Tạo môi trường thuận lợi phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn

Bộ Công Thương đang đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công nhằm tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn.

Bộ Công Thương cho biết, sau 10 năm thi hành Nghị định số 45/2012/NĐ-CP, công nghiệp nông thôn trên cả nước đạt được một số kết quả nhất định, tuy vậy, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, các chủ trương, định hướng về phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp của Đảng và Nhà nước đã có sự điều chỉnh đáng kể.

Tạo môi trường thuận lợi phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn

Một số nội dung/quy định về khuyến công tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP cần được rà soát, đánh giá để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với đặc điểm tình hình hiện nay do bộc lộ một số bất cập, hạn chế như:

Một số khái niệm chưa rõ nghĩa, gây các cách hiểu không thống nhất, ảnh hưởng đến quá trình triển khai công tác khuyến công của các địa phương, đơn vị.

Mục tiêu của hoạt động khuyến công cần hướng đến những định hướng lớn của Đảng và Nhà nước trong phát triển công nghiệp như: kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, chuyển đổi số…

Danh mục ngành nghề được hưởng chính sách khuyến công chưa bao quát hết các nội dung mới theo quy định của pháp luật.

Việc phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương về trách nhiệm quản lý một số nội dung của hoạt động khuyến công cần được đẩy mạnh hơn. Tổ chức hệ thống khuyến công địa phương đã có sự thay đổi do quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công Thương thực hiện nhiệm vụ về khuyến công theo quy định của pháp luật.

Nâng cao hiệu quả chính sách khuyến công

Để khắc phục những bất cập, hạn chế nêu trên, việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2012/NĐ-CP rất cần thiết và cấp bách theo hướng kế thừa những nội dung còn phù hợp của Nghị định hiện hành, đồng thời sửa đổi, bổ sung một số nội dung nhằm đưa ra các quy định cụ thể, dễ tuân thủ, dễ thực hiện; nâng cao chất lượng và làm sâu sắc hơn hiệu quả tác động của chính sách khuyến công; xác định trách nhiệm liên tục của trung ương và địa phương trong quá trình thực hiện; tạo sự chuyển biến rõ về chất lượng, bảo đảm chỉnh thể thống nhất giữa Nghị định mới và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nhà nước tổ chức hoạt động khuyến khích, hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn thực hiện những định hướng lớn của Đảng và Nhà nước trong phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp như: Kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, chuyển đổi số…

Tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, chuyển đổi số,… phát triển mạnh sản xuất kinh doanh, tạo nhiều việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn.

Dự kiến, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số vấn đề sau: Điều chỉnh đối tượng áp dụng của Nghị định; bổ sung mục tiêu của hoạt động khuyến công như: kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, chuyển đổi số; điều quy định về Chính sách khuyến công; trong đó điều chỉnh, bổ sung các nội dung hoạt động và bổ sung định mức hỗ trợ cho từng nội dung cụ thể; sửa đổi quy định về tổ chức hệ thống khuyến công địa phương...

Cùng chuyên mục

Tin khác

Thực tập phương án chữa cháy của cơ sở phải được tổ chức một lần một năm

Thực tập phương án chữa cháy của cơ sở phải được tổ chức một lần một năm

Thời gian qua, một số doanh nghiệp băn khoăn về việc hàng năm vẫn diễn tập phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Câu hỏi mà doanh nghiệp đặt ra là các công ty có phải đề nghị lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đến diễn tập cùng hay không? Nếu công ty muốn đề nghị lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đến diễn tập cùng thì có mất phí hay không?
Nghiêm cấm các hành vi dàn xếp, thông thầu

Nghiêm cấm các hành vi dàn xếp, thông thầu

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác đấu thầu, đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, tuân thủ quy định.
Hoàn thiện chính sách thuế giá trị gia tăng

Hoàn thiện chính sách thuế giá trị gia tăng

Tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 04 năm 2024, Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến đối với dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi). Đây là dự án Luật khó, phức tạp, có đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh rộng, tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích của các tổ chức, cá nhân, người dân và doanh nghiệp.
Chính phủ ban hành Nghị định về hoạt động lấn biển

Chính phủ ban hành Nghị định về hoạt động lấn biển

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 quy định về hoạt động lấn biển và có hiệu lực ngay kể từ ngày ký.
Bảo đảm đủ điều kiện để Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực sớm

Bảo đảm đủ điều kiện để Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực sớm

Sáng 16/4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với Bộ TN&MT và một số bộ, ngành liên quan về tiến độ xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2024.
Đề xuất quy định mới về miễn, giảm tiền thuê đất

Đề xuất quy định mới về miễn, giảm tiền thuê đất

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, trong đó có đề xuất quy định mới về miễn, giảm tiền thuê đất.
Thống nhất tăng lương tối thiểu vùng 6% từ 1/7

Thống nhất tăng lương tối thiểu vùng 6% từ 1/7

Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi Bộ LĐ-TB&XH thống nhất về thời điểm tăng lương tối thiểu năm 2024 vào ngày 1/7, trùng với thời điểm cải cách tiền lương khu vực nhà nước. Đồng thời, Bộ Nội vụ cũng đề nghị Bộ LĐ-TB&XH rà soát việc điều chỉnh lương tối thiểu phải bảo đảm theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 91 Bộ luật Lao động năm 2019.
Có bắt buộc phải xuất trình Giấy phép lái xe khi đã tích hợp vào tài khoản VNeID?

Có bắt buộc phải xuất trình Giấy phép lái xe khi đã tích hợp vào tài khoản VNeID?

Thời gian qua, một số bạn đọc đặt câu hỏi về trường hợp đã tích hợp Giấy phép lái xe vào tài khoản VNeID thì lái xe có bắt buộc phải xuất trình Giấy phép lái xe trong các trường hợp kiểm soát giao thông nữa hay không?
Xem thêm

Đọc nhiều / Mới nhận

Ngày Sách Việt Nam (21/4)

Ngày Sách Việt Nam (21/4)

Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất kỳ hoàn cảnh nào

Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất kỳ hoàn cảnh nào

Bắt giữ nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khoẻ chống đột quỵ giả qui mô lớn

Bắt giữ nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khoẻ chống đột quỵ giả qui mô lớn

Thời gian làm việc Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội dự kiến kéo dài 26 ngày

Thời gian làm việc Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội dự kiến kéo dài 26 ngày

Cẩn thận với các cuộc gọi từ các số lạ không có trong danh bạ

Cẩn thận với các cuộc gọi từ các số lạ không có trong danh bạ

Tập trung tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các dự án điện khí

Tập trung tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các dự án điện khí

Bắt chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An

Bắt chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An

"Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày giỗ Tổ mồng Mười tháng Ba..."

"Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày giỗ Tổ mồng Mười tháng Ba..."

Có tới 3 ngày Valentine trong năm không phải ai cũng biết

Có tới 3 ngày Valentine trong năm không phải ai cũng biết

Trình Chính phủ phương án nghỉ Lễ 30/4-1/5

Trình Chính phủ phương án nghỉ Lễ 30/4-1/5

Cẩm nang phòng chống rủi ro từ tấn công từ mã độc tống tiền

Cẩm nang phòng chống rủi ro từ tấn công từ mã độc tống tiền

Tết Hàn thực và món ăn truyền thống: bánh trôi, bánh chay

Tết Hàn thực và món ăn truyền thống: bánh trôi, bánh chay

Ngày Quốc tế về Du hành Không gian có Người (12/4)

Ngày Quốc tế về Du hành Không gian có Người (12/4)

Ngày Valentine đen 14/4 - ngày độc thân vui vẻ

Ngày Valentine đen 14/4 - ngày độc thân vui vẻ

Sắp tổng kiểm kê tài sản công trên quy mô cả nước

Sắp tổng kiểm kê tài sản công trên quy mô cả nước