Tạo môi trường thuận lợi phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn

Bộ Công Thương đang đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công nhằm tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn.

Bộ Công Thương cho biết, sau 10 năm thi hành Nghị định số 45/2012/NĐ-CP, công nghiệp nông thôn trên cả nước đạt được một số kết quả nhất định, tuy vậy, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, các chủ trương, định hướng về phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp của Đảng và Nhà nước đã có sự điều chỉnh đáng kể.

Tạo môi trường thuận lợi phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn

Một số nội dung/quy định về khuyến công tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP cần được rà soát, đánh giá để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với đặc điểm tình hình hiện nay do bộc lộ một số bất cập, hạn chế như:

Một số khái niệm chưa rõ nghĩa, gây các cách hiểu không thống nhất, ảnh hưởng đến quá trình triển khai công tác khuyến công của các địa phương, đơn vị.

Mục tiêu của hoạt động khuyến công cần hướng đến những định hướng lớn của Đảng và Nhà nước trong phát triển công nghiệp như: kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, chuyển đổi số…

Danh mục ngành nghề được hưởng chính sách khuyến công chưa bao quát hết các nội dung mới theo quy định của pháp luật.

Việc phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương về trách nhiệm quản lý một số nội dung của hoạt động khuyến công cần được đẩy mạnh hơn. Tổ chức hệ thống khuyến công địa phương đã có sự thay đổi do quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công Thương thực hiện nhiệm vụ về khuyến công theo quy định của pháp luật.

Nâng cao hiệu quả chính sách khuyến công

Để khắc phục những bất cập, hạn chế nêu trên, việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2012/NĐ-CP rất cần thiết và cấp bách theo hướng kế thừa những nội dung còn phù hợp của Nghị định hiện hành, đồng thời sửa đổi, bổ sung một số nội dung nhằm đưa ra các quy định cụ thể, dễ tuân thủ, dễ thực hiện; nâng cao chất lượng và làm sâu sắc hơn hiệu quả tác động của chính sách khuyến công; xác định trách nhiệm liên tục của trung ương và địa phương trong quá trình thực hiện; tạo sự chuyển biến rõ về chất lượng, bảo đảm chỉnh thể thống nhất giữa Nghị định mới và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nhà nước tổ chức hoạt động khuyến khích, hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn thực hiện những định hướng lớn của Đảng và Nhà nước trong phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp như: Kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, chuyển đổi số…

Tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, chuyển đổi số,… phát triển mạnh sản xuất kinh doanh, tạo nhiều việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn.

Dự kiến, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số vấn đề sau: Điều chỉnh đối tượng áp dụng của Nghị định; bổ sung mục tiêu của hoạt động khuyến công như: kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, chuyển đổi số; điều quy định về Chính sách khuyến công; trong đó điều chỉnh, bổ sung các nội dung hoạt động và bổ sung định mức hỗ trợ cho từng nội dung cụ thể; sửa đổi quy định về tổ chức hệ thống khuyến công địa phương...

Cùng chuyên mục

Tin khác

Cách tính lương, phụ cấp, hoạt động phí theo lương cơ sở mới

Cách tính lương, phụ cấp, hoạt động phí theo lương cơ sở mới

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 07/2024/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
Chính phủ sửa đổi, bổ sung thuế nhập khẩu theo Hiệp định ASEAN – Hàn Quốc

Chính phủ sửa đổi, bổ sung thuế nhập khẩu theo Hiệp định ASEAN – Hàn Quốc

Chính phủ ban hành nghị định số 81/2024/NĐ-CP để sửa đổi, bổ sung một số điều về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam (thuế suất AKFTA) để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2022 – 2027.
Danh mục dịch vụ thực hiện kê khai giá tại cảng hàng không

Danh mục dịch vụ thực hiện kê khai giá tại cảng hàng không

Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư quy định về cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa, giá dịch vụ chuyên ngành hàng không và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7.
Tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 500.000 đồng/tháng

Tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 500.000 đồng/tháng

Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2024/NĐ-CP ngày 1/7/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
Những điểm mới của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có hiệu lực từ ngày 1/7

Những điểm mới của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có hiệu lực từ ngày 1/7

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 19/2023/QH15 được ban hành ngày 20/6/2023 và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7, thay thế cho Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ban hành năm 2010. Đây là văn bản luật quan trọng trong hệ thống văn bản pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Những trường hợp sẽ bị khóa căn cước điện tử

Những trường hợp sẽ bị khóa căn cước điện tử

Ngày 1/7/2024, Luật Căn cước đã chính thức có hiệu lực thi hành. Vậy những đối tượng nào sẽ bị khoá căn cước điện tử và tà trường hợp nào thì căn cước điện tử được mở khóa trở lại?
10 điểm mới của Luật Căn cước có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024

10 điểm mới của Luật Căn cước có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024

Luật Căn cước được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, có hiệu lực từ ngày 1/7/2024. Trong đó có những điểm mới đáng chú ý như: Chứng minh nhân dân 9 số hết hiệu lực từ 1/1/2025; Bỏ thông tin quê quán và vân tay trên thẻ căn cước; Cấp thẻ Căn cước cho người dưới 06 tuổi; Bổ sung quy định cấp Giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch…
Những đối tượng nào được tăng lương từ 1/7/2024

Những đối tượng nào được tăng lương từ 1/7/2024

Chính phủ ban hành Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, 10 đối tượng nằm trong diện điều chỉnh lương, áp dụng từ 1/7/2024.
Xem thêm

Đọc nhiều / Mới nhận

Bê bối an toàn thực phẩm 'rúng động': Dầu ăn chở bằng xe bồn bẩn, lẫn hóa chất

Bê bối an toàn thực phẩm 'rúng động': Dầu ăn chở bằng xe bồn bẩn, lẫn hóa chất

Từ 1/8: Có 6 trường hợp sẽ bị thu hồi sổ đỏ

Từ 1/8: Có 6 trường hợp sẽ bị thu hồi sổ đỏ

Nam Định triệt phá đường dây cá độ bóng đá 150 tỷ đồng

Nam Định triệt phá đường dây cá độ bóng đá 150 tỷ đồng

Cảnh báo lừa đảo phổ biến qua điện thoại ai cũng có thể là nạn nhân

Cảnh báo lừa đảo phổ biến qua điện thoại ai cũng có thể là nạn nhân

10 tỷ mật khẩu bị lộ

10 tỷ mật khẩu bị lộ

Quảng Bình: Phát hiện gần 2.000 đầu sách vở giả

Quảng Bình: Phát hiện gần 2.000 đầu sách vở giả

Hành trình 67 năm lực lượng Quản lý thị trường: Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả

Hành trình 67 năm lực lượng Quản lý thị trường: Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả

Liên tiếp triệt xóa nhiều đường dây cá độ bóng đá

Liên tiếp triệt xóa nhiều đường dây cá độ bóng đá

Australia trở thành quốc gia đầu tiên cấm bán thuốc lá điện tử bên ngoài các hiệu thuốc

Australia trở thành quốc gia đầu tiên cấm bán thuốc lá điện tử bên ngoài các hiệu thuốc

Những điểm mới của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có hiệu lực từ ngày 1/7

Những điểm mới của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có hiệu lực từ ngày 1/7

Những ngày lễ, sự kiện nổi bật diễn ra trong tháng 7

Những ngày lễ, sự kiện nổi bật diễn ra trong tháng 7

Giữ tinh thần “dĩ công vi thượng” để bảo vệ người tiêu dùng, xây dựng lực lượng QLTT lớn mạnh

Giữ tinh thần “dĩ công vi thượng” để bảo vệ người tiêu dùng, xây dựng lực lượng QLTT lớn mạnh

Cảnh báo các hình thức lừa đảo phổ biến qua điện thoại tuần qua

Cảnh báo các hình thức lừa đảo phổ biến qua điện thoại tuần qua

Các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2024

Các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2024

Hơn 1 triệu thí sinh thi môn đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp

Hơn 1 triệu thí sinh thi môn đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp