Giải pháp nhận diện và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương

Thời gian qua, ngành Công Thương đã rất nghiêm túc, chủ động trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện Nghị quyết 35, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

“Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo Người

Từ thuở còn thơ, đời tôi chưa quen sóng gió

Đảng đã cho tôi lẽ sống niềm tin

Giữa biển khơi biết đâu là bờ

Bầu trời xanh chưa thấy bao giờ”

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng nghe giai điệu và lời bài hát này, một ca khúc bất hủ của nhạc sĩ “Nguyễn Đức Toàn” làm chúng ta hết sức xúc động, rưng rưng niềm tự hào, rất đỗi thân thuộc và dường như trở thành máu thịt, ăn sâu vào con tim, khối óc của mỗi người dân Việt Nam. Chỉ là lời một bài hát nhưng thật sự xao xuyến khi linh hồn của bài hát đã nói lên tất cả trái tim của những con người Việt Nam chúng ta, đó là “Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo Người”.

Đây thực sự như một lời tuyên ngôn ngắn ngủi nhưng bất tử với thời gian và có lẽ Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành máu thịt, trường tồn trong lòng của nhân dân và dân tộc Việt Nam. Vậy “Đảng” là ai? Lời bài hát ở trên có "nói quá" hay không? Hãy cùng tôi khám phá để có thể lý giải cho câu chuyện vì sao chúng ta phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, công việc bảo vệ ấy bao gồm những nội dung gì và nền tảng tư tưởng của Đảng bản chất là vấn đề gì.

Trước mắt, tác giả tạm giải thích như sau: Đảng không phải thần thánh đâu, Đảng thực sự là từ nhân dân mà ra, Đảng chính là tai, là mắt, là linh hồn của đất nước Việt Nam chúng ta với lịch sử bốn ngàn năm dựng nước, giữ nước. Ngọn cờ Đảng có sức mạnh cuội nguồn từ ngàn xưa, cái thuở Vua Hùng dựng nước, có khí phách “Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư” của Lý Thường Kiệt, có hào khí Thăng Long, có tư tưởng lấy dân làm gốc từ “Bình Ngô Đại Cáo” của Nguyễn Trãi .v.v. để rồi mang đến cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam.

“Đảng” mà tác giả đề cập trong bài viết này chính là “Đảng cộng sản Việt Nam” chứ không phải một “Đảng” của một quốc gia nào khác trên thế giới. Tuy nhiên để hiểu rõ hơn về “Đảng cộng sản Việt Nam” thì chúng ta sẽ quay trở về tìm hiểu cuội nguồn của “Đảng cộng sản” từ học thuyết và các quan điểm của Mác - Lênin. Có thể nói, tác giả là người khá may mắn khi ngồi trên giảng đường Đại học đã được tiếp cận và học khá sâu các tác phẩm của Mác, Ăng-ghen và Lênin. Chủ nghĩa Mác với 03 bộ phận cấu thành là: Triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học, đây đều là những bộ phận cấu thành từ những lý luận khoa học của triết học cổ điển Đức, kinh tế chính trị cổ điển Anh và chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp. Tuy nhiên trong khuôn khổ bài viết này, tác giả muốn làm sáng tỏ chủ đề “Đảng cộng sản” từ chủ nghĩa Mác - Lênin.

Theo quan điểm của Mác - Lênin thì “Trong xã hội xây dựng trên cơ sở phân chia giai cấp, cuộc đấu tranh giữa các giai cấp thù địch, đến một chừng mực nào đó, sẽ trở thành đấu tranh chính trị. Đấu tranh của Đảng là phản ánh đấu tranh chính trị của giai cấp có giá trị đầy đủ và có thể thức dứt khoát nhất”. Chính Mác và Ăng-ghen là những người đầu tiên đã phát hiện ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản đó là: Thủ tiêu chủ nghĩa tư bản, xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản không còn giai cấp. Giai cấp vô sản chính là lực lượng tiên phong trong cuộc đấu tranh này vì “giai cấp vô sản đã chế ngự trung tâm kinh tế và hệ thần kinh của toàn bộ nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.

Đó cũng là vì, về mặt kinh tế và chính trị của quần chúng lao động dưới chế độ tư bản chủ nghĩa”. Chính lịch sử đã chứng minh sự xuất hiện của giai cấp vô sản trên vũ đài lịch sử với tư cách là một lực lượng chính trị độc lập trong xã hội tư sản đã quy định tính tất yếu của sự thành lập đảng để lãnh đạo cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản. Tuy nhiên để đấu tranh chính trị thì giai cấp vô sản buộc phải có sự thống nhất về mục đích, tổ chức và chỉ có đảng chính trị mới có thể đem lại sự thống nhất ấy.

Xuất phát từ những quan điểm của Mác, Ăng-ghen về một đảng chính trị của giai cấp vô sản mà sau này Lênin đã phát triển hoàn chỉnh học thuyết về đảng cộng sản, đó là đảng kiểu mới của giai cấp vô sản trong thời đại lịch sử mới, thời đại đế quốc chủ nghĩa và cách mạng vô sản, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Lênin vĩ đại đã xây dựng lý luận cơ bản về sự ra đời của đảng cộng sản.

Đó là, Đảng cộng sản là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa xã hội khoa học và phong trào công nhân. Lý luận này xuất phát từ 03 căn cứ, phản ánh quá trình phát triển khách quan của xã hội: Thứ nhất, Đảng cộng sản xuất hiện trên cơ sở phong trào công nhân, giai cấp công nhân chỉ có thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình là "kẻ đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản" và xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa, nếu được lãnh đạo bởi bộ tham mưu và đội tiên phong của mình là đảng cộng sản. Thứ hai, Muốn cho đảng cộng sản có thể ra đời, cần phải có sự tồn tại của học thuyết Mác - Lênin. Theo V.Lênin với tuyên ngôn của đảng cộng sản, chủ nghĩa Mác đã trở thành thế giới quan hoàn chỉnh của giai cấp công nhân và ông nhấn mạnh rằng: Nhiệm vụ quan trọng của đảng cộng sản là “phải tích cực giáo dục chính trị cho giai cấp công nhân, phải tăng cường giác ngộ chính trị cho giai cấp công nhân”. Đảng cộng sản, bộ phận tiên phong của giai cấp, nhờ được vũ trang bởi học thuyết mác-xít mới có thể đem ý thức giác ngộ xã hội chủ nghĩa đến cho phong trào công nhân, mới là kẻ đại diện cho những quyền lợi cơ bản của giai cấp công nhân. Lênin chỉ rõ trong 02 luận điểm “không có lý luận cách mạng, không thể có phong trào cách mạng” và “chỉ có đảng được vũ trang bằng lý luận tiên phong mới đóng được vai trò là người chiến sỹ tiên phong”. Thứ ba, Đảng cộng sản ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa xã hội khoa học và phong trào công nhân. Như vậy có thể nói, Đảng cộng sản là đội tiên phong có ý thức và có tổ chức của giai cấp công nhân. Chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng của Đảng.

Từ những quan điểm, học thuyết của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự ra đời của đảng cộng sản, chúng ta có thể thấy được: Công tác xây dựng đảng không thể thoát ly nhiệm vụ đấu tranh cách mạng vì sự nghiệp giải phóng của giai cấp công nhân và quần chúng lao động. Chính vì đảng được ra đời trên cơ sở đấu tranh cách mạng của quần chúng và nhằm phục vụ cho sự nghiệp giải phóng quần chúng, đảng không thể không mật thiết liên hệ với quần chúng, đặc biệt là công nông, không thể không thông qua cuộc đấu tranh cách mạng thực tiễn của quần chúng.

Nếu xa rời và từ bỏ những mục tiêu phấn đấu của quần chúng thì đảng sẽ không còn là một tổ chức cách mạng chân chính. Chủ nghĩa Mác - Lênin rõ ràng là cơ sở tư tưởng của đảng, là linh hồn của đảng. Do vậy xây dựng đảng về mặt tư tưởng, trước hết là lĩnh hội tinh thần cách mạng, vận dụng lập trường, quan điểm và phương pháp của chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng trong nước, không ngừng đấu tranh chống mọi trào lưu cơ hội chủ nghĩa để giữ vững đường lối cách mạng của đảng. Giương cao ngọn cờ chủ nghĩa Mác - Lênin làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của đảng, đó là nhiệm vụ hàng đầu trong quá trình xây dựng đảng vô sản cách mạng kiểu mới.

Trong công cuộc “người đi tìm hình của nước”, vào tháng 7 nǎm 1920 qua báo Nhân đạo (L'Humanité) Pháp, Bác Hồ vĩ đại của chúng ta được đọc bản “Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của V.I. Lênin. Bản Luận cương của Lênin như luồng ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào trí tuệ và tâm hồn của Bác, đem đến cho Người một nhãn quan chính trị mới.

Từ đó, chủ nghĩa Mác - Lênin bắt đầu thâm nhập vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Người đã rút ra một luận điểm hết sức khoa học và cách mạng triệt để: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh, con đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở đường giải quyết cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước ở nước ta, dẫn đến sự ra đời các tổ chức cộng sản vào nửa cuối năm 1929 và Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930. Mùa Xuân năm 1941, sau 30 năm bôn ba ở hải ngoại tìm đường cứu nước, Người đã về nước và cùng với Đảng ta lãnh đạo toàn dân làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 “long trời lở đất”, đập tan ách thống trị của chế độ thực dân, phong kiến, lập nên Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, một Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Đi theo con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng đã lựa chọn, cả dân tộc ta đã anh dũng bước vào cuộc các cuộc kháng chiến trường kỳ và vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, “đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ”, viết nên trang sử vàng chói lọi của dân tộc bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thu giang sơn về một mối, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc: Kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Giải pháp nhận diện và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương
Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp, ủng hộ Luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Người tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên. (Nguồn: Sưu tầm Internet)

Cùng nhìn lại ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911), giải phóng dân tộc, chúng ta càng thấy tầm vóc lớn lao và ý nghĩa lịch sử vĩ đại của sự kiện này. Chủ nghĩa xã hội, độc lập dân tộc trên đất nước Việt Nam thân yêu hôm nay đã được bắt đầu và quyết định từ những ngày tháng “Người đi tìm hình của nước”. Một con người, một tấm lòng với khát vọng cháy bỏng quyết ra đi tìm đường cứu nước, nay đã để lại một dấu ấn lịch sử huy hoàng. Đó là thời đại Hồ Chí Minh và “chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”.

Như vậy, có thể nói nền tảng tư tưởng của Đảng bắt nguồn từ chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đất nước Việt Nam có được cơ đồ như ngày nay cũng chính là nhờ lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là bảo vệ Đảng, cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Vậy tại sao chúng ta phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trong giai đoạn hiện nay? Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và công nghệ thông tin, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, các thế lực thù địch tăng cường móc nối, cấu kết với những phần tử cơ hội chính trị, ra sức xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng với ý đồ làm lung lay nhận thức, niềm tin của nhân dân vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng; lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, khoét sâu những yếu kém, sơ hở, mất cảnh giác của ta để bóp méo, xuyên tạc sự thật, hạ thấp ý nghĩa to lớn, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thời gian gần đây các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình” hòng gây rối loạn tư tưởng, sử dụng mạng xã hội để truyền bá các quan điểm sai trái, tung tin xuyên tạc đường lối của Đảng, Nhà nước, vu cáo, bịa đặt, bôi nhọ hình ảnh các đồng chí lãnh đạo cấp cao nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước...v.v. Để đạt được mục đích, các đối tượng đã tuyên truyền, xuyên tạc nhằm phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; phủ nhận những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử chúng ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh hoạt động xuyên tạc lịch sử; thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội và công an; đẩy nhanh quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đưa ra những luận điệu mập mờ, lẫn lộn giữa hai mặt tích cực và tiêu cực, giữa tư tưởng xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa đến đảng viên và nhân dân; khuyến khích những quan điểm lệch lạc và những khuynh hướng xã hội “dân chủ” kiểu Mỹ và phương Tây hòng làm cho người dân thấy hoài nghi về “xã hội Việt Nam” và mơ tưởng về một xã hội khác và nhiều phương thức tinh vi, xảo quyệt khác gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, gây hoang mang dư luận; nhất là vào những thời điểm nhạy cảm như các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh Covid-19, vấn đề tranh chấp lãnh thổ, biên giới, dân tộc, tôn giáo .v.v.

Hơn ai hết, mỗi người dân Việt Nam chúng ta đều hiểu, biết rất rõ về tình hình đất nước và những gì đang có được. Trong 48 năm qua, kể từ ngày thống nhất đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước, kinh tế Việt Nam không ngừng phát triển, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Những thành tựu trong công cuộc đổi mới đã tiếp tục khẳng định đường lối của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Do vậy bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng rõ ràng là một nhiệm vụ quan trọng, cần thiết, cấp bách, thường xuyên và lâu dài.

Giải pháp nhận diện và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo học thuyết Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. (Nguồn: Sưu tầm Internet)

Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta cũng đã xem đây là nội dung cơ bản, hệ trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt coi trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nhất là sau khi đổi mới đến nay, Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng như: Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 01/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương “về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới”. Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghị quyết 35 chính là kim chỉ nam hành động của toàn thể đảng viên và nhân dân ta nhằm đề cao cảnh giác, không bị động, lúng túng trước những luận điệu và âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, những cá nhân phản động, bất mãn.

Là một đảng viên đang công tác trong ngành Công Thương, bản thân tôi nhận thấy công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là hết sức cấp bách, quan trọng, cần được thực hiện thường xuyên, lâu dài và đây không chỉ là công việc của các cơ quan Đảng, Nhà nước mà còn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của mọi đảng viên, công chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân.

Đối với ngành Công Thương cũng đang nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức khi nền kinh tế thế giới có nhiều khó khăn, suy thoái; căng thẳng chính trị gia tăng; giá cả leo thang; dịch bệnh Covid-19 bùng phát. Bên cạnh hoạt động chuyên môn, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch luôn được cấp ủy, người đứng đầu Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị quan tâm quán triệt, triệt khai thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ và được thực hiện thường xuyên, liên tục, sâu sát trên cơ sở bám sát Nghị quyết số 35, các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các chỉ đạo, quán triệt của ngành. Do vậy trong thời gian qua, ngành Công Thương đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của kinh tế đất nước.

Giải pháp nhận diện và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương
Đại hội XIII của Đảng xác định “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” (Nguồn: Sưu tầm Internet)

Trong giai đoạn hiện nay, cùng với xu thế phát triển của thế giới, thời đại công nghệ 4.0, tốc độ chuyển đổi số nhanh chóng, nhất là khi ngành Công Thương là ngành tiên phong trong chuyển đổi số sẽ mở ra nhiều thời cơ, vận hội để phát triển, hội nhập quốc tế song cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức khi các đối tượng, thế lực thù địch bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn, công nghệ chống phá Đảng, Nhà nước nói chung và ngành Công Thương nói riêng. Do vậy trong khuôn khổ bài viết này, tác giả muốn đưa ra một số giải pháp để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch như sau:

Thứ nhất, chúng ta cần tiếp tục xác định công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Phải thực hiện việc này thường xuyên, liên tục, lâu dài. Phải thực sự kiên quyết, linh hoạt, chủ động trong đấu tranh, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong đó lấy “xây” là chính. Mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn cảnh giác, tạo sức đề kháng trước những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Kiên định con đường “độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”.

Thứ hai, cần nêu cao vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm nêu gương. Chăm lo xây dựng nội bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh. Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, điều lệ Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, không giao động trước các thông tin, âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước.

Thứ ba, các cấp ủy, tổ chức đảng cần thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng, sinh hoạt chính trị lồng ghép các nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; trong đó tập trung quán triệt chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không tự diễn biến, tự chuyển hóa; không sa ngã, bị mua chuộc, lôi kéo, trở thành tay sai, gián điệp cho các tổ chức phản động; an tâm công tác; kiên quyết đấu tranh bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, đấu tranh chống lại các quan điểm, tư tưởng sai trái, phản động, các biểu hiện mơ hồ, ảo tưởng, hoài nghi, dao động, lơ là mất cảnh giác trong thực hiện nhiệm vụ.

Thứ tư, phát huy vai trò của báo chí, truyền thông đối với công cuộc đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình”. Đảm bảo tính tư tưởng, tính chân thật, tính nhân dân, tính chiến đấu và tính định hướng. Kịp thời đưa các tin chính thống, tích cực để định hướng, tăng cường sự đoàn kết, nhất trí, khắc phục các biểu hiện thương mại hóa, xa rời tôn chỉ, mục đích và các biểu hiện tiêu cực, lệch lạc. Đẩy mạnh tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền tinh thần yêu nước, các gương điển hình; các kết quả, thành tựu nổi bật của đất nước nói chung, ngành Công Thương nói riêng .v.v.

Thứ năm, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng theo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Xử lý, giải quyết triệt để, nghiêm minh các đơn thư khiếu nại, tố cáo, các hành vi tiêu cực, tham nhũng, nhất là trong lĩnh vực Công Thương, quản lý thị trường.

Thứ sáu, đổi mới cách thức, phương pháp đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình”. Tập trung hình thành khả năng “miễn nhiễm”, nâng cao “sức đề kháng” cho xã hội nói chung, cán bộ, đảng viên ngành Công Thương nói riêng trước những thông tin xấu độc. Mỗi cán bộ, đảng viên cần được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình”; không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, bản lĩnh, không để mình bị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thứ bảy, cần thực sự thấm nhuần và thực hiện tốt Nghị quyết 35; trong đó tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng internet, mạng xã hội; hoàn thiện hệ thống pháp luật; bảo vệ nền tảng của Đảng; lãnh đạo đấu tranh tư tưởng. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh: “Những luận điệu của các thế lực thù địch và các phần tử phản động, cơ hội chính trị nói trên tuy không có gì mới, nhưng nó được tung ra, truyền bá vào lúc này là hết sức độc hại, nguy hiểm, gieo rắc hoang mang, nghi ngờ, phân tâm, mất niềm tin trong nội bộ ta, tác động hòng làm đội ngũ ta “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Trong bối cảnh đó, nếu cấp ủy các cấp không coi trọng lãnh đạo công tác đấu tranh tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, ra sức góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối của Đảng thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam thì không thể đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chính vì lẽ đó, nắm chắc nội dung, phương thức đấu tranh tư tưởng trở thành một nhiệm vụ then chốt của cấp ủy đảng các cấp hiện nay”.

Giải pháp nhận diện và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương

Ngày 22/10/2018 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. (Nguồn: Sưu tầm Internet).

Quá trình thực hiện tốt Nghị quyết 35 sẽ giúp cho từng đảng viên nhìn lại mình, nâng cao nhận thức trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nhất là, trong mỗi cuộc họp chi bộ, trong cuộc sống hằng ngày, mỗi đảng viên từ lời nói, việc làm phải là hạt nhân của sự đoàn kết ở địa phương, cơ quan, đơn vị, nơi cư trú... Mặt khác, mỗi đảng viên khi tham gia mạng xã hội, cần thận trọng khi tham khảo, sử dụng thông tin. Nếu nhận thấy có thông tin thiếu kiểm chứng về nguồn gốc, có sự sai biệt so với thông tin chính thức, có nội dung, luận điệu xuyên tạc, đả kích nền tảng tư tưởng của Đảng, nói xấu Đảng, Nhà nước và chế độ... thì phải có ý kiến đấu tranh, phản bác lại một cách sắc bén; không im lặng cho qua hoặc thờ ơ, xem như mình vô can.

Mỗi đảng viên phải ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bởi vì danh dự và uy tín của Đảng không thể tách rời danh dự, uy tín của mỗi đảng viên. Hiện nay, các thế lực thù địch thường xuyên thay đổi các chiến lược. Vì vậy, chúng ta phải luôn tỉnh táo, nhận diện đúng, bình tĩnh xem xét, phân tích, để vạch trần bản chất và có biện pháp phòng, chống hiệu quả. Tuyệt đối không mơ hồ, mất cảnh giác, dẫn tới bị động, lúng túng trong cuộc chiến “không khói súng” nhưng đầy cam go, quyết liệt này.

Cuộc đấu tranh này được Đảng, nhà nước ta xác định là vẫn còn tiếp tục. Vì thế, mỗi chúng ta cần đề cao cảnh giác, chủ động tấn công, đổi mới tư duy, có phương thức, biện pháp thích hợp, tăng cường tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, chính xác các quan điểm, tư tưởng, lý luận của Đảng, phản bác một cách mạnh mẽ, quyết liệt để kịp thời ngăn chặn sự chống phá về tư tưởng, lý luận của các thế lực thù địch dưới bất cứ hình thức nào. Điều quan trọng là làm cho tư tưởng, lý luận của Đảng thấm sâu trong mọi đảng viên và quần chúng Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ để chính họ là những chủ thể mạnh mẽ, vững chắc làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch.

Là một đảng viên đang công tác trong ngành Công Thương, tác giả nhận thấy trong thời gian qua, ngành đã rất nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện Nghị quyết 35, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; xây dựng tổ chức bộ máy ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng được đội ngũ công chức ngày càng đảm bảo về chất lượng, đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định.

Những năm gần đây, ngành Công Thương tiếp tục có những bước phát triển vượt bậc, đạt nhiều kết quả tích cực, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao. Năm 2022, sản xuất công nghiệp phục hồi tích cực ở hầu hết các ngành, lĩnh vực và địa phương, chuỗi cung ứng trong và ngoài nước đã được nối lại và đa dạng hóa. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với mức tăng khoảng 9,5%, đóng góp chủ yếu vào mức tăng trưởng GDP của cả nước và đóng góp hơn 86% tổng kim ngạch xuất khẩu. Ngành điện tháo gỡ khó khăn để đưa 06 dự án có nguồn điện lớn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện đi vào vận hành. Ngành dầu khí về đích trước kế hoạch 2 tháng 18 ngày, đưa 5 mỏ và công trình mới vào khai thác, nhiều hơn 1 công trình so với kế hoạch cả năm, nộp ngân sách hoàn thành kế hoạch cả năm trước 6 tháng.

Năm 2022, xuất nhập khẩu tiếp tục tạo kỷ lục mới với tổng kim ngạch ước đạt gần 732 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu ước đạt 371,5 tỷ USD, tăng 10,5%, (vượt 2,5% so với kế hoạch được giao). Nhập khẩu ước đạt 360,5 tỷ USD, tăng 8,5% so với năm 2021. Cán cân thương mại ghi nhận xuất siêu năm thứ 7 liên tiếp với giá trị khoảng 11 tỷ USD. Bên cạnh đó, thị trường trong nước phục hồi mạnh mẽ, tăng trưởng cao, vượt gấp 2,7 lần mục tiêu kế hoạch của ngành, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tăng 21%.

Thương mại điện tử đạt 16,4 tỷ USD, tăng gần 20% so với cùng kỳ, chiếm 7,5% doanh thu hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng của cả nước, được eMarketer xếp vào nhóm 5 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu thế giới. Trong năm 2022, lực lượng quản lý thị trường phát hiện xử lý 43.964 vụ vi phạm, tăng gần 2.600 vụ so với cùng kỳ; ước thu nộp ngân sách gần 348 tỷ đồng; tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên 2.650 vụ, xử lý trên 575 vụ, số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 18,7 tỷ đồng. Các mặt công tác khác đều được thực hiện một cách quyết liệt, thực chất và đồng bộ.

Những thành quả nổi bật nói trên, chính nhờ sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, các tổ chức Đảng trực thuộc đối với quá trình phát triển của ngành Công Thương. Đây là điều thực sự đáng vui mừng cho đất nước, cho ngành. Tuy nhiên cũng là điều đáng lo ngại khi các đối tượng thù địch, chống phá đảng, nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và ngành Công Thương muốn phá bỏ, phủ định những thành quả ấy bằng nhiều quan điểm, luận điệu chưa đúng, thậm chí xuyên tạc về đất nước nói chung và ngành Công Thương nói riêng.

Do vậy, hơn bao giờ hết, mỗi đảng viên, công chức, người lao động trong ngành Công Thương cần thực sự sẵn sàng tâm thế để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ thành quả của ngành, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Để làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình, chúng ta phải thực sự gương mẫu, trách nhiệm, tâm huyết với ngành, với nghề, luôn trau dồi kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác và tích cực, chủ động học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với một tư duy mới, tâm thế mới trong công cuộc chuyển đổi số, tác giả tin rằng ngành Công Thương sẽ vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục phát huy những thành quả, thành tựu đã đạt được và giành thắng lợi trên con đường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; mở ra một tương lai tươi sáng cho ngành Công Thương; để rồi khúc hát “Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo Người” vẫn sẽ theo suốt chúng ta trên hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam tươi đẹp./.

Cùng chuyên mục

Tin khác

Thường trực Ban Bí thư thăm, chúc mừng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Thường trực Ban Bí thư thăm, chúc mừng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024), ngày 26/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã tới thăm, chúc mừng và động viên các giáo sư, bác sĩ, thầy thuốc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động đang công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Thanh niên 30 địa phương lên đường nhập ngũ

Thanh niên 30 địa phương lên đường nhập ngũ

Ngày 25/2, ngày thứ nhất của đợt giao, nhận quân năm 2024, thanh niên của 30 tỉnh, thành phố trên cả nước lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Ngày 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã tiến hành phiên họp đầu tiên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban chủ trì Phiên họp. Cổng Tạp chí QLTT trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp thứ nhất Tiểu ban văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp thứ nhất Tiểu ban văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Ngày 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã tiến hành phiên họp đầu tiên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban chủ trì Phiên họp.
Hội nghị triển khai Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024

Hội nghị triển khai Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024

Ngày 21/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì Hội nghị với các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các đảng uỷ trực thuộc Trung ương về tình hình thực hiện Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023 và việc xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024.
Việt Nam tham dự Triển lãm về quốc phòng lớn nhất châu Á

Việt Nam tham dự Triển lãm về quốc phòng lớn nhất châu Á

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Singapore, Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu tham dự Triển lãm Hàng không Singapore (Singapore Airshow) lần thứ 9 tại Singapore diễn ra từ ngày 20-25/2/2024.
Chủ tịch nước khai bút đầu xuân tại Khu Lưu niệm Nguyễn Trãi

Chủ tịch nước khai bút đầu xuân tại Khu Lưu niệm Nguyễn Trãi

Nhân dịp Xuân mới Giáp Thìn 2024, ngày 18/2, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới dâng hương và dự Lễ khai bút đầu xuân tại Khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi, ở xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng.
Ban Bí thư yêu cầu nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường ngay sau nghỉ Tết

Ban Bí thư yêu cầu nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường ngay sau nghỉ Tết

Ngày 16/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy các cấp trong thời gian tới.
Xem thêm

Đọc nhiều / Mới nhận

Loại bỏ cơ chế xin cho để phòng, chống tham nhũng, phòng ngừa sai phạm

Loại bỏ cơ chế xin cho để phòng, chống tham nhũng, phòng ngừa sai phạm

Lưu ý hành khách bảo quản hành lý xách tay trên máy bay

Lưu ý hành khách bảo quản hành lý xách tay trên máy bay

Mức phạt vi phạm giao thông cho người đi bộ năm 2024

Mức phạt vi phạm giao thông cho người đi bộ năm 2024

Tái diễn tình trạng mạo danh cơ quan công an, luật sư... lấy lại tiền bị lừa

Tái diễn tình trạng mạo danh cơ quan công an, luật sư... lấy lại tiền bị lừa

Lưu ý an toàn điện trong bếp

Lưu ý an toàn điện trong bếp

Những lời chúc hay, ý nghĩa dành cho người thân, bạn bè nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

Những lời chúc hay, ý nghĩa dành cho người thân, bạn bè nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

Cấm xuất cảnh với chủ shop bán hàng online nợ thuế

Cấm xuất cảnh với chủ shop bán hàng online nợ thuế

Việt Nam kêu gọi hướng tới sân chơi mở, bình đẳng hơn trong thương mại hàng nông sản

Việt Nam kêu gọi hướng tới sân chơi mở, bình đẳng hơn trong thương mại hàng nông sản

Nguồn gốc, ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Nguồn gốc, ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Lễ hội Hoa Ban năm 2024 tại tỉnh Điện Biên sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc

Lễ hội Hoa Ban năm 2024 tại tỉnh Điện Biên sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khởi động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khởi động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Ngày hội sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Ngày hội sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc

Hình thành chuỗi giá trị du lịch, liên kết du lịch quốc gia và toàn cầu

Hình thành chuỗi giá trị du lịch, liên kết du lịch quốc gia và toàn cầu

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về an toàn thông tin

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về an toàn thông tin

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử tại Việt Nam thế nào

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử tại Việt Nam thế nào