định.

Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương: Một bức tranh đa diện, đa màu sắc cùng tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo

Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương Phạm Khắc Huy báo cáo về kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2023

Mặc dù vậy, Bí thư Phạm Khắc Huy cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2023 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Cụ thể là: (i) công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn tuy được đổi mới, sáng tạo nhưng vẫn chưa theo kịp với xu thế của thanh niên; việc tổ chức, hướng dẫn cho đoàn viên, thanh niên tham gia Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII còn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra; (ii) việc nắm bắt tình hình, tư tưởng, dư luận trong đoàn viên, thanh niên có thời điểm còn chưa tốt, chưa thường xuyên; (iii) việc triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên tại các cơ sở Đoàn còn chưa đồng đều; (iv) việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn còn hạn chế; công tác kiểm tra giám sát chưa đạt yêu cầu đề ra; (v) công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn đã được quan tâm, đẩy mạnh triển khai; tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế nhất định.

Vì vậy, để đẩy mạnh công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2024, hưởng ứng “Năm Thanh niên tình nguyện”, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương Phạm Khắc Huy đã báo cáo về 03 định hướng chung và 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn Bộ Công Thương năm 2024.

Về định hướng chung, Đoàn Bộ Công Thương xác định Chi đoàn cơ sở là hạt nhân và người đứng đầu tổ chức đoàn là nhân tố quyết định trong hoạt động của Đoàn Bộ; năm 2024 Ban Chấp hành Đoàn Bộ sẽ có các giải pháp cụ thể để triển khai nội dung này. Bí thư Phạm Khắc Huy cũng lưu ý việc đảm bảo tính kế hoạch trong các hoạt động đoàn, đây là yêu cầu rất quan trọng trong việc triển khai các hoạt động nhằm đảm bảo được các mục tiêu, định hướng đã đề ra. Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát cũng sẽ được tăng cường thực hiện trong năm 2024.

Về nhiệm vụ trọng tâm, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương xác định có 05 nhóm nhiệm vụ cần tập trung triển khai trong năm 2024:

Một là, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Đảng ủy Bộ và Đoàn Khối. Trong đó cần đặc biệt lưu ý thực hiện các nhiệm vụ được nêu tại Văn bản số 76-CTr/ĐUB ngày 28/12/2023 của Đảng ủy Bộ về Chương trình làm việc của Đảng ủy Bộ năm 2024, Văn bản số 08-CTr/ĐTNK-VP ngày 11/01/2024 của Đoàn Khối về việc ban hành Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2024; Quyết định số 128-QĐ/ĐTNK-VP ngày 17/01/2024 của Đoàn Khối về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh niên Khối các cơ quan Trung ương năm 2024.

Hai là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên trọng tâm là khơi dậy niềm tin, sự nhiệt huyết cống hiến cho thanh niên, tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên, phát huy vai trò của tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh niên trong thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ba là, tập trung triển khai hiệu quả chủ đề công tác năm “Năm Thanh niên tình nguyện”. Tổ chức hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ, tình nguyện theo từng đối tượng. Tình nguyện thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị: Đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; tham gia quá trình xây dựng thể chế, chính sách, chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công sở... tại cơ quan, đơn vị. Các cơ sở đoàn lưu ý cần phải xác định được đặc thù, thế mạnh của mình để tổ chức được các hoạt động hiệu quả, mang tính đột phá.

Bốn là, phối hợp với Công đoàn Bộ và các đơn vị đẩy mạnh triển khai các hoạt động phong trào đặc biệt là phong trào thi đua, các hoạt động đồng hành với thanh niên trong văn hóa, thể chất, tinh thần nhằm tạo nên không khí đoàn kết, sổi nổi trong đoàn viên, thanh niên; góp phần xây dựng môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp và năng động trong Bộ Công Thương.

Năm là, tập trung chỉ đạo, triển khai hoàn thành Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2024-2027; thời gian hoàn thành trước ngày 31/7/2024.

Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương: Một bức tranh đa diện, đa màu sắc cùng tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo

Đại diện Chi đoàn Tạp chí Công Thương tham luận về công tác phát triển các hoạt động phong trào của Tạp chí Công Thương

Trong khuôn khổ Hội nghị, đại diện các đơn vị Đoàn Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số; Đoàn Cục Xuất nhập khẩu; Chi đoàn Cục Phòng vệ thương mại và Chi đoàn Tạp chí Công Thương đã lần lượt có tham luận về kết quả công tác đoàn năm 2023 và giải pháp đề ra nhằm tăng cường hiệu quả công tác thanh niên, gắn công tác đoàn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị năm 2024; tính hiệu quả trong công tác phối hợp, phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu giữa các tổ chức đoàn cơ sở nhằm triển khai hiệu quả các công tác đoàn và phong trào thanh niên; công tác phát triển văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao của Chi đoàn Cục Phòng vệ thương mại và công tác phát triển các hoạt động phong trào của Tạp chí Công Thương.

Một bức tranh đa diện, đa màu sắc cùng tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo

Đánh giá về công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2023 của Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương, Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương Nguyễn Minh Huệ ghi nhận và biểu dương những kết quả, hoạt động mà đoàn viên, thanh niên Bộ Công Thương đã đạt được trong năm 2023. Trong đó, nhiều hoạt động thường niên đã được đổi mới, sáng tạo và đạt được những kết quả nổi bật, có thể kể đến như công tác hiến máu tình nguyện, phong trào xây dựng công sở xanh - sạch - đẹp và giải bóng đá nam Bộ Công Thương,…

“Những hoạt động này của Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đã lan toả rất tích cực không chỉ đến đoàn viên, thanh niên trẻ thuộc Bộ mà còn đến toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ.” - Chủ tịch Nguyễn Minh Huệ nhấn mạnh.

Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương: Một bức tranh đa diện, đa màu sắc cùng tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo

Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương Nguyễn Minh Huệ

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Hoàng Tùng, UVBCH Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương vui mừng ghi nhận, năm 2023 là một năm nhiều khởi sắc, nhiều đổi mới, nhiều thành công đối với Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương. Mặc dù điều kiện và hoàn cảnh đặt ra nhiều thách thức, khó khăn, nhưng với những nỗ lực, cố gắng cùng tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo của các đoàn viên, thanh niên đã tạo nên một bức tranh đa diện, đa màu sắc của Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương.

Đồng chí Bùi Hoàng Tùng cho biết, một trong những điểm nổi bật của Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương trong năm vừa qua là tính toàn diện, cùng với việc gắn hoạt động đoàn với công tác chuyên môn của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương đã tạo nên đặc trưng rõ nét của tính trí tuệ trong hoạt động Đoàn. Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đã tổ chức được rất nhiều hoạt động, sự kiện, với quy mô, sự đầu tư rất lớn, tạo ra những phong trào thanh niên sôi nổi, giúp gắn kết và phát huy tinh thần đoàn kết của toàn thể đoàn viên, thanh niên trong Bộ.

Đồng chí Bùi Hoàng Tùng nhận định, năm 2024 sẽ là một năm rất quan trọng với Đoàn Khối nói chung và từng Đoàn Bộ nói riêng, vì vậy, các đơn vị Đoàn trong các Bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương cần chung tay, tạo nên một sức mạnh tổng thể, mang màu sắc riêng của khối các cơ quan Trung ương bằng các tập trung triển khai đồng bộ một số nhiệm vụ. Cụ thể, (i) thực hiện Bộ Tiêu chí công tác đoàn và phong trào thanh niên; (ii) thực hiện sinh hoạt chính trị với chủ đề “Khát vọng hùng cường - Sứ mệnh thanh niên”; (iii) thực hiện chủ đề công tác “Năm Thanh niên tình nguyện” 2024; (iv) triển khai phong trào tuổi trẻ sáng tạo; và (v) triển khai các hoạt động mang bản sắc riêng của Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương.

Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương: Một bức tranh đa diện, đa màu sắc cùng tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo

Đồng chí Bùi Hoàng Tùng, UVBCH Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương vui mừng ghi nhận, năm 2023 là một năm nhiều khởi sắc, nhiều đổi mới, nhiều thành công đối với Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương

Triển khai đồng bộ hoạt động đoàn bám sát chỉ đạo, định hướng của Đảng uỷ Bộ Công Thương

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê An Hải, Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ, Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương cho biết, bên cạnh những kết quả đã đạt được trong năm 2023, nhằm tổ chức triển khai các hoạt động đoàn bám sát các chỉ đạo, định hướng của Đảng uỷ Bộ Công Thương trong năm 2024, Đoàn Thanh niên Bộ cần làm tốt một số nhiệm vụ, cụ thể:

Thứ nhất, bám sát các chỉ đạo, chỉ thị của Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng và truyền thống cách mạng, tăng cường việc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Từ đó tạo điều kiện cho tầng lớp thanh niên thường xuyên được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, các chương trình đào tạo về chuyên môn, tăng cường hội nhập quốc tế, các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh… Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn cho cán bộ đoàn chủ chốt của các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ đoàn các cấp. Đây được xem là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và liên tục của các cấp bộ Đoàn.

Thứ hai, không ngừng nghiên cứu, tiếp thu, đổi mới, sáng tạo, áp dụng công nghệ thông tin trong triển khai các hoạt động đoàn và xây dựng môi trường để tuổi trẻ Ngành Công Thương có cơ hội rèn luyện, cống hiến và khẳng định bản thân, phát huy những phẩm chất nổi bật của thanh niên trong các chương trình, nhiệm vụ quan trọng của Bộ, gắn hoạt động, công tác đoàn với nhiệm vụ chuyên môn của Bộ, của Ngành.

Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương: Một bức tranh đa diện, đa màu sắc cùng tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo

Đồng chí Lê An Hải, Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ, Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương chỉ đạo tại Hội nghị

Thứ ba, thường xuyên quan tâm, lắng nghe, thấu hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên, xác định các công tác đoàn của chúng ta cần hướng tới đối tượng là thanh niên, đồng hành với thanh niên. Thông qua công tác đoàn và phong trào thanh niên, Đoàn Thanh niên Bộ cần chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội khác xây dựng và tổ chức thực hiện nhiều phong trào hành động cách mạng bảo đảm thiết thực và hiệu quả, mang tính đột phá; các phong trào phải xuất phát từ thực tiễn, nhu cầu, nguyện vọng và đem lại giá trị thiết thực cho đoàn viên thanh niên.

Thứ tư, tham mưu cấp ủy đảng ban hành các cơ chế, chính sách đối với cán bộ đoàn chuyên trách và kiêm nhiệm cấp Bộ, cấp cơ sở về chế độ phụ cấp, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ của cơ quan, đơn vị; tạo môi trường để đoàn viên tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện trở thành đảng viên và phát hiện, đào tạo, giới thiệu cho cấp ủy đảng tại cơ quan, đơn vị những đoàn viên thanh niên ưu tú, có năng lực, có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng để làm tốt công tác phát triển đảng, tạo nguồn cán bộ trẻ, kế cận cho Bộ Công Thương.

Thứ năm, nghiên cứu, sớm báo cáo Đảng ủy Bộ, Lãnh đạo Bộ chấp thuận về chủ trương kiện toàn vị trí cán bộ chuyên trách Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương nhằm kịp thời tiếp thu, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ, đồng thời đảm bảo việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên hiệu quả, đặc biệt là trong công tác chỉ đạo Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2024-2027.

“Hy vọng với những chỉ đạo trên, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực cụ thể hóa và hoàn thành xuất sắc những mục tiêu, chương trình, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2024, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Bộ Công Thương lần thứ IV.” - Đồng chí Lê An Hải tin tưởng.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đồng chí Lê An Hải gửi lời chúc đến các đồng chí Lãnh đạo Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các đồng chí thủ lĩnh Đoàn Thanh niên các Bộ, ngành một năm mới luôn dồi dào sức khỏe, năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, tập thể Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương, 09 cơ sở đoàn trực thuộc và 09 cá nhân đã vinh dự được Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương vinh danh, tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2023. Đồng thời, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ đã trao tặng giấy khen đối với 15 tập thể và 41 cá nhân vì những đóng góp tích cực trong công tác thanh niên của Bộ Công Thương năm 2023.

Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương: Một bức tranh đa diện, đa màu sắc cùng tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo

Tập thể Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương vinh dự nhận Bằng khen của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2023.

Theo Tạp chí Công Thương

Cùng chuyên mục

Tin khác

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Hội nghị Quân ủy Trung ương

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Hội nghị Quân ủy Trung ương

Ngày 8/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 10 nhằm thảo luận, đánh giá công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm, cũng như triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã thông báo toàn văn nội dung phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương gửi đến Hội nghị.
Trên 1,28 triệu cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35- CT/TW

Trên 1,28 triệu cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35- CT/TW

Ngày 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35- CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị Quân ủy Trung ương

Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị Quân ủy Trung ương

Ngày 8/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 10 nhằm thảo luận, đánh giá công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm, cũng như triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Vì điều kiện không thể về dự Hội nghị trực tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương gửi nội dung phát biểu chỉ đạo, gợi mở một số nội dung quan trọng để Hội nghị Quân ủy Trung ương tham khảo trong quá trình thảo luận.
Khai giảng lớp thứ nhất bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Khai giảng lớp thứ nhất bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 8/7, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ nhất).
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư gửi Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư gửi Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Sáng 4/7, Đảng uỷ Công an Trung ương tổ chức Hội nghị 6 tháng đầu năm 2024 tại Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã thông báo toàn văn nội dung phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đến Hội nghị. Tạp chí QLTT giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Ngày 4/7, Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2024 đã được tổ chức tại Hà Nội để cho ý kiến vào các nội dung theo thẩm quyền.
Chống hàng giả trên không gian mạng – nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Quản lý thị trường trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Chống hàng giả trên không gian mạng – nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Quản lý thị trường trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Đồ hiệu từ túi đến giày của các nhãn hàng lớn đều được làm giả tinh vi, chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn đồng, người mua đã có thể sở hữu các phụ kiện đi kèm, thậm chí là hóa đơn mua từ cửa hàng nước ngoài. Chưa khi nào, thách thức đặt ra cho lực lượng chức năng trong cuộc chiến với vấn nạn hàng giả trên không gian mạng như hiện nay.
Xây dựng lực lượng lực lượng Quản lý thị trường gắn với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Xây dựng lực lượng lực lượng Quản lý thị trường gắn với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Với 67 năm hình thành và phát triển, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) đã không ngừng trước thành, lớn mạnh, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, nòng cốt trên mặt trận kiểm tra, giám sát thị trường, chống buôn lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm SHTT… góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
Xem thêm

Đọc nhiều / Mới nhận

Bê bối an toàn thực phẩm 'rúng động': Dầu ăn chở bằng xe bồn bẩn, lẫn hóa chất

Bê bối an toàn thực phẩm 'rúng động': Dầu ăn chở bằng xe bồn bẩn, lẫn hóa chất

Từ 1/8: Có 6 trường hợp sẽ bị thu hồi sổ đỏ

Từ 1/8: Có 6 trường hợp sẽ bị thu hồi sổ đỏ

Nam Định triệt phá đường dây cá độ bóng đá 150 tỷ đồng

Nam Định triệt phá đường dây cá độ bóng đá 150 tỷ đồng

Cảnh báo lừa đảo phổ biến qua điện thoại ai cũng có thể là nạn nhân

Cảnh báo lừa đảo phổ biến qua điện thoại ai cũng có thể là nạn nhân

10 tỷ mật khẩu bị lộ

10 tỷ mật khẩu bị lộ

Quảng Bình: Phát hiện gần 2.000 đầu sách vở giả

Quảng Bình: Phát hiện gần 2.000 đầu sách vở giả

Hành trình 67 năm lực lượng Quản lý thị trường: Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả

Hành trình 67 năm lực lượng Quản lý thị trường: Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả

Liên tiếp triệt xóa nhiều đường dây cá độ bóng đá

Liên tiếp triệt xóa nhiều đường dây cá độ bóng đá

Australia trở thành quốc gia đầu tiên cấm bán thuốc lá điện tử bên ngoài các hiệu thuốc

Australia trở thành quốc gia đầu tiên cấm bán thuốc lá điện tử bên ngoài các hiệu thuốc

Những điểm mới của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có hiệu lực từ ngày 1/7

Những điểm mới của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có hiệu lực từ ngày 1/7

Những ngày lễ, sự kiện nổi bật diễn ra trong tháng 7

Những ngày lễ, sự kiện nổi bật diễn ra trong tháng 7

Giữ tinh thần “dĩ công vi thượng” để bảo vệ người tiêu dùng, xây dựng lực lượng QLTT lớn mạnh

Giữ tinh thần “dĩ công vi thượng” để bảo vệ người tiêu dùng, xây dựng lực lượng QLTT lớn mạnh

Cảnh báo các hình thức lừa đảo phổ biến qua điện thoại tuần qua

Cảnh báo các hình thức lừa đảo phổ biến qua điện thoại tuần qua

Các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2024

Các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2024

Hơn 1 triệu thí sinh thi môn đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp

Hơn 1 triệu thí sinh thi môn đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp