Công đoàn cơ sở Cục QLTT tỉnh Kiên Giang tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028

Chiều ngày 17 tháng 3 năm 2023, Công đoàn cơ sở Cục QLTT tỉnh Kiên Giang tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028.

Thực hiện Kế hoạch số 634/KH-CĐVC, ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Ban Chấp hành Công đoàn viên chức tỉnh Kiên Giang về tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở và Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Chiều ngày 17 tháng 3 năm 2023 Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Cẩm Loan, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; đồng chí Lê Khánh Hưng, Bí thư Đảng ủy- Cục trưởng Cục Quản lý thị trường và 100 đoàn viên công đoàn Cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang.

Công đoàn cơ sở Cục QLTT tỉnh Kiên Giang tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028
Công đoàn cơ sở Cục QLTT tỉnh Kiên Giang tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028

Nhiệm kỳ qua, hoạt động Công đoàn trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và cũng không ít khó khăn đan xen, Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường đã có nhiều cố gắng, tập trung thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội công đoàn lần thứ IV đề ra: Làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; chăm lo lợi ích cho đoàn viên và người lao động; công tác tuyên truyền, vận động; xây dựng tổ chức công đoàn; thi đua, khen thưởng; công tác nữ công; công tác kiểm tra, giám sát và công tác tài chính; thường xuyên củng cố kiện toàn tổ chức, tiếp tục đổi mới nội dung phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động; tích cực tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, đã tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đoàn viên, công chức và người lao động….

Đại hội đã tập trung thảo luận, thống nhất thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2019-2023 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Công đoàn cơ sở Cục QLTT tỉnh Kiên Giang tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Cẩm Loan, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh ghi nhận những thành tích mà Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí cũng đề xuất một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, CĐCS Cục Quản lý thị trường cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công chức, người lao động, tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Đồng chí Lê Khánh Hưng, Bí thư Đảng ủy - Cục trưởng, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm, để nhiệm kỳ tới Công đoàn tập trung tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028 đề ra.

Đại hội bầu Ban Chấp hành khoá mới gồm 07 đồng chí; bầu 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội công đoàn Viên chức tỉnh. Ban Chấp hành đã họp phiên thứ nhất và bầu đồng chí Nguyễn Trung Tiến tiếp tục giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028.

Công đoàn cơ sở Cục QLTT tỉnh Kiên Giang tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028

Với nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, Đại hội xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu nhiệm kỳ mới: Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn; nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; tích cực chăm lo đời sống bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công chức, người lao động; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động phong trào. Làm tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, Đại hội đề ra các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2023-2028:

Thứ nhất, hằng năm, Công đoàn phối hợp cùng với Thủ trưởng cơ quan tổ chức Hội nghị CC, NLĐ đúng quy định; xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa Công đoàn và Thủ trưởng cơ quan; tham gia xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở.

Thứ hai, thăm hỏi 100% đoàn viên ốm đau, bệnh tật; kịp thời hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống; triển khai đầy đủ các chương trình phúc lợi đến đoàn viên.

Thứ ba, phấn đấu có từ 95% trở lên CC, NLĐ được tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và văn bản của Công đoàn cấp trên.

Thứ tư, phấn đấu vận động từ 95% đoàn viên trở lên tham gia các phong trào thi đua do công đoàn phát động; 100% đoàn viên, CC, NLĐ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ năm, phấn đấu hằng năm CĐCS được đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; phấn đấu kết nạp đoàn viên đạt 98% trở lên trên tổng số CC, NLĐ. Trong nhiệm kỳ, bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 02 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp (nếu còn nguồn).

Thứ sáu, phấn đấu, có từ 85% trở lên cán bộ công đoàn được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn do Công đoàn cấp trên tổ chức.

Thứ bảy, phấn đấu có từ 95% trở lên nữ CC, NLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” hằng năm.

Thứ tám, thực hiện thu kinh phí và đoàn phí công đoàn đạt 100% theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Thứ chín, hằng năm, tổ chức 01 hoạt động văn hóa, thể thao; phối hợp tham gia giao lưu trao đổi học tập kinh nghiệm từ 01 cuộc trở lên.

Với tinh thần “Đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển”, Đại hội kêu gọi toàn thể công chức, người lao động khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, ra sức phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội CĐCS Cục Quản lý thị trường lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028.

Cùng chuyên mục

Tin khác

Hà Nội: Thu giữ gần 2.000 sản phẩm đồ chơi trẻ em nhập lậu

Hà Nội: Thu giữ gần 2.000 sản phẩm đồ chơi trẻ em nhập lậu

Chiều 24/5, Đội Quản lý thị trường số 24 - Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã kiểm tra đột xuất Cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em và thu giữ gần 2.000 sản phẩm là đồ chơi trẻ em các loại không có hóa đơn chứng từ.
QLTT Hà Nội: Xử lý nghiêm công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý thuốc lá nhập lậu

QLTT Hà Nội: Xử lý nghiêm công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý thuốc lá nhập lậu

Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, Đội trưởng, công chức quản lý thị trường chịu trách nhiệm trước Cục trưởng nếu buông lỏng quản lý địa bàn để xảy ra tình trạng kinh doanh, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá điện tử.
QLTT TP. Hồ Chí Minh xử phạt trên 340 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm

QLTT TP. Hồ Chí Minh xử phạt trên 340 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm

Trong Tháng hành động Vì an toàn thực phẩm năm 2023, Cục QLTT TP. Hồ Chí Minh đã kiểm tra 4.542 vụ chuyên ngành và phối hợp liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm, xử phạt trên 340 triệu đồng, tạm giữ gần 5.600 sản phẩm và trên 1,4 tấn thực phẩm các loại.
Phát hiện, thu giữ hàng trăm sản phẩm thuốc lá điện tử nhập lậu tại Bắc Giang

Phát hiện, thu giữ hàng trăm sản phẩm thuốc lá điện tử nhập lậu tại Bắc Giang

Lãnh đạo Cục QLTT tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị vừa phát hiện và thu giữ gần 300 điếu thuốc lá điện tử nhập lậu tại một cơ sở kinh doanh ở huyện Việt Yên.
5 tháng đầu năm, QLTT Kiên Giang đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu của 6 tháng

5 tháng đầu năm, QLTT Kiên Giang đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu của 6 tháng

Tính đến tháng 5/2023, Cục QLTT Kiên Giang hoàn thành vượt các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2023 với 490 vụ kiểm tra kiểm soát, đạt 123% kế hoạch 6 tháng; phát hiện 125 vụ vi phạm; xử lý 152 vụ vi phạm hành chính.
Lạng Sơn: Quyết tâm ngăn chặn hàng giả trên thương mại điện tử

Lạng Sơn: Quyết tâm ngăn chặn hàng giả trên thương mại điện tử

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có công văn chỉ đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh và các cơ quan chức năng trên địa bàn triển khai các kế hoạch thực hiện Đề án chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trên thương mại điện tử đến năm 2025.
Tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nhằm cụ thể hóa Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Công Thương về bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Thực hiện Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
Phối hợp, ngăn chặn hàng tấn thực phẩm vi phạm

Phối hợp, ngăn chặn hàng tấn thực phẩm vi phạm

Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát thị trường, lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã phối hợp, kiểm tra, phát hiện hàng tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, có biểu hiện hôi thối, bốc mùi.
Xem thêm

Đọc nhiều / Mới nhận

Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi mới áp dụng từ 15/7/2023

Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi mới áp dụng từ 15/7/2023

Thủ tướng chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện

Thủ tướng chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện

Túi giấy Việt Nam bị yêu cầu điều tra chống bán phá giá tại Hoa Kỳ

Túi giấy Việt Nam bị yêu cầu điều tra chống bán phá giá tại Hoa Kỳ

Lạng Sơn: Xử lý 160 vụ vi phạm trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Lạng Sơn: Xử lý 160 vụ vi phạm trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Hầm rượu trăm tuổi trong lòng núi Bà Nà Hills

Hầm rượu trăm tuổi trong lòng núi Bà Nà Hills

Giới thiệu "Nét đẹp văn hóa Nhật Bản" tới người dân Việt Nam

Giới thiệu "Nét đẹp văn hóa Nhật Bản" tới người dân Việt Nam

Đẩy nhanh đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam-UAE

Đẩy nhanh đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam-UAE

Quốc hội chất vấn 4 nhóm vấn đề trọng tâm

Quốc hội chất vấn 4 nhóm vấn đề trọng tâm

Nắng nóng kỷ lục gây áp lực lớn lên ngành điện hàng loạt quốc gia châu Á

Nắng nóng kỷ lục gây áp lực lớn lên ngành điện hàng loạt quốc gia châu Á

Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thủy sản

Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thủy sản

GDP của Đài Loan giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 8 năm qua

GDP của Đài Loan giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 8 năm qua

Hôm nay (6/6), Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn

Hôm nay (6/6), Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn

Thứ trưởng Đặng Hoàng An tiếp và làm việc với Đoàn công tác Tổng cục Quản lý giám sát thị trường Nhà nước Trung Quốc

Thứ trưởng Đặng Hoàng An tiếp và làm việc với Đoàn công tác Tổng cục Quản lý giám sát thị trường Nhà nước Trung Quốc

Australia không áp thuế chống bán phá giá đối với amoni nitrat của Việt Nam

Australia không áp thuế chống bán phá giá đối với amoni nitrat của Việt Nam

Bộ Công Thương triển khai loạt giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện

Bộ Công Thương triển khai loạt giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện