Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên giao 6 nhiệm vụ trọng tâm cho các viện nghiên cứu ngành Công Thương

Sáng ngày 26/11/2023, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì cuộc họp và giao 6 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới cho các Viện nghiên cứu trong ngành Công Thương.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với các tập đoàn, tổng công ty về các giải pháp bảo đảm an ninh cung ứng điện năm 2024 Thư chúc mừng của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao – Kinh tế lần thứ 34 Bộ trưởng Bộ Công Thương trả lời chất vấn về phát triển điện mặt trời mái nhà theo Quy hoạch điện VIII Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gửi thư chúc mừng nhân Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023

Hội nghị nhằm triển khai thực hiện Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển ngành Công Thương đến năm 2030 được ban hành tại Quyết định số 2795/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2023. Đồng thời đánh giá kết quả hoạt động của các Viện trong giai đoạn vừa qua, chỉ ra những nhiệm vụ ưu tiên nhằm tăng cường hơn nữa vai trò và đóng góp của các Viện trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược và yêu cầu tái cơ cấu ngành Công Thương.

Tham dự buổi làm việc có đại diện của các đơn vị có liên quan trong Bộ, gồm các Vụ: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch – Tài chính, Tổ chức cán bộ, Dầu khí và Than; các Cục: Công nghiệp, Hoá chất, Điện lực và Năng lượng tái tạo và sự tham gia của đại diện Lãnh đạo của 21 Viện nghiên cứu của ngành Công Thdương cùng các đơn vị báo chí của Bộ.

Tại Hội nghị, TS Đào Duy Anh, Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim đã báo cáo hoạt động của Câu lạc bộ các Viện nghiên cứu ngành Công Thương – một sáng kiến đã được Lãnh đạo Bộ ủng hộ với mục tiêu tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin, hợp tác triển khai các hoạt động KH&CN giữa các Viện. Sau thời điểm thành lập vào năm 2012 đến nay, các hoạt động của Câu lạc bộ đã được tổ chức thường kỳ để phổ biến về tình hình và định hướng hoạt động KH&CN ngành Công Thương, các văn bản chỉ đạo mới của ngành, chia sẻ các kinh nghiệm, cách làm hay trong hoạt động KHCN cũng như trong công tác quản lý, điều hành.... Nhiều hoạt động, chương trình hợp tác giữa các Viện đã được hình thành từ hoạt động của Câu lạc bộ.

Theo báo cáo của đồng chí Lý Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương hiện quản lý trực tiếp 11 Viện, 02 Viện đã thực hiện cổ phần hoá; bên cạnh đó là 08 Viện thuộc các Tập đoàn, Tổng Công ty như: Tập đoàn dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Hoá chất, Tổng Công ty Thép, Tổng Công ty Giấy v.v... Các Viện của ngành là những tổ chức KH&CN có bề dày lịch sử xây dựng và phát triển từ 35 đến 60 năm; có lĩnh vực nghiên cứu KH&CN độc lập, gắn với các ngành, phân ngành, lĩnh vực khác nhau thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Các Viện đều đã khẳng định vị thế của mình trong hệ thống các tổ chức KH&CN cả nước và khu vực, cũng như có nhiều đóng góp đối với sự phát triển của Ngành.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã khẳng định: Phát triển KHC&CN là xu hướng tất yếu trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Bởi lẽ, đó là động lực cho phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy định hướng hình thành, phát triển những ngành kinh tế mới; cùng với đó, thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất và cơ cấu ngành nghề, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực đầu vào, làm gia tăng các yếu tố sản xuất kinh doanh. Nhờ có KH&CN, đổi mới sáng tạo, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, nền kinh tế, thậm chí là năng lực cạnh tranh quốc gia. Đồng thời góp phần tạo ra việc làm mới, thúc đẩy phân công lao động xã hội

“Ngành Công Thương là một ngành có chức năng quản lý nhà nước đa ngành về kinh tế, cả trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Vì thế, nếu chúng ta muốn phát triển không còn cách nào khác là phải ứng dụng KH&CN và phải đẩy mạnh đổi mới sáng tạo” – Bộ trưởng nhấn mạnh. Đồng thời cho biết các Viện nghiên cứu thuộc Bộ Công Thương đều là những tổ chức KH&CN có bề dày thành tích và truyền thống lịch sử xây dựng, phát triển từ 35 đến 60 năm, có lĩnh vực nghiên cứu KH&CN độc lập, gắn với các ngành, phân ngành, lĩnh vực khác nhau thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Bộ trưởng cũng đã ghi nhận về những đóng góp của các Viện trong việc nghiên cứu, tư vấn chính sách và hỗ trợ các doanh nghiệp trong Ngành thực hiện đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh. Bên cạnh đó chỉ ra những khó khăn, hạn chế và thách thức trong hoạt động của các Viện trong giai đoạn hiện nay.

Cùng với cả nước, ngành Công Thương đang bước vào giai đoạn phát triển mới; đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu Ngành với định hướng lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những giải pháp có tính đột phá. Trong bối cảnh đó, để định hướng, chỉ đạo công tác KH&CN và đổi mới sáng tạo của Ngành giai đoạn tới, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và yêu cầu tái cơ cấu ngành Công Thương; vừa qua, Bộ đã ban hành Quyết định số 2795 ngày 30/10/2023 phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành Công Thương đến năm 2030; trong đó, xác định: Các Viện nghiên cứu thuộc Bộ phải trở thành nhân tố nòng cốt trong mạng lưới tổ chức KH&CN của ngành Công Thương; được nâng cao về năng lực nghiên cứu, trở thành chủ thể nghiên cứu mạnh, hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm…

Để hiện thực hoá các định hướng nêu trên, tạo điều kiện cho các Viện tiếp tục phát triển, đóng góp tích cực hơn cho sự phát triển của Ngành trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chỉ ra các nhiệm vụ trọng tâm mà các Viện cần ưu tiên triển khai trong giai đoạn tới đây nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh và vai trò các Viện nghiên cứu trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Công Thương, hiện thực hoá các các nhiệm vụ trong Chiến lược phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo ngành Công Thương giai đoạn đến 2030, cụ thể:

Một là, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức quán triệt sâu sắc các chủ trương, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến ngành Công Thương cho cán bộ, viên chức của các Viện. Bởi lẽ đây là lực lượng nòng cốt tiên phong về KHCN, đổi mới sáng tạo của ngành Công Thương, lực lượng này dứt khoát phải được trau dồi về quan điểm và phải được rèn luyện về bản lĩnh để trong mọi tình huống phải tuân thủ và thực hiện những mục tiêu cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã đặt ra.

Quan tâm xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế (như cấp ủy, tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội); đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu; giữ gìn đoàn kết, thống nhất và phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, góp phần cùng toàn Ngành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao.

Hai là, khẩn trương rà soát, xây dựng định hướng, mục tiêu phát triển của đơn vị trong giai đoạn đến 2030 theo Chiến lược phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo ngành Công Thương mới được phê duyệt, trong đó cần cụ thể hóa kế hoạch triển khai trong từng năm, từng giai đoạn, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển và yêu cầu tái cơ cấu Ngành, cũng như phù hợp với xu hướng phát triển KHCN trên thế giới, đặc biệt là yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Tập trung thực hiện tái cơ cấu tổ chức, bộ máy hoạt động của các Viện, bảo đảm tinh gọn, chuyên nghiệp, hệ thống quản trị hiện đại để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; trong đó, cần tập trung vào những giá trị cốt lõi, phát huy thế mạnh đặc thù của từng đơn vị. Phấn đấu xây dựng, phát triển các Viện thuộc Bộ trở thành các Trung tâm nghiên cứu, triển khai hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực chuyên ngành, có uy tín trên thị trường khu vực và quốc tế. Các Viện nghiên cứu của các Tập đoàn, Tổng công ty phải trở thành lực lượng chủ công trong việc tiếp thu KHCN để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mình.

Ba là, chú trọng xây dựng và phát triển năng lực KH&CN, bảo đảm chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn để hình thành một hệ sinh thái đa dạng, linh hoạt, đóng góp những sản phẩm KH&CN mang tầm quốc gia, khu vực. Đồng thời, tiếp tục làm tốt vai trò tư vấn, tham mưu chính sách, cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn giúp Bộ các đơn vị thuộc Bộ, các doanh nghiệp thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thực thi được những chiến lược của mình vạch ra.

Bốn là, tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng gắn kết với các Tập đoàn, Tổng công ty, lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Hay nói cách khác là lấy doanh nghiệp làm địa bàn để thực hiện, lấy hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, làm thước đo cho việc nghiên cứu ứng dụng của mình. Mọi hoạt động KH&CN phải gắn với sản xuất, bắt nguồn trước hết từ yêu cầu của thực tiễn để có những sản phẩm KH&CN thiết thực, có sức lan tỏa mạnh trong Ngành và được ứng dụng nhanh chóng, hiệu quả vào thực tiễn.

Hay nói cách khác, các Viện nghiên cứu cần phải tạo ra sản phẩm, công nghệ mà thị trường cần chứ không phải những thứ các Viện có thể làm.

Năm là, tăng cường hợp tác với các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu, đào tạo có uy tín ở trong và ngoài nước nhằm trao đổi, chia sẻ, hợp tác nghiên cứu, tiếp thu trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý tiên tiến của khu vực và quốc tế, phù hợp xu thế hội nhập và sự phát triển công nghiệp 4.0. Đồng thời, tiếp tục mở rộng và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo sau đại học và đào tạo cán bộ kỹ thuật tại doanh nghiệp, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Viện, của Ngành và của đất nước.

Cuối cùng, là phải gắn kết chặt chẽ giữa các Viện, các cơ quan nghiên cứu, với các Trường cao đẳng, đại học trong và ngoài nước. Đặc biệt là phải gắn kết chặt chẽ giữa các Cơ quan quản lý nhà nước thuộc Bộ, các doanh nghiệp với các Viện nghiên cứu để làm sao đầu vào của bên này là đầu ra của bên kia và ngược lại.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên bày tỏ hy vọng, với định hướng rõ ràng, cụ thể trong Chiến lược phát triển KH&CN của Ngành cũng như định hướng phát triển KH&CN quốc gia và chỉ đạo của Bộ. Trong thời gian tới, các Viện nghiên cứu của Bộ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Mỗi đơn vị sẽ xây dựng, củng cố khối đoàn kết để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ chính trị của mình.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị đã chứng kiến lễ bàn giao Chủ nhiệm Câu lạc bộ các Viện Nghiên cứu ngành Công Thương từ TS Đào Duy Anh - Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ -Luyện kim cho TS. Phan Đăng Phong- Viện trưởng Viện nghiên cứu Cơ khí.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Tăng cường các giải pháp để đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định mùa khô và cả năm 2024

Tăng cường các giải pháp để đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định mùa khô và cả năm 2024

Nhằm đảm bảo vận hành lưới truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định trong các tháng cao điểm mùa khô và trong cả năm 2024, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung.
Giá xăng giảm từ 15h ngày 22/2

Giá xăng giảm từ 15h ngày 22/2

Theo đó, từ 15h ngày 22/2, Xăng E5RON92 giảm 356 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 320 đồng/lít; Dầu điêzen 0.05S giảm 451 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.
PV Power Bám sát thị trường điện cạnh tranh

PV Power Bám sát thị trường điện cạnh tranh

Mới đây, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã có buổi làm việc tại Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược của Tổng Công ty đã được Tập đoàn phê duyệt.
Thổ Nhĩ Kỳ gia hạn áp dụng thuế tự vệ với bàn chải đánh răng nhập khẩu

Thổ Nhĩ Kỳ gia hạn áp dụng thuế tự vệ với bàn chải đánh răng nhập khẩu

Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ (DGI) ban hành thông báo gia hạn áp dụng thuế tự vệ đối với sản phẩm bàn chải đánh răng nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ. Việt Nam không được loại trừ do nằm trong danh sách các quốc gia có lượng nhập khẩu đáng kể vào Thổ Nhĩ Kỳ.
Cấp tập triển khai Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Cấp tập triển khai Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 22/02/2024, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị (trực tiếp và trực tuyến với các địa phương) triển khai Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Chiến lược năng lượng hydrogen) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 165/QĐ-TTg ngày 07/2/2024.
Áp dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt với hơn 11.400 dòng thuế theo Hiệp định VIFTA

Áp dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt với hơn 11.400 dòng thuế theo Hiệp định VIFTA

Dự thảo Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Israel giai đoạn 2024-2027 (VIFTA) đang được Bộ Tài chính hoàn thiện.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì họp về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì họp về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Sáng 21/2, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp cho ý kiến về một số nội dung lớn tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.
Hơn 1.000 doanh nghiệp xuất nhập khẩu 1,41 tỷ USD dịp Tết Nguyên đán

Hơn 1.000 doanh nghiệp xuất nhập khẩu 1,41 tỷ USD dịp Tết Nguyên đán

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, thống kê sơ bộ trong thời gian dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (từ ngày 8/2-14/2), tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu của cả nước đạt 1,41 tỷ USD, trong đó tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa đạt 0,73 tỷ USD và tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa đạt 0,68 tỷ USD.
Xem thêm

Đọc nhiều / Mới nhận

Hình thành chuỗi giá trị du lịch, liên kết du lịch quốc gia và toàn cầu

Hình thành chuỗi giá trị du lịch, liên kết du lịch quốc gia và toàn cầu

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về an toàn thông tin

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về an toàn thông tin

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử tại Việt Nam thế nào

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử tại Việt Nam thế nào

Thấy 4 số điện thoại này gọi đến, cúp máy ngay nếu không muốn mất tiền oan trong tài khoản

Thấy 4 số điện thoại này gọi đến, cúp máy ngay nếu không muốn mất tiền oan trong tài khoản

Bộ Công an đề xuất thay đổi 3 hạng giấy phép lái xe

Bộ Công an đề xuất thay đổi 3 hạng giấy phép lái xe

Lễ hội Khai ấn Đền Trần Nam Định 2024 sẽ diễn ra như thế nào

Lễ hội Khai ấn Đền Trần Nam Định 2024 sẽ diễn ra như thế nào

Cục QLTT tỉnh Hưng Yên thu nộp ngân sách nhà nước gần 2 tỷ đồng trong tháng 2/2024

Cục QLTT tỉnh Hưng Yên thu nộp ngân sách nhà nước gần 2 tỷ đồng trong tháng 2/2024

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp thứ nhất Tiểu ban văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp thứ nhất Tiểu ban văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Quốc hội có thể xem xét, thông qua số lượng luật lớn nhất tại kỳ họp thứ 7 tới

Quốc hội có thể xem xét, thông qua số lượng luật lớn nhất tại kỳ họp thứ 7 tới

Bước khởi đầu, thí điểm cho chính sách nhà ở toàn dân

Bước khởi đầu, thí điểm cho chính sách nhà ở toàn dân

Lần đầu tiên phát hiện mã độc đánh cắp dữ liệu cá nhân trên thiết bị IOS (IPhone, IPad) tại Việt Nam

Lần đầu tiên phát hiện mã độc đánh cắp dữ liệu cá nhân trên thiết bị IOS (IPhone, IPad) tại Việt Nam

Cục Hàng không yêu cầu báo cáo giá vé máy bay dịp Tết

Cục Hàng không yêu cầu báo cáo giá vé máy bay dịp Tết

Chủ website sẽ được thông báo trước khi thu hồi tên miền .vn

Chủ website sẽ được thông báo trước khi thu hồi tên miền .vn

Cục QLTT tỉnh Yên Bái mở đường dây nóng về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Cục QLTT tỉnh Yên Bái mở đường dây nóng về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Đã sẵn sàng khai hội Tản Viên Sơn Thánh năm 2024

Đã sẵn sàng khai hội Tản Viên Sơn Thánh năm 2024