“Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” Một số suy nghĩ về thực tiễn công tác xây dựng Đảng của lực lượng QLTT trong giai đoạn hiện nay

Xây dựng và chỉnh đốn Đảng để Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò tiên phong, gương mẫu luôn là một nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Xây dựng và chỉnh đốn Đảng để Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò tiên phong, gương mẫu luôn là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, then chốt, có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị.

Bên cạnh những kết quả, những thành tựu đã đạt được thì công tác xây dựng Đảng hiện nay vẫn còn đặt ra một số vấn đề khó khăn, thách thức cần phải làm như là việc đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; việc ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” diễn ra âm thầm trong nội bộ của Đảng nếu như không được phát hiện và ngăn ngừa từ xa, từ sớm.

Nhìn lại những dấu ấn, điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng quản lý thị trường.

Ngày 03/7/1957, Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng đã ký ban hành Nghị định số 290-TTg thành lập Ban Quản lý thị trường Trung ương và các Ban Quản lý thị trường các thành phố, tỉnh, khu tự trị. Đây là mốc son đánh dấu sự ra đời, hình thành và phát triển của một lực lượng trong bộ máy hệ thống cơ quan hành pháp của Nhà nước đó chính là lực lượng quản lý thị trường. Với chức năng, nhiệm vụ ban đầu được quy định là cơ quan thực thi các chủ trương, chính sách quản lý thị trường, chống các hành vi đầu cơ, trục lợi làm cho thị trường hàng hóa trở nên hỗn loạn, khan hiếm, đảm bảo an sinh xã hội và sự phát triển của nền kinh tế quốc dân.

Với thời gian nhiệm vụ quản lý thị trường lại càng trở nên là một nhiệm vụ quan trọng, dài lâu, bởi quản lý thị trường là một bộ phận không thể thiếu trong chức năng quản lý Nhà nước với đời sống kinh tế – xã hội. Khi đi vào công cuộc đổi mới kinh tế, phát triển thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định phải “đặt sự phát triển của lưu thông hàng hóa và hoạt động của các doanh nghiệp dưới sự quản lý của Nhà nước, khuyến khích, phát huy mặt tích cực, đồng thời có biện pháp hạn chế các mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, bảo đảm tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước phát triển”.

Trải qua gần 66 năm xây dựng và trưởng thành (1957-2023), lực lượng quản lý thị trường đã không ngừng phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, ở mỗi giai đoạn lịch sử của đất nước lực lượng quản lý thị trường đều đã làm tốt sứ mệnh của mình để góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định, phát triển nền kinh tế thị trường đi đúng theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Lúc sinh thời, Bác Hồ đã phát biểu rất ngắn gọn và đặt ra những yêu cầu cụ thể để làm chuẩn mực trung tâm đối với phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên. Người khẳng định: “Đạo đức cách mạng có thể nói tóm tắt là: Nhận rõ phải, trái. Giữ vững lập trường. Tận trung với nước. Tận hiếu với dân”. Những tư tưởng và lời dạy vẫn còn nguyên giá trị của Người luôn là nguồn động viên, là “kim chỉ nam” to lớn giúp cho mỗi thế hệ cán bộ Đảng viên, công chức, kiểm soát viên quản lý thị trường noi theo để rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức, nâng cao ý chí chiến đấu trong việc bảo vệ pháp luật của Nhà nước cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, người tiêu dùng trong xã hội. Đội ngũ cán bộ Đảng viên công chức, kiểm soát viên thị trường đã ngày càng bản lĩnh hơn trong việc thực thi nhiệm vụ, chất lượng công tác kiểm tra kiểm soát được nâng cao và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Cho đến nay đã có rất nhiều điểm sáng, nhiều những sự cống hiến hy sinh thầm lặng, nhiều những tấm gương điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các thế hệ cán bộ của lực lượng quản lý thị trường. Đó là hình ảnh về những người liệt sỹ, những người cán bộ kiểm soát viên thị trường đã anh dũng hy sinh ngay cả trong thời bình khi đang làm nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, giữa muôn vàn khó khăn, hiểm nguy máu và nước mắt của các anh đã đổ xuống để đổi lại sự an toàn và bình yên cho xã hội.

Đó là những tấm gương về những Kiểm soát viên thật sự tâm huyết, hết mình và đầy trách nhiệm trong công việc, luôn thực hiện lời dạy “Dĩ công vi thượng” của Bác luôn đặt việc công lên trên, lên trước việc tư. Đó là hình ảnh những con người dám đấu tranh với những cái sai, cái tiêu cực, dám tranh luận, bảo vệ quan điểm của mình đến cùng để bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những giá trị tốt đẹp; là bản lĩnh của những Kiểm soát viên mỗi khi thực thi công vụ phải đối mặt với những tình huống khó khăn, phức tạp phát sinh trên thị trường.

Đó là hình ảnh của những người lãnh đạo lực lượng quản lý thị trường luôn đi sâu đi sát cơ sở, tích cực kiểm tra, đôn đốc để có những chỉ đạo giải quyết kịp thời phù hợp với thực tiễn; những người lãnh đạo luôn đau đáu, suy nghĩ những cách làm mới, cách làm hay, ứng dụng thành tựu của khoa học kỹ thuật để cải tiến, thay đổi phương pháp làm việc đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Và còn rất nhiều, rất nhiều hình ảnh thật đẹp khác nữa của người cán bộ Đảng viên, kiểm soát viên thị trường, những đóng góp của họ tuy thầm lặng nhưng mỗi ngày trôi qua, những con người ấy đã và đang từng bước đặt từng viên gạch vững chắc, tạo nền móng để xây dựng một bức tranh tổng hòa về hình ảnh đẹp của người cán bộ quản lý thị trường lan tỏa trong xã hội.

Cũng cần phải nói thêm về cột mốc đánh dấu sự chuyển mình của lực lượng sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh quản lý thị trường vào năm 2016 thì đến ngày 10/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương.

Hoạt động theo mô hình ngành dọc với cơ cấu tổ chức tập trung, thống nhất, xuyên suốt từ trung ương đến địa phương, với phương châm “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” đã tạo được sự đột phá, chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo, điều hành đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại trên thị trường, chỉ trong vòng 5 năm (2016-2021) lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện, xử lý trên 370.000 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước ước gần 2.200 tỷ đồng.

Số lượng các vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có tổ chức, quy mô lớn, liên địa bàn đã được phát hiện, nhiều vấn đề mới nảy sinh trong hoạt động thương mại có ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội, người dân và doanh nghiệp đã được kịp thời dự báo, phản ứng nhanh và có hiệu quả. Cùng với các cơ quan, lực lượng chức năng khác lực lượng Quản lý thị trường đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy tăng trưởng thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Kết quả quan trọng này đã được ghi nhận tại Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: “Công tác quản lý thị trường được triển khai quyết liệt; công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bước đầu được nâng lên, xử lý mạnh các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, quản lý chặt chẽ các hoạt động bán hàng đa cấp.”

“Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” Một số suy nghĩ về thực tiễn công tác xây dựng Đảng của lực lượng QLTT trong giai đoạn hiện nay
Ảnh lực lượng quản lý thị trường quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng với tiêu cực, tham nhũng

Bên cạnh những điểm sáng, những thành tích đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị kể trên thì công tác xây dựng Đảng luôn được lực lượng quản lý thị trường chú trọng, đẩy mạnh đảm bảo luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể trong mỗi cơ quan đơn vị; luôn bám sát các Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thỉ của các tổ chức Đảng cấp trên, đẩy mạnh, nhân rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong toàn lực lượng.

Mặt khác luôn gắn việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị với việc xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; coi tổ chức đảng là nhân tố then chốt, có ý nghĩa quyết định, quan trọng trong việc thực hiện mọi nhiệm vụ; thường xuyên giáo dục, rèn luyện lập trường, quan điểm ý thức trách nhiệm đội ngũ cán bộ đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên vững vàng, nhạy cảm về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm, đủ sức đảm đương, gánh vác trọng trách được giao trong tình hình mới. Nghiêm túc thực hiện việc tự phê bình và phê bình đối với tập thể và từng cá nhân.

Đồng thời, phê phán những biểu hiện tiêu cực, hữu khuynh, mất cảnh giác; củng cố lòng tin, nâng cao tính chủ động, tính chiến đấu, tinh thần trách nhiệm của người cán bộ Kiểm soát viên thị trường; đồng thời, xử lý nghiêm minh số cán bộ có sai phạm về kỷ luật nghiệp vụ và phẩm chất cách mạng, góp phần làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của Ngành ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nhìn tổng thể, cho đến nay trải qua quá trình gần 66 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành chúng ta có quyền tự hào về những thành tựu, nhữntg điều đã làm được, những đóng góp mang tính lịch sử của lực lượng quản lý thị trường đối với sự nghiệp cách mạng cũng như với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; nâng tâm vị thế của nước ta trên trường thương mại quốc tế; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Nhận diện rõ một số tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những thành tựu, những kết quả khả quan, toàn diện đã đạt được, chúng ta cũng cần phải nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá việc thực hiện công tác xây dựng Đảng trong lực lượng vẫn còn một số tồn tại cần chỉ ra đó là:

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có lúc có nơi còn chưa thật sự đi vào chiều sâu, chưa cụ thể hóa để trở thành việc làm hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên; trong lực lượng quản lý thị trường vẫn còn bộ phận nhỏ cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, có biểu hiện ngại khó, ngại khổ, nhận thức, tư duy sức ỳ lớn, thụ động, ỷ lại trông chờ vào cấp trên; chấp hành chưa nghiêm kỷ cương, kỷ luật, nội quy, quy chế làm việc, quy trình công tác của ngành; tiêu cực trong khi thi hành nhiệm vụ...

Ở một số lĩnh vực công tác, một số nơi vẫn còn xảy ra vi phạm kỷ luật, thậm chí vi phạm pháp luật hình sự. Trong giai đoạn 2018 - 2021, theo số liệu báo cáo đã có 140 công chức bị xử lý kỷ luật hành chính (trong đó 81 công chức bị kỷ luật do vi phạm trong hoạt động công vụ, 59 công chức bị kỷ luật do vi phạm chính sách dân số, vi phạm những điều đảng viên không được làm và một số vi phạm khác); 20 công chức bị khởi tố hình sự. Một số trường hợp, Tổng cục Quản lý thị trường đã chủ động phát hiện, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự xử lý hình sự đối với công chức có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong thi hành công vụ.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “…Chỉ có hai hạng người không mắc khuyết điểm: Là đứa bé còn ở trong bụng mẹ và người đã chết bỏ vào quan tài. Có hoạt động thì khó tránh khỏi khuyết điểm. Nhưng khi có khuyết điểm thì phải thật thà tự phê bình, hoan nghênh người khác phê bình và kiên quyết sửa chữa”.

Như chúng ta đã biết mỗi con người chúng ta sinh ra đều là một cá thể độc lập riêng biệt cùng phát triển từ trong lòng xã hội nhưng lại chịu sự tác động của cả những yếu tố tích cực và tiêu cực, tốt và xấu, tiến bộ và lạc hậu khác nhau do đó đứng trước những khó khăn, thử thách, những cám dỗ về tiền tài, danh lợi trong thời buổi kinh tế thị trường không phải ai cũng có đủ bản lĩnh chính trị vững vàng, toàn tâm, toàn ý phụng sự Tổ quốc và nhân dân, kiên định trên con đường đã chọn mà thay vào đó là những suy nghĩ, hành động không đúng, lệch lạc dẫn đến khuyết điểm, vi phạm là điều khó tránh khỏi.

Những con số kể trên có thể cũng sẽ khiến cho chúng ta có đôi chút chạnh lòng, suy ngẫm nhưng trên bình diện lớn thì chúng ta phải khẳng định đó chỉ là hiện tượng mang tính chất cá biệt, thiểu số, một vết chấm nhỏ trầm mặc trong bức tranh tổng thể của lực lượng quản lý thị trường khi đang có biết bao nhiêu tấm gương cán bộ đảng viên của lực lượng quản lý thị trường đang ngày đêm tận tụy cống hiến góp sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước sự việc, khuyết điểm chúng ta phải có thái độ nhìn nhận đúng đắn, khách quan để đề ra những giải pháp để hạn chế đến mức tối đa những sai lầm, khuyết điểm trên tái diễn hoặc tránh những sai lầm, khuyết điểm trầm trọng hơn bên cạnh đó cần phải kiên quyết phản bác, đấu tranh loại bỏ các luận điểm của các phần tử xấu cố tình quy chụp, bịa đặt đánh đồng coi hiện tượng thành bản chất làm ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín, danh dự của người cán bộ Đảng viên lực lượng quản lý thị trường trong xã hội.

Một số giải pháp cần tập trung thực hiện

Để góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, khắc phục các khuyết điểm tồn tại diễn ra, nhóm tác giả xin nêu ra một số giải pháp để cùng trao đổi như sau:

Một là, tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên lực lượng quản lý thị trường theo định hướng Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội XIII của Đảng xác định: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả; nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nắm chắc, dự báo đúng, định hướng chính xác, xử lý đúng đắn, kịp thời các vấn đề tư tưởng trong Đảng, trong xã hội. Chú trọng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, bảo đảm thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội”. Đồng thời, đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục, bồi dưỡng chính trị, học tập nghị quyết, kết hợp chặt chẽ việc phổ biến, quán triệt làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn với gợi mở vấn đề thực tế đang đặt ra và thảo luận, trao đổi, phát huy tìm tòi, sáng tạo của cá nhân; chú trọng tính hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng; thường xuyên cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Một số suy nghĩ về thực tiễn công tác xây dựng Đảng của lực lượng QLTT trong giai đoạn hiện nay
Ảnh trích dẫn lời phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được tổ chức ngày 15/9/2021

Mặt khác, cần tăng cường việc rèn luyện, giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, quần chúng gắn chặt với xây dựng và thực hành đạo đức trong Đảng, nhất là phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Muốn vậy, cấp ủy, tổ chức đảng cần triển khai sâu rộng, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, coi trọng sự tự học, xem đó như một nhu cầu văn hóa, cần sự bền bỉ, lâu dài, tự nguyện, tự giác của mỗi người, mỗi tổ chức. Bên cạnh đó, cần tổ chức đăng ký tu dưỡng, rèn luyện viên đảng viên gắn với theo dõi, đánh giá đúng thực chất hằng năm của tổ chức đảng; tăng cường giáo dục lương tâm, danh dự đối với đảng viên theo lời Bác Hồ dạy: “Phải biết rằng tham lam là một điều rất đáng xấu hổ”, phải “ít lòng tham muốn về vật chất”, “Cán bộ Ðảng, cán bộ chính quyền không phải làm quan cách mạng, ăn trên ngồi trốc...”.

Hai là, tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc, chế độ, quy định và đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; xác định rõ vai trò và phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy tại các tổ chức cơ sở Đảng trong lực lượng quản lý thị trường.

Trước hết, cần thực hiện nghiêm các nguyên tắc sinh hoạt trong Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; duy trì nề nếp và chuẩn bị chu đáo nội dung sinh hoạt. Việc tự phê bình và phê bình phải dựa trên tinh thần xây dựng tập thể và có “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”; khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm và bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh cho cái đúng.

Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là giải pháp quan trọng để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên hiện nay. Bên cạnh thực hiện nghiêm nguyên tắc sinh hoạt Đảng thì cần thực hiện đúng quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra và quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; kiên quyết khắc phục các biểu hiện dân chủ hình thức, độc đoán chuyên quyền, cá nhân chủ nghĩa, lấy danh nghĩa tập thể để trục lợi hoặc tranh công, đổ lỗi...

Trong sinh hoạt, tập trung lãnh đạo, giải quyết những vấn đề thiết thực, cụ thể, trọng tâm, trọng điểm; xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, khắc phục khâu yếu kém của cơ quan, đơn vị và nguyện vọng chính đáng của quần chúng, cán bộ, đảng viên. Nghị quyết lãnh đạo của chi bộ nên ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, khả thi và cần cụ thể hóa bằng kế hoạch để thực hiện, gắn liền với khâu kiểm tra, giám sát; kịp thời, phát hiện và có giải pháp xử lý hiệu quả vấn đề nảy sinh.

Ba là, Thực hiện bài bản có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ lực lượng.

Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì mục đích vụ lợi. Cụ thể, đó là các hành vi: Tham ô tài sản; nhận hối lộ; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi... Tham nhũng là vấn đề chính trị trọng tâm, nhức nhối trong giai đoạn hiện nay, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chính là “phòng, chống giặc nội xâm, chống những thói hư, tật xấu” để bảo vệ giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh của Đảng và cả hệ thống chính trị.

Để ngăn chặn “tệ tham nhũng tiêu cực” này có điều kiện, cơ hội len lỏi vào lực lượng quản lý thị trường thì điều đòi hỏi đầu tiên đó là đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thường xuyên được rèn luyện đạo đức cách mạng theo tinh thần tự soi, tự sửa hằng ngày, hằng giờ phải luôn “cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư”, tránh học theo, bắt chước thói hư, tật xấu, biểu hiện tiêu cực đang hiện hữu đâu đó bên ngoài xã hội; trước những cám dỗ về vật chất tầm thường thì phải luôn khắc cốt ghi tâm những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Làm người cán bộ giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục” hay như lời phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh "Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu; Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất!".

Bên cạnh đó cũng cần phải nghiên cứu để xây dựng, ban hành và thực thi các cơ chế chính sách riêng của lực lượng để cán bộ “không tham nhũng” và “không dám tham nhũng”. Mọi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn đều phải được kiểm soát chặt chẽ bằng các quy định rõ ràng; quyền lực phải được ràng buộc chặt chẽ với trách nhiệm, quyền hạn đến đâu, trách nhiệm đến đó; văn bản có quy định về việc thực hiện thì bắt buộc phải quy định về chế tài xử lý vi phạm; tùy theo mức độ vi phạm mà tăng nặng các chế tài pháp lý, từ xử lý kỷ luật, xử lý hành chính cho đến xử lý hình sự, bảo đảm tính nghiêm khắc và đủ sức răn đe hơn nữa đối với các vi phạm về tham nhũng, tiêu cực có thể diễn ra trong lực lượng.

Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về thực thi công vụ nhất là ở những vị trí phải làm việc, tiếp xúc, giải quyết trực tiếp các yêu cầu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp. Đẩy mạnh việc cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật để triển khai chính phủ điện tử, chính phủ số và các dịch vụ công, hồ sơ điện tử ở mức độ cao nhất, giảm các khâu tầng nấc, tránh cơ chế “xin-cho” và sự áp đặt chủ quan của con người làm mầm mống nảy sinh tiêu cực, tham nhũng.

Bốn là, sớm nhận diện. phòng và quyết liệt đấu tranh chống “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” diễn ra trong nội bộ.

Hiểu một cách ngắn gọn nhất thì “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ chính là sự suy thoái từ bên trong. Đó chính là quá trình tự biến đổi về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo chiều hướng tiêu cực, dẫn đến làm mất dần các chuẩn mực của người đảng viên cộng sản, dẫn đến ngày càng xa rời những nguyên tắc, quan điểm, lý tưởng xã hội chủ nghĩa và suy giảm niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Để ngăn chặn điều này diễn ra thì việc chủ động làm công tác tư tưởng từ sớm, từ xa để sớm nắm bắt được tâm tư, tình cảm, những bức xúc trái chiều trong mỗi cá nhân để kịp thời giải quyết được từ gốc những vấn đề thuộc về tư tưởng của cán bộ, đảng viên là điều hết sức quan trọng. Các tổ chức Đảng các cấp cần phải quán triệt yêu cầu thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" với Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”…

Qua đó, giúp mỗi cán bộ, đảng viên không chỉ nhận diện đúng và kiên định, chủ động đấu tranh, phản bác những thông tin trái chiều, những luận điệu xuyên tạc, bẻ cong sự thật, khoét sâu vào những hiện tượng tiêu cực trong xã hội, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, mà còn đồng thời bảo vệ được tính đúng đắn, khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Một số suy nghĩ về thực tiễn công tác xây dựng Đảng của lực lượng QLTT trong giai đoạn hiện nay
Ảnh lực lượng quản lý thị trường đấu tranh bảo vệ nền tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Năm là, nâng cao trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng đối với cán bộ, Đảng viên quản lý thị trường ​​​​​​ trong giai đoạn 4.0 hiện nay.

Việt Nam là quốc gia được đánh giá có tốc độ phát triển internet, mạng xã hội nhanh nhất thế giới. Theo số liệu thống kê đến tháng 6-2021, trong số 97,75 triệu dân cả nước có trên 68,72 triệu người (chiếm 70,3% dân số) sử dụng internet, cao thứ 12 trên thế giới và thứ 6 ở châu Á; hơn 72 triệu người (chiếm 73,7% dân số) dùng mạng xã hội, chủ yếu là Youtube, Facebook (đứng thứ 7 trong số 10 quốc gia sử dụng Facebook nhiều nhất) và là một trong 10 nước có số lượng người dùng Youtube cao nhất thế giới. Trong đó, 94% số người sử dụng internet hàng ngày là sinh viên, trí thức trẻ, thanh niên (6).

Với độ “phủ” và đặc tính “mở”, thuận tiện, không bị giới hạn không gian, thời gian như vậy không gian mạng đã dần trở thành một môi trường quan trọng, chi phối tác động và làm thay đổi sâu sắc đời sống của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh những những thành tựu, kết quả mang lại thì đó cũng là công cụ, điều kiện để cho các đối tượng xấu, các phần tử phản động, các thế lực thù địch lợi dụng triệt để tuyên truyền chống phá cách mạng bằng nhiều thủ đoạn, hình thức tinh vi, xảo quyệt khác nhau. Đứng trước tình hình đó thì việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên môi trường không gian mạng là một nhiệm vụ đặt ra vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài và phải được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục; trách nhiệm thực hiện không phải của riêng ai mà cần sự vào cuộc của cả toàn Đảng, toàn dân, toàn hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, Đảng viên quản lý thị trường chúng ta cũng không phải là ngoại lệ nhất là những diễn biến, những vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh công thương và sự phát triển kinh tế-xã hội trong, ngoài nước được đề cập trên không gian mạng.

Thực tế hiện nay đa phần các cán bộ, đảng viên đều sử dụng điện thoại thông minh smartphone, máy vi tính để tham gia các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Tiktok, Twitter, Wechat… nhưng chỉ một bộ phận có ý thức nghiên cứu, tìm tòi cách phản bác những tin xấu, tin tiêu cực và nhiệt tình tham gia phủ xanh những thông tin tích cực trên không gian mạng.

Vẫn còn tồn tại một số cán bộ, đảng viên có những biểu hiện hoài nghi, dao động về tư tưởng, không tuân thủ kỷ luật; có những trường hợp trong quá trình tham gia hoạt động trên không gian mạng thì không nắm được các hướng dẫn kỹ thuật, việc sử dụng các chức năng an toàn nên đã vô tình giúp sức cho những việc làm sai trái, tạo sự nhiễu loạn thông tin; chia sẻ, thích những đài, báo, trang mạng, bài viết, blog, video của những phần tử chống đối, phản động, chia sẻ thông tin kích động biểu tình hay hình ảnh, video, clip về cảnh tụ tập đông người, biểu tình, gây rối, ủng hộ lời xúi giục của kẻ xấu, có những hành động vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự, chống người thi hành công vụ…

Do đó để đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ địch trong việc sử dụng không gian mạng để chống phá Đảng, Nhà nước chúng ta cần phải chủ động có thái độ, ứng xử, khả năng “phản biện”; không tham gia bình luận, không tương tác, chia sẻ với những bài viết có nội dung xấu gây kích động, chia rẽ, đi ngược lại với các tôn chỉ, mục đích, đường lối của Đảng; nên có những dẫn dắt khéo léo trong các tình huống để truyền tải những thông tin “đúng” và “đủ” đến người đọc để tạo ra những suy nghĩ, thay đổi về mặt nhận thức; tham gia phủ xanh tạo ra hiệu ứng xã hội tích cực đối với những bài viết hay, phản ánh đúng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; cập nhật nâng cao trình độ công nghệ để biết và sử dụng các chức năng an toàn, không để việc phát tán các phần mềm gián điệp, thông tin xấu độc, giả mạo, vô hiệu hóa các tính năng, ứng dụng trên máy tính, điện thoại di động thông minh... một cách không kiểm soát được.

Trên đây là một số quan điểm và các giải pháp mà nhóm tác giả đưa ra nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong phạm vi lực lượng quản lý thị trường; trên thực tế bằng việc bám sát các cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng thì ở mỗi ngành, mỗi tổ chức Đảng khác nhau thì sẽ có các cách làm, cách vận dụng linh hoạt và triển khai thực hiện khác nhau. Theo tác giả việc xây dựng, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng cũng như chúng ta đang đi giải một bài toán khó, phải phân tích, vẽ ra nhiều giải pháp thì mời tìm được lời giải đúng và phù hợp với thực tiễn cơ sở nhất thì mới thành công được.

Thay cho lời kết, nhóm tác giả xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến lực lượng quản lý thị trường để tiếp tục không ngừng rèn luyện phấn đấu, trau dồi phẩm chất chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để trở thành người cán bộ, Đảng viên tiên phong, gương mẫu, xứng đáng với 6 chữ vàng “chính quy-chuyên nghiệp-hiện đại” mà Đảng, Nhà nước, nhân dân đã giao phó.

Cùng chuyên mục

Tin khác

Ban Bí thư yêu cầu nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường ngay sau nghỉ Tết

Ban Bí thư yêu cầu nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường ngay sau nghỉ Tết

Ngày 16/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy các cấp trong thời gian tới.
Hướng về Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hướng về Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi cả nước hướng về Điện Biên Anh hùng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dưới đây là toàn văn văn bản của Thủ tướng Chính phủ.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát động Tết trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ' Xuân Giáp Thìn 2024 tại Tuyên Quang

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát động Tết trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ' Xuân Giáp Thìn 2024 tại Tuyên Quang

Sáng 15/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024 tại xã Kim Phú (TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).
Bộ Chính trị: Kiên quyết xử lý tham nhũng, tiêu cực trong thể dục, thể thao

Bộ Chính trị: Kiên quyết xử lý tham nhũng, tiêu cực trong thể dục, thể thao

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai mới đây ký Kết luận 70 của Bộ Chính trị về phát triển thể thao trong tình hình mới.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long

Trong không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024, sáng 13/2 (tức mùng 4 Tết Giáp Thìn 2024), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tỏ lòng thành kính các bậc tiên đế, tiên hiền có công với đất nước tại Điện Kính Thiên, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Thủ đô Hà Nội.
Lãnh đạo các nước, chính đảng chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp Tết cổ truyền

Lãnh đạo các nước, chính đảng chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp Tết cổ truyền

Nhân dịp năm mới 2024 và Tết cổ truyền của Việt Nam, lãnh đạo nhiều nước, chính đảng và tổ chức quốc tế đã gửi thư, thiếp chúc mừng tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Thư chúc mừng năm mới của Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai

Thư chúc mừng năm mới của Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai

Nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024, Tạp chí QLTT trọng giới thiệu Thư chúc mừng năm mới của đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
Phát biểu của Tổng Bí thư tại buổi gặp mặt chúc Tết lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Phát biểu của Tổng Bí thư tại buổi gặp mặt chúc Tết lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Trong không khí cả nước chào đón năm Giáp Thìn - 2024, mừng Đảng Cộng sản Việt Nam 94 tuổi (3/2/1930 - 3/2/2024), sáng 7/2 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Quý Mão), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt, chúc Tết các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và TP. Hà Nội. Tạp chí QLTT trân trọng giới thiệu toàn văn Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Xem thêm

Đọc nhiều / Mới nhận