Đoàn Kiểm tra, khảo sát Ban chỉ đạo 35 Bộ Công Thương làm việc tại Tổng cục QLTT

Sáng ngày 25/5, Đoàn Kiểm tra, khảo sát Ban chỉ đạo 35, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã làm việc tại Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) về kết quả sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2028 của Bộ Chính trị khóa XII “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát có đồng chí Lê An Hải, Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 35 Bộ Công Thương – Phó Trưởng đoàn; đồng chí Trần Thị Tú Anh, Phó Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng, Thành viên; đồng chí Nguyễn Thế Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương, Thành viên; đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Công Thương, Thành viên; đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Chuyên viên Văn phòng Ban cán sự đảng, Thư ký Đoàn.

Chủ động lồng ghép nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW vào hoạt động của đơn vị

Tại buổi làm việc, thay mặt cho Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường, đồng chí Hoàng Ánh Dương, Ủy viên BCH Đảng bộ Cơ quan Tổng cục QLTT, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục QLTT đã báo cáo với Đoàn kiểm tra kết quả Đảng ủy cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường đã đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2028 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Theo đó, sau 05 năm thực hiện Nghị quyết, Đảng ủy Cơ quan Tổng cục QLTT đã triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, góp phần xây dựng Đảng ủy Cơ quan Tổng cục QLTT trong sạch, vững mạnh. Chủ động nghiên cứu, lồng ghép nội dung Nghị quyết vào các chuyên đề trong các hội nghị, hoạt động của đoàn thể, sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn sinh hoạt chi bộ…

Phó Tổng Cục trưởng Hoàng Ánh Dương báo cáo với Đoàn kiểm tra về kết quả sau 05 năm Tổng cục QLTT thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2028 của Bộ Chính trị khóa XII

Đảng ủy Cơ quan Tổng cục QLTT đã tổ chức cho 100% các bộ đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Công Thương.

100% công chức, người lao động thuộc Cơ quan Tổng cục QLTT đã chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng và thi hành kỷ luật trong đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên tại Cơ quan Tổng cục QLTT; phối hợp với chính quyền trong việc sắp xếp, quy hoạch, cử công chức thuộc lực lượng QLTT đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn. Trong nội bộ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục, Lãnh đạo Tổng cục QLTT đoàn kết, thống nhất; cán bộ, đảng viên có sự phối hợp nhịp nhàng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, trong công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, chính thống, Tổng cục QLTT đã chủ động trong việc truyền thông bằng việc mở các chuyên mục " Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng" trên Cổng Thông tin điện tử Tổng cục, Tạp chí Quản lý thị trường điện tử, phát triển mạnh truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội như tiktok, youtube, facebook để tuyên truyền, định hướng dư luận về các chủ trương, đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước.

Bên cạnh những thành tích đạt được, Phó Tổng Cục trưởng Hoàng Ánh Dương cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong việc có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ do vi phạm những quy định trong thi hành công vụ; còn một số ít công chức, đảng viên chưa thực sự nêu gương trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tại một số thời điểm, có cấp ủy chi bộ chưa chủ động lồng ghép nội dung Nghị quyết vào các chuyên đề trong các hội nghị, hoạt động của đoàn thể, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi bộ…

Cũng theo Phó Tổng Cục trưởng Hoàng Ánh Dương, nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trên do dịch bệnh Covid-19 kéo dài, ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế chính trị nói chung và việc thực hiện công tác Đảng, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát của đảng viên. Đặc biệt, chưa có đội ngũ chuyên trách trong công tác Đảng, Đảng ủy Cơ quan Tổng cục QLTT còn hoạt động kiêm nhiệm nên công tác Đảng đôi khi còn chưa kịp thời.

Đồng chí Trần Thị Tú Anh, Phó Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng phát biểu

Đồng chí Nguyễn Thế Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương

Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Chuyên viên Văn phòng Ban cán sự đảng, Thư ký Đoàn

Nhất trí với báo cáo của Đảng ủy Cơ quan Tổng cục QLTT, các đồng chí trong Đoàn kiểm tra, giám sát đều đánh giá cao những kết quả mà Tổng cục QLTT đã đạt được sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2028 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Công Thương

Theo đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Công Thương, Tổng cục QLTT là một trong những đơn vị xung kích đi đầu và làm tốt việc quán triệt và đưa Nghị quyết 35 vào cuộc sống. “Đây là một nghị quyết quan trọng tuy nhiên việc tổ chức thực hiện rất khó, nhạy cảm, thể hiện quyết tâm chính trị, cách làm sáng tạo, quyết liệt mới có thể thực hiện được”, đồng chí Minh nói.

Tổng cục QLTT đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực chính thống, đấu tranh phản bác các thông tin tiêu cực, không né tránh “chính vì cung cấp kịp thời thông tin cho các cơ quan báo chí thì thông tin sẽ được truyền thông theo hướng chính xác và sẻ chia nhiều”.

Bên cạnh đó, Tổng cục QLTT cũng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và công tác tuyên truyền trong việc xây dựng các kênh thông tin, truyền thông trên mạng xã hội, đấu tranh và làm chủ không gian mạng. Đặc biệt trong công tác phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, đây là kênh quan trọng trong việc định hướng dư luận.

Đồng chí Nguyễn Văn Minh đề nghị, trong thời gian tới, Tổng cục QLTT tiếp tục xây dựng hệ sinh thái truyền thông trên mạng xã hội mạnh mẽ hơn hơn nữa, lan tỏa đến các Cục QLTT ở địa phương; xây dựng Tạp chí QLTT trở thành cơ quan truyền thông mạnh, phục vụ công tác thông tin tuyên truyền nói chung và đưa nghị quyết 35 vào cuộc sống góp phần tuyên truyền nhiệm vụ chính trị chung của Bộ; tiếp tục tổ chức các cuộc thi về báo chí, các chương trình trưng bày hàng thật – hàng vi phạm, có các bài viết chuyên sâu; phát huy tốt công tác chuyên môn, đấu tranh bảo vệ sự lành mạnh của thị trường đấu tranh chống lại các tiêu cực đặc biệt trên không gian mạng, qua đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

Nhóm giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ-TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 14-KH/TW ngày 23/3/2019 của Ban Bí thư, Phó Tổng Cục trưởng Hoàng Ánh Dương cho biết, trong thời gian tới, Đảng ủy Cơ quan Tổng cục QLTT tiếp tục quán triệt, phổ biến và tổ chức thực hiện Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động của Tổng cục; Đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch nhằm nâng cao sức “đề kháng” cho công chức, người lao động; Nâng cao chất lượng công tác quản lý và sử dụng internet, mạng xã hội, siết chặt kỷ cương lao động, kỷ cương hành chính, kỷ cương phát ngôn và bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước và thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Phó Tổng Cục trưởng Hoàng Ánh Dương

Xây dựng cơ quan Tổng cục QLTT trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Duy trì chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng” trên Cổng Thông tin điện tử Tổng cục QLTT, Tạp chí QLTT; xây dựng chuyên đề, tổ chức các bài viết, sản phẩm truyền thông có chiều sâu với nhiều thể loại phong phú về từng nội dung theo Đề cương thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 của Ban Tổ chức Trung ương; tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, mời các chuyên gia, người am hiểu sâu về từng lĩnh vực để trao đổi, giới thiệu, đăng, phát những nội dung về công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Lê An Hải, Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 35 Bộ Công Thương – Phó Trưởng đoàn kiểm tra kết luận

Kết luận chương trình làm việc, đồng chí Lê An Hải đánh giá cao những kết quả trong việc thực hiện Nghị quyết số 35 của Tổng cục QLTT đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Tổng cục QLTT tiếp tục làm tốt công tác chuyên môn cũng như nhiệm vụ chính trị mà Bộ Công Thương giao phó; tuyên truyền nâng cao nhận thức về tinh thần của Nghị quyết số 35 và các kết luận chung của đảng liên quan đến các đảng viên; chú trọng kỷ luật phát ngôn, thực hiện nghiêm bảo vệ bí mật nhà nước; tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền, đấu tranh, tập trung lan tỏa truyền thông chính sách, thông tin chính thống, chủ trường đường lối chính sách của Đảng gắn chặt vào hoạt động của ngành Công Thương trong đó có lực lượng Quản lý thị trường.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác xây dựng tổ chức và hoạt động của Đảng hiện nay

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác xây dựng tổ chức và hoạt động của Đảng hiện nay

Bảo vệ và kiên trì nguyên tắc tập trung dân chủ trong xây dựng tổ chức và hoạt động của Đảng luôn luôn là nhiệm vụ sống còn của Đảng, không thể coi nhẹ, là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên của Đảng đặc biệt trong xu thế phát triển mới của thế giới. Các thế lực thù địch gieo rắc hoài nghi, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, công kích nền tảng tư tưởng của Đảng nhằm mục đích phủ nhận vai trò lãnh đạo và nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng. Đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải “nằm lòng” những hiểu biết căn bản về nội dung nguyên tắc, về tính biện chứng giữa tập trung và dân chủ và ngược lại.
Đoàn Kiểm tra, khảo sát Ban chỉ đạo 35 Bộ Công Thương làm việc tại Tổng cục QLTT

Đoàn Kiểm tra, khảo sát Ban chỉ đạo 35 Bộ Công Thương làm việc tại Tổng cục QLTT

Sáng ngày 25/5, Đoàn Kiểm tra, khảo sát Ban chỉ đạo 35, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã làm việc tại Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) về kết quả sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2028 của Bộ Chính trị khóa XII “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; Nhà nước;  Lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng bộ Công thương,  các Đảng bộ trực thuộc đối với quá trình phát triển

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; Nhà nước; Lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng bộ Công thương, các Đảng bộ trực thuộc đối với quá trình phát triển

Với tinh thần quyết liệt, chủ động cùng với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, cấp ủy, Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương và toàn thể cán bộ, đảng viên ngành Công Thương đã tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ các giải pháp “xây” và “chống” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Ngành đã tích cực trong định hướng thông tin tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; nhanh chóng làm thất bại các âm mưu diễn biến hòa bình, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.
Lực lượng Quản lý thị trường luôn ở vị trí tiên phong trong nhiệm vụ Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Lực lượng Quản lý thị trường luôn ở vị trí tiên phong trong nhiệm vụ Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong xây dựng Đảng, lực lượng quản lý thị trường đi đầu trong công tác đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lỗi sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ngành

Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lỗi sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ngành

Từ thực tiễn của ngành Công Thương nói chung và lực lượng Quản lý thị trường nói riêng đòi hỏi phải đánh giá và nhìn nhận đúng đắn, thẳng thắn chỉ rõ mối quan hệ từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.
Sinh hoạt chuyên đề “Quán triệt nội dung tác phẩm Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước

Sinh hoạt chuyên đề “Quán triệt nội dung tác phẩm Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước

Chiều ngày 22/5/2023, Chi bộ Văn phòng Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho toàn thể Đảng viên, quần chúng thuộc Chi bộ. Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề gồm 14 Đảng viên chính thức và 05 quần chúng ngoài Đảng thuộc Chi bộ.
Đấu tranh phòng chống tham nhũng, cuộc chiến không khoan nhượng

Đấu tranh phòng chống tham nhũng, cuộc chiến không khoan nhượng

Phòng chống tham nhũng là cuộc chiến phức tạp, còn kéo dài với nhiều gian khổ, hiểm nguy nên tinh thần là phải tiếp tục làm, làm quyết liệt, làm tập trung, dứt điểm; đòi hỏi sự kiên quyết, kiên trì, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.
Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ

Nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch đồi tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, ngày 19/5/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ, rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống cho công chức các Đội Quản lý thị trường trực thuộc. Cuộc thi đã thu hút đông đảo số lượng công chức tham gia đặc biệt là các đồng chí phó đội trưởng, kiểm soát viên thị trường, kiểm soát viên trung cấp các Đội Quản lý thị trường trực thuộc.
Xem thêm

Đọc nhiều / Mới nhận

Nhất trí giảm 50% phí trước bạ với ô tô sản xuất trong nước

Nhất trí giảm 50% phí trước bạ với ô tô sản xuất trong nước

Ùn ứ nông sản tái diễn tại cửa khẩu, Bộ Công Thương triển khai loạt giải pháp

Ùn ứ nông sản tái diễn tại cửa khẩu, Bộ Công Thương triển khai loạt giải pháp

Sửa đổi, bổ sung chi phí lập nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường

Sửa đổi, bổ sung chi phí lập nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường

Giá xăng dầu tăng nhẹ trong kỳ điều hành ngày 1/6/2023

Giá xăng dầu tăng nhẹ trong kỳ điều hành ngày 1/6/2023

Đài Loan gia hạn cắt giảm thuế đối với một số nhóm hàng hóa nhập khẩu

Đài Loan gia hạn cắt giảm thuế đối với một số nhóm hàng hóa nhập khẩu

Vải tươi chín sớm của Đài Loan bắt đầu được cung ứng ra thị trường

Vải tươi chín sớm của Đài Loan bắt đầu được cung ứng ra thị trường

Cấp bách triển khai các biện pháp cấp bách giảm ùn ứ và thúc đẩy xuất khẩu nông sản tại cửa khẩu

Cấp bách triển khai các biện pháp cấp bách giảm ùn ứ và thúc đẩy xuất khẩu nông sản tại cửa khẩu

Các giải pháp giảm áp lực tiêu thụ vải và nhãn

Các giải pháp giảm áp lực tiêu thụ vải và nhãn

Các bạn nhỏ thích thú trải nghiệm Tuần lễ nhận diện sách và đồ chơi thật-giả

Các bạn nhỏ thích thú trải nghiệm Tuần lễ nhận diện sách và đồ chơi thật-giả

Cảnh báo: Ma túy “núp bóng” trong thuốc lá, hộp kẹo

Cảnh báo: Ma túy “núp bóng” trong thuốc lá, hộp kẹo

Giá dầu thô WTI tăng 0,51% lên 73,04 USD/thùng; Thép giảm lần thứ 8

Giá dầu thô WTI tăng 0,51% lên 73,04 USD/thùng; Thép giảm lần thứ 8

Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ 2 dự án nhiệt điện khí Ô Môn 3, Ô Môn 4

Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ 2 dự án nhiệt điện khí Ô Môn 3, Ô Môn 4

5 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,6%

5 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,6%

Việt Nam xuất siêu 9,8 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm

Việt Nam xuất siêu 9,8 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm

Sản xuất công nghiệp khởi sắc trong tháng 5/2023

Sản xuất công nghiệp khởi sắc trong tháng 5/2023