Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với các đơn vị về xây dựng Luật Công nghiệp trọng điểm và chiến lược phát triển các ngành công nghiệp

Theo Cục Công nghiệp, sáng ngày 11/01, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã tổ chức buổi làm việc với các đơn vị thuộc Bộ về việc xây dựng Luật Công nghiệp trọng điểm và chiến lược phát triển các ngành công nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Tham dự buổi làm việc gồm đại diện Cục Công nghiệp; Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương; các Vụ: Kế hoạch – Tài chính, Pháp chế, Khoa học và Công nghệ; Văn phòng Bộ Công Thương; Văn phòng Ban cán sự đảng Bộ Công Thương.

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã nhấn mạnh chủ trương ưu tiên xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách và hệ thống pháp luật chuyên ngành về phát triển công nghiệp quốc gia và các lĩnh vực công nghiệp nền tảng, ưu tiên, mũi nhọn. Do đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Công Thương trong thời gian tới là cần khẩn trương thể chế hóa hệ thống chính sách, pháp luật và chiến lược thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm của quốc gia.

Xây dựng một đạo luật về phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ giao Bộ Công Thương triển khai để tạo cơ sở pháp lý thống nhất, vững chắc cho các chính sách phát triển công nghiệp quốc gia trong thời kỳ mới. Dự án Luật Công nghiệp trọng điểm được nghiên cứu xây dựng với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp nền tảng, mũi nhọn, ưu tiên theo định hướng của Nghị quyết số 29-NQ/TW phù hợp với bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; hướng đến xây dựng nền công nghiệp độc lập, tự chủ, tự cường, góp phần phát triển kinh tế nhanh và bền vững, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa; kiến tạo được một số đột phá về chính sách để thúc đẩy việc phát triển, chuyển đổi nền công nghiệp theo hướng từ theo chiều rộng sang chiều sâu, từ gia công, lắp ráp sang nghiên cứu, thiết kế và sản xuất tại Việt Nam, có hàm lượng tri thức và công nghệ cao đồng thời tạo đột phá về quá trình hiện đại hóa trong công nghiệp. Việc xây dựng Luật Công nghiệp trọng điểm do đó là trọng tâm công tác của Bộ Công Thương trong nhiệm kỳ này.

Trong quá trình nghiên cứu, Bộ Công Thương cũng đã thường xuyên tham vấn ý kiến của nhiều chuyên gia kinh tế có uy tín và kinh nghiệm nhằm bảo đảm chất lượng các chính sách của Dự án Luật. Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp trọng điểm sẽ được trình Chính phủ trong thời gian sớm nhất để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét bổ sung vào Chương trình xây dựng Luật giai đoạn 2024 – 2025 của Quốc hội.

Bên cạnh việc xây dựng Dự án Luật Công nghiệp trọng điểm, việc tiếp tục hoàn thiện các chiến lược phát triển đối với các ngành công nghiệp ưu tiên cũng hết sức cần thiết. Sau khi tham mưu để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Dệt may và Da – giày (tại Quyết định số 1643/QĐ-TTg ngày 29/12/2022), các nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 và số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ tiếp tục giao Bộ Công Thương chủ trì xây dựng chiến lược phát triển đối với các ngành Thép, Ô tô và Sữa, nhằm đề ra những định hướng mới để phát triển các ngành công nghiệp quan trọng này; với mục tiêu hướng đến phát triển năng lực sản xuất tự chủ, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển hệ thống doanh nghiệp công nghiệp trong ngành; trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2024 để xem xét phê duyệt.

Thông qua buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh các nội dung trọng tâm cần nghiên cứu trong quá trình xây dựng Dự án Luật Công nghiệp trọng điểm và Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam (cũng như đối với chiến lược phát triển các ngành công nghiệp khác); bảo đảm chất lượng của nội dung và thời hạn tiến độ của các nhiệm vụ.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng lưu ý việc xây dựng chính sách, pháp luật, chiến lược phát triển các ngành công nghiệp cần bám sát các chủ trương, định hướng của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tại Nghị quyết số 29-NQ/TW; chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, tạo cơ sở pháp lý và chiến lược bền vững, thống nhất cho việc thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, ưu tiên của quốc gia.

Bộ trưởng đã phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho Cục Công nghiệp, Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương và các đơn vị liên quan, đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng các chính sách nêu trên, coi đây là một trong những trọng tâm công tác năm 2024 của các đơn vị nói riêng và của Bộ Công Thương nói chung, góp phần triển khai thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của Chính phủ.

Cùng chuyên mục

Tin khác

Khẩn trương xây dựng Nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp

Khẩn trương xây dựng Nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp

Ngày 10/4, tại Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì cuộc họp với Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện lớn (DPPA).
Giá xăng tăng trong kỳ điều chỉnh ngày 11/4

Giá xăng tăng trong kỳ điều chỉnh ngày 11/4

Giá xăng dầu thế giới hôm nay 11/4, phục hồi trở lại do những diễn biến mới từ cuộc xung đột Israel-Hamas. Trong nước, chiều nay giá xăng cũng đồng loạt tăng với mức phổ biến từ 20 đồng đến 622 đồng mỗi lít. Riêng dầu ma dút được điều chỉnh giảm gần 300 đồng mỗi kg.
Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công Thương nhân kỷ niệm 16 năm ngày Thương hiệu Việt Nam (20/4/2008 – 20/4/2024)

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công Thương nhân kỷ niệm 16 năm ngày Thương hiệu Việt Nam (20/4/2008 – 20/4/2024)

Nhân dịp kỷ niệm 16 năm ngày Thương hiệu Việt Nam (20/4/2008 - 20/4/2024), thay mặt Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam, Ban cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên thân ái gửi đến cộng đồng doanh nhân và doanh nghiệp Việt Nam lời chúc mừng nồng nhiệt và những tình cảm tốt đẹp nhất. Xin giới thiệu toàn văn thư chúc mừng của Bộ trưởng:
Nhất quán chủ trương khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà là chủ trương nhất quán

Nhất quán chủ trương khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà là chủ trương nhất quán

Sáng 10/4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về dự thảo Nghị định quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà (Nghị định).
Đề xuất lộ trình phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính

Đề xuất lộ trình phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất bổ sung quy định về lộ trình phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính.
Mỹ thông báo khởi xướng rà soát hoàng hôn sản phẩm tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam

Mỹ thông báo khởi xướng rà soát hoàng hôn sản phẩm tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam

Mới đây, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) thông báo khởi xướng rà soát hoàng hôn lần thứ hai đối với lệnh áp thuế chống bán phá giá sản phẩm tháp gió (utility scale wind towers) nhập khẩu từ Việt Nam.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp kiến Thủ tướng Lào

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp kiến Thủ tướng Lào

Sau chuỗi các hoạt động làm việc với Bộ trưởng các Bộ đối tác của Lào, ký kết Hiệp định Thương mại Việt Nam – Lào, chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước, chiều ngày 08 tháng 4 năm 2024, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp kiến Thủ tướng Lào Xỏn Xay Sỉ Phăn Đon, theo Vụ Thị trường châu Á châu Phi.
Dồn sức hoàn thiện dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối

Dồn sức hoàn thiện dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối

Đây là lần thứ 4 kể từ đầu năm đến nay, Bộ Công Thương tổ chức họp giao ban với các bộ, ngành, địa phương liên quan và chủ đầu tư về các dự án đường dây 500kV mạch 3.
Xem thêm

Đọc nhiều / Mới nhận

Có tới 3 ngày Valentine trong năm không phải ai cũng biết

Có tới 3 ngày Valentine trong năm không phải ai cũng biết

Trình Chính phủ phương án nghỉ Lễ 30/4-1/5

Trình Chính phủ phương án nghỉ Lễ 30/4-1/5

Cẩm nang phòng chống rủi ro từ tấn công từ mã độc tống tiền

Cẩm nang phòng chống rủi ro từ tấn công từ mã độc tống tiền

Tết Hàn thực và món ăn truyền thống: bánh trôi, bánh chay

Tết Hàn thực và món ăn truyền thống: bánh trôi, bánh chay

Ngày Quốc tế về Du hành Không gian có Người (12/4)

Ngày Quốc tế về Du hành Không gian có Người (12/4)

Những lưu ý khi Tảo mộ tiết Thanh minh tháng 3

Những lưu ý khi Tảo mộ tiết Thanh minh tháng 3

Ngày Valentine đen 14/4 - ngày độc thân vui vẻ

Ngày Valentine đen 14/4 - ngày độc thân vui vẻ

Sắp tổng kiểm kê tài sản công trên quy mô cả nước

Sắp tổng kiểm kê tài sản công trên quy mô cả nước

Chiêu thức lừa đảo cũ với một loạt nạn nhân mới

Chiêu thức lừa đảo cũ với một loạt nạn nhân mới

Làm sâu sắc quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc

Làm sâu sắc quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc

Bộ Công Thương chỉ đạo tăng cường thực hiện Chỉ thị 20 về Tiết kiệm điện

Bộ Công Thương chỉ đạo tăng cường thực hiện Chỉ thị 20 về Tiết kiệm điện

Phá đường dây mua bán điện thoại giả, chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng

Phá đường dây mua bán điện thoại giả, chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng

Đường dây cho vay lãi nặng này thông qua hai trang web tamo.vn và findo.vn

Đường dây cho vay lãi nặng này thông qua hai trang web tamo.vn và findo.vn

Xây dựng chiến lược mới để thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô

Xây dựng chiến lược mới để thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô

Xây dựng chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030

Xây dựng chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030