Quốc hội có thể xem xét, thông qua số lượng luật lớn nhất tại kỳ họp thứ 7 tới

Sáng 22/2, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 30, phiên thường kỳ tháng 2/2024. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong 1 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 5 nội dung.

Đồng thời lưu ý số lượng dự án luật cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 7 dự kiến sẽ lớn nhất kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Do đó, đề nghị các cơ quan đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho kỳ họp. Tham dự phiên họp có: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Đối với dự án Luật lưu trữ (sửa đổi), đây là một trong 9 dự án luật được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 và dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 7 vào tháng 5 tới. Do đó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên UBTV tập trung cho ý kiến thêm về một số vấn đề quan trọng, đặc biệt là những quy định liên quan tới phát huy nguồn lực khu vực lưu trữ tư, chuyển đổi số trong trong lĩnh vực lưu trữ, vấn đề thực hiện phân cấp, phân quyền và phát huy giá trị lưu trữ.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây cũng là nội dung quan trọng, cần cấp bách sửa đổi, bổ sung để hể chế hóa kịp thời Nghị quyết 13 của Đảng, Nghị quyết 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cũng tại phiên họp này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét Tờ trình của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về giao bổ sung số lượng Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân; Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 01/2024; xem xét báo cáo Tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV để phát huy những mặt kết quả đạt được, hướng tới một quốc hội hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ, pháp quyền.

Chủ tịch Quốc hội Chủ tịch cũng Quốc hội cho biết thêm, từ nay cho tới hết tháng 4, khối lượng công việc để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7 diễn ra vào tháng 5 còn rất nặng.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan đẩy mạnh công tác chuẩn bị để có thể tổ chức 2 phiên họp của UBTVQH trong tháng 3, cũng như chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ họp sắp tới của Quốc hội.

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 30, chiều 22/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Sửa đổi, Bổ sung Một số Điều Luật Cảnh vệ.

Đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác cảnh vệ

Theo Tờ trình của Chính phủ, Luật Cảnh vệ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018. Qua 5 năm triển khai thi hành Luật đã xuất hiện một số vướng mắc, bất cập cần phải được xem xét sửa đổi, bổ sung, tập trung ở các nhóm vấn đề: Đối tượng cảnh vệ; biện pháp, chế độ cảnh vệ; nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh vệ.

Liên quan đến đối tượng cảnh vệ, pháp luật hiện hành quy định ba nhóm đối tượng cảnh vệ, đó là: Nhóm đối tượng cảnh vệ là con người, nhóm đối tượng cảnh vệ là khu vực trọng yếu và nhóm đối tượng cảnh vệ là các sự kiện đặc biệt quan trọng.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết về đối tượng cảnh vệ là con người, qua tổng kết 5 năm thực hiện Luật Cảnh vệ và tình hình thực tiễn hiện nay cần thiết bổ sung đối tượng cảnh vệ là Thường trực Ban Bí thư, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới, đại diện cơ quan thẩm tra, cho biết: Thường trực Ủy ban nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng trong thời gian gần đây, nhất là thể chế Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 và Kết luận số 35-KL/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị; tiếp tục cụ thể hóa quy định của Hiến pháp về quyền con người, quyền công dân; khắc phục những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác cảnh vệ thời gian qua, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác cảnh vệ trong tình hình mới.

Quốc hội có thể xem xét, thông qua số lượng luật lớn nhất tại kỳ họp thứ 7 tới

Thường trực Ủy ban nhất trí với việc bổ sung đối tượng cảnh vệ là Thường trực Ban Bí thư, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao nhằm thể chế kịp thời quy định của Đảng và đảm bảo tính thống nhất, công bằng, minh bạch về chức danh, chức vụ, chế độ, chính sách đối với các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được xác định trong Kết luận Số 35-KL/TW của Bộ Chính trị.

Việc bổ sung ba chức danh, chức vụ nêu trên là phù hợp với tính chất, tầm quan trọng của các vị trí này trong hệ thống chính trị.

Dự thảo Luật đã thu hẹp diện đối tượng cảnh vệ là hội nghị, lễ hội theo hướng áp dụng đối với hội nghị, lễ hội do Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ tổ chức và hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam có lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước tham dự. Đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với việc thu hẹp như dự thảo Luật.

Một số ý kiến đề nghị đối với đối tượng cảnh vệ là "đại hội đại biểu toàn quốc do tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương tổ chức" cũng cần thu hẹp theo hướng chỉ khi có lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước tham dự.

Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị giữ nguyên các đối tượng cảnh vệ trên như quy định hiện hành và trong trường hợp cần thiết thì có thể bổ sung lực lượng, phương tiện thực hiện công tác cảnh vệ.

Rà soát các quy định liên quan đến quyền con người, quyền công dân

Qua thảo luận, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bày tỏ thống nhất với Tờ trình và Báo cáo thẩm tra, đánh giá hồ sơ dự án Luật đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu; đáp ứng được yêu cầu, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tới.

Về nội dung các chính sách cụ thể của dự án Luật, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường tán thành với việc bổ sung đối tượng cảnh vệ là Thường trực Ban Bí thư, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; bổ sung quy định về thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ trong trường hợp cấp thiết đối với đối tượng không thuộc trường hợp quy định tại Điều 10 Luật Cảnh vệ để phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Tán thành sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Cảnh vệ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho rằng việc Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật theo quy trình một kỳ họp là kịp thời, khẩn trương.

Quốc hội có thể xem xét, thông qua số lượng luật lớn nhất tại kỳ họp thứ 7 tới

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cũng thống nhất với việc bổ sung ba chức danh vào diện đối tượng cảnh vệ như đề xuất của Chính phủ, đồng thời đề nghị rà soát các chức danh được quy định trong Luật với Kết luận số 35-KL/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở để đảm bảo thống nhất.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật và cho rằng dự thảo Luật phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, hợp hiến, đảm bảo tính thống nhất.

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp đề nghị rà soát lại các quy định, nhất là các nội dung liên quan đến quyền con người, quyền công dân; rà soát các quy định liên quan đến Luật Công an Nhân dân, Luật Cảnh sát Cơ động, Luật Quản lý, Sử dụng Tài sản Công và một số luật khác để đảm bảo tính thống nhất của dự thảo Luật.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà cho biết qua thực tế công tác đối ngoại, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ là cần thiết.

Bày tỏ nhất trí với việc mở rộng đối tượng cảnh vệ, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại cho rằng, về việc đảm bảo nguyên tắc "có đi có lại" trong hoạt động đối ngoại, ở nước ngoài có một số vị trí rất quan trọng và đóng vai trò rất cao trong bộ máy nhà nước, tuy nhiên ở nước ta lại có vị trí nhất định, vì vậy cần linh hoạt, chủ động trong công tác này.

Ngoài ra, nước ta đang có vị trí, vai trò ngày càng cao trên trường quốc tế, là nơi tổ chức nhiều hoạt động quan trọng trong đối ngoại quốc tế mà không nhất thiết phải có sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Vì vậy, cần bổ sung quy định về công tác cảnh vệ trong các hội nghị quốc tế tổ chức tại nước ta mà không phải do ta chủ trì, để đảm bảo bao quát đầy đủ thực tiễn.

Cùng chuyên mục

Tin khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN

Sáng 23/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN với chủ đề "Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm", theo Báo Chính phủ.
Ngày Sách và Bản quyền Thế giới (23/4)

Ngày Sách và Bản quyền Thế giới (23/4)

Sách là chiếc chìa khóa vạn năng mở ra cánh cửa tri thức và tâm hồn con người, sách là người thầy thắp sáng lên những ước mơ khám phá, dạy cho ta cách sống và cách để yêu thương, sách cũng là người bạn tri kỷ rất đỗi thân thiết có thể cùng ta chia sẻ mọi buồn, vui trong cuộc sống.
Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động làm 10 người thương vong

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động làm 10 người thương vong

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 22/4/2024 Chương trình hành động và Kế hoạch của Chính phủ triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa phát đi văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngân hàng Nhà nước hủy đấu thầu 16.800 lượng vàng ngày hôm nay 22/4

Ngân hàng Nhà nước hủy đấu thầu 16.800 lượng vàng ngày hôm nay 22/4

Ngày 22/4,Ngân hàng Nhà nước cho biết, do không có đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định nên Ngân hàng Nhà nước đã hủy thông báo đấu thầu vào 10 giờ sáng ngày hôm nay.
Thủ tướng chỉ thị các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Thủ tướng chỉ thị các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 21/4/2024 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Thông tin gạo ST24, ST25 được ưu đãi thuế xuất sang EU là không chính xác

Thông tin gạo ST24, ST25 được ưu đãi thuế xuất sang EU là không chính xác

Bộ NN&PTNT khẳng định, thông tin gạo thơm ST24 và ST25 được hưởng ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU là không chính xác.
Xem thêm

Đọc nhiều / Mới nhận

Bộ Công Thương hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024

Bộ Công Thương hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024

Cảnh báo nguy cơ tấn công mạng gây mất an toàn, an ninh thông tin

Cảnh báo nguy cơ tấn công mạng gây mất an toàn, an ninh thông tin

Ngày Sách và Bản quyền Thế giới (23/4)

Ngày Sách và Bản quyền Thế giới (23/4)

Ngày Sách Việt Nam (21/4)

Ngày Sách Việt Nam (21/4)

Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất kỳ hoàn cảnh nào

Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất kỳ hoàn cảnh nào

Bắt giữ nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khoẻ chống đột quỵ giả qui mô lớn

Bắt giữ nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khoẻ chống đột quỵ giả qui mô lớn

Thời gian làm việc Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội dự kiến kéo dài 26 ngày

Thời gian làm việc Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội dự kiến kéo dài 26 ngày

Cẩn thận với các cuộc gọi từ các số lạ không có trong danh bạ

Cẩn thận với các cuộc gọi từ các số lạ không có trong danh bạ

Tập trung tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các dự án điện khí

Tập trung tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các dự án điện khí

Bắt chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An

Bắt chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An

"Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày giỗ Tổ mồng Mười tháng Ba..."

"Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày giỗ Tổ mồng Mười tháng Ba..."

Có tới 3 ngày Valentine trong năm không phải ai cũng biết

Có tới 3 ngày Valentine trong năm không phải ai cũng biết

Trình Chính phủ phương án nghỉ Lễ 30/4-1/5

Trình Chính phủ phương án nghỉ Lễ 30/4-1/5

Cẩm nang phòng chống rủi ro từ tấn công từ mã độc tống tiền

Cẩm nang phòng chống rủi ro từ tấn công từ mã độc tống tiền

Tết Hàn thực và món ăn truyền thống: bánh trôi, bánh chay

Tết Hàn thực và món ăn truyền thống: bánh trôi, bánh chay