Công đoàn cơ sở Cục QLTT tỉnh Kiên Giang tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028

Chiều ngày 17 tháng 3 năm 2023, Công đoàn cơ sở Cục QLTT tỉnh Kiên Giang tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028.

Thực hiện Kế hoạch số 634/KH-CĐVC, ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Ban Chấp hành Công đoàn viên chức tỉnh Kiên Giang về tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở và Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Chiều ngày 17 tháng 3 năm 2023 Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Cẩm Loan, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; đồng chí Lê Khánh Hưng, Bí thư Đảng ủy- Cục trưởng Cục Quản lý thị trường và 100 đoàn viên công đoàn Cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang.

Công đoàn cơ sở Cục QLTT tỉnh Kiên Giang tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028
Công đoàn cơ sở Cục QLTT tỉnh Kiên Giang tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028

Nhiệm kỳ qua, hoạt động Công đoàn trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và cũng không ít khó khăn đan xen, Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường đã có nhiều cố gắng, tập trung thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội công đoàn lần thứ IV đề ra: Làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; chăm lo lợi ích cho đoàn viên và người lao động; công tác tuyên truyền, vận động; xây dựng tổ chức công đoàn; thi đua, khen thưởng; công tác nữ công; công tác kiểm tra, giám sát và công tác tài chính; thường xuyên củng cố kiện toàn tổ chức, tiếp tục đổi mới nội dung phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động; tích cực tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, đã tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đoàn viên, công chức và người lao động….

Đại hội đã tập trung thảo luận, thống nhất thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2019-2023 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Công đoàn cơ sở Cục QLTT tỉnh Kiên Giang tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Cẩm Loan, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh ghi nhận những thành tích mà Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí cũng đề xuất một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, CĐCS Cục Quản lý thị trường cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công chức, người lao động, tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Đồng chí Lê Khánh Hưng, Bí thư Đảng ủy - Cục trưởng, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm, để nhiệm kỳ tới Công đoàn tập trung tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028 đề ra.

Đại hội bầu Ban Chấp hành khoá mới gồm 07 đồng chí; bầu 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội công đoàn Viên chức tỉnh. Ban Chấp hành đã họp phiên thứ nhất và bầu đồng chí Nguyễn Trung Tiến tiếp tục giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028.

Công đoàn cơ sở Cục QLTT tỉnh Kiên Giang tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028

Với nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, Đại hội xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu nhiệm kỳ mới: Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn; nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; tích cực chăm lo đời sống bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công chức, người lao động; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động phong trào. Làm tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, Đại hội đề ra các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2023-2028:

Thứ nhất, hằng năm, Công đoàn phối hợp cùng với Thủ trưởng cơ quan tổ chức Hội nghị CC, NLĐ đúng quy định; xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa Công đoàn và Thủ trưởng cơ quan; tham gia xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở.

Thứ hai, thăm hỏi 100% đoàn viên ốm đau, bệnh tật; kịp thời hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống; triển khai đầy đủ các chương trình phúc lợi đến đoàn viên.

Thứ ba, phấn đấu có từ 95% trở lên CC, NLĐ được tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và văn bản của Công đoàn cấp trên.

Thứ tư, phấn đấu vận động từ 95% đoàn viên trở lên tham gia các phong trào thi đua do công đoàn phát động; 100% đoàn viên, CC, NLĐ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ năm, phấn đấu hằng năm CĐCS được đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; phấn đấu kết nạp đoàn viên đạt 98% trở lên trên tổng số CC, NLĐ. Trong nhiệm kỳ, bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 02 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp (nếu còn nguồn).

Thứ sáu, phấn đấu, có từ 85% trở lên cán bộ công đoàn được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn do Công đoàn cấp trên tổ chức.

Thứ bảy, phấn đấu có từ 95% trở lên nữ CC, NLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” hằng năm.

Thứ tám, thực hiện thu kinh phí và đoàn phí công đoàn đạt 100% theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Thứ chín, hằng năm, tổ chức 01 hoạt động văn hóa, thể thao; phối hợp tham gia giao lưu trao đổi học tập kinh nghiệm từ 01 cuộc trở lên.

Với tinh thần “Đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển”, Đại hội kêu gọi toàn thể công chức, người lao động khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, ra sức phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội CĐCS Cục Quản lý thị trường lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028.

Cùng chuyên mục

Tin khác

Quản lý thị trường Hà Nội: Tập huấn phân biệt hàng thật - hàng giả vòng bi

Quản lý thị trường Hà Nội: Tập huấn phân biệt hàng thật - hàng giả vòng bi

Ngày 20/2 vừa qua, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với Công ty Luật TNHH T&G tổ chức hội thảo, tập huấn phân biệt hàng thật - hàng giả đối với sản phẩm vòng bi bởi Hiệp hội vòng bi thế giới (WBA)
Thái Nguyên: Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn năm 2024

Thái Nguyên: Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn năm 2024

Triển khai thực hiện phong trào trồng cây hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng phong trào thi đua “Chương trình trồng 01 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” do các ngành, các cấp phát động, đầu năm mới Xuân Giáp Thìn năm 2024, Đội Quản lý thị trường số 5 đã phát động đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị tham gia hưởng ứng, thực hiện trồng cây xanh tại các tuyến đường chính và trong khuôn viên đơn vị trên địa bàn 03 huyện Đại Từ, Phú Lương và Định Hóa.
Thái Nguyên: Tăng cường giám sát chặt chẽ thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Thái Nguyên: Tăng cường giám sát chặt chẽ thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Ngay những ngày nghỉ đầu tiên trước Tết Nguyên đán từ ngày 08/02/2024 đến hết ngày 09/02/2024 (ngày 29 và 30 tháng Chạp), Cục Quản lý thị trường đã chỉ đạo các Đội QLTT tổ chức phân công công chức giám sát chặt chẽ các siêu thị, chợ đầu mối, các cơ sở kinh doanh,… trên địa bàn toàn tỉnh.
Cục QLTT tỉnh Tây Ninh phối hợp kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Cục QLTT tỉnh Tây Ninh phối hợp kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Thực hiện Kế hoạch tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân năm 2024; theo chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường, Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh cử công chức tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
Quảng Trị: Xử phạt vi phạm hành chính 45 triệu đồng đối với cá nhân về hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu

Quảng Trị: Xử phạt vi phạm hành chính 45 triệu đồng đối với cá nhân về hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu

Ngày 06/2/2024, Đội QLTT số 2, Cục QLTT tỉnh Quảng Trị phối hợp với các cơ quan ban ngành giám sát buộc đương sự tiêu hủy hàng hóa là 650 cái quần xô giả mạo nhãn hiệu theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.
Tây Ninh: Phát hiện lượng lớn thực phẩm nhập lậu trị giá trên 300 triệu đồng

Tây Ninh: Phát hiện lượng lớn thực phẩm nhập lậu trị giá trên 300 triệu đồng

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4, Cục QLTT tỉnh Tây Ninh vừa phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường thuộc Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh bánh, kẹo tại Thành phố Tây Ninh phát hiện cơ sở đang kinh doanh số lượng lớn bánh, kẹo, bia là thực phẩm nhập lậu.
Hải Dương: Ngăn chặn thực phẩm không rõ xuất xứ ngày cuối năm

Hải Dương: Ngăn chặn thực phẩm không rõ xuất xứ ngày cuối năm

Ngăn chặn, xử lý thực phẩm “bẩn”, không rõ xuất xứ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được lực lượng tập trung triển khai thời gian qua, đặc biệt là trong lễ, Tết; cùng với đó, trong những ngày nghỉ Tết, sẽ liên tục bố trí lực lượng ứng trực, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh trên thị trường.
Cao Bằng: Nộp ngân sách nhà nước trên 1,4 tỷ đồng trong đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp trước, trong Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Cao Bằng: Nộp ngân sách nhà nước trên 1,4 tỷ đồng trong đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp trước, trong Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Trong hơn một tháng triển khai Kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp trước, trong Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Cục QLTT Cao Bằng đã tiến hành kiểm tra, phát hiện, xử lý 113 vụ việc vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 1,4 tỷ đồng.
Xem thêm

Đọc nhiều / Mới nhận