Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương năm 2022

Ngày 29/12, tại Hà Nội, Bộ Công Thương, Công đoàn Bộ Công Thương đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương năm 2022.
Dấu ấn của ngành Công Thương đối với các Bộ ngành, doanh nghiệp Ngành Công Thương đặt ra 5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 Ngành Công Thương tổng kết công tác 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 Nỗ lực kiến tạo môi trường làm việc tốt nhất cho công chức, người lao động

Hội nghị đã bầu ra đoàn chủ tịch gồm Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, Thứ trưởng Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Phan Thị Thắng và ông Đỗ Văn Côi - Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Bộ Công Thương.

Báo cáo đánh giá việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Bộ Công Thương, ông Nguyễn Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, năm 2022, Bộ đã tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính chủ động của nền kinh tế; Thực hiện hiệu quả, thực chất hơn các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh cải cách thể chế và khơi thông nguồn lực; tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương năm 2022

Song song với việc lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra trong năm kế hoạch, Lãnh đạo Bộ đã không ngừng quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, trang trí công sở, nâng cao đời sống cho cán bộ công chức cơ quan Bộ; thường xuyên chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đoàn thể tìm nhiều biện pháp nhằm cải thiện đời sống cán bộ công chức, đã duy trì mức trợ cấp thêm cho cán bộ công chức trong những dịp Lễ, Tết…, tổ chức xét nghiệm Covid 19, thường xuyên theo dõi sức khỏe, thực hiện các biện pháp y tế để kịp thời phát hiện, phòng chống dịch bệnh, tăng cường sức khỏe cho cán bộ công chức trong cơ quan Bộ.

Tóm tắt tình hình hoạt động và kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết của Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022, ông Đỗ Văn Côi – Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Bộ Công Thương cho biết, nhằm thực hiện tốt chỉ đạo của Bộ trưởng về giám sát việc thực hiện dân chủ trong cơ quan, Ban Thanh tra nhân dân đã báo cáo Lãnh đạo Bộ và Ban chấp hành công đoàn Bộ mời giảng viên Trường Cán bộ Thanh tra - Thanh tra Chính phủ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng về hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cho các thành viên Ban thanh tra nhân dân và đại diện công đoàn các đơn vị trực thuộc Công đoàn Bộ Công Thương.

Về kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022, phần lớn các kiến nghị về điều kiện làm việc của cán bộ, công chức đã được đáp ứng hoặc kịp thời khắc phục theo quy định, vừa bảo đảm đủ kinh phí phục vụ hoạt động thường xuyên đồng thời tiết kiệm để có nguồn thu nhập bổ sung cho cán bộ, công chức vào các ngày Lễ, dịp Tết.

Về kết quả thực hiện Nhóm kiến nghị về công tác tổ chức cán bộ, kết quả giám sát, Bộ đã tiến hành bài bản, chặt chẽ, cụ thể là, việc bổ sung biên chế đã bám sát hướng dẫn của Bộ Nội vụ, kịp thời giải quyết đáp ứng nhu cầu và khối lượng công tác của các đơn vị; công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện Quy chế, Quy định hoặc hướng dẫn cho phù hợp tình hình và quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, quy hoạch, sử dụng, luân chuyển, kỷ luật và các chế độ khác đối với cán bộ, công chức được tập trung chỉ đạo, thực hiện sát sao, công khai.

Về kết quả giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, Bộ đã quan tâm chỉ đạo thực hiện bám sát Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Theo đó, công tác tổ chức định kỳ Hội nghị cán bộ, công chức hàng năm được Công đoàn Bộ chấp hành nghiêm túc đồng thời thực hiện đầy đủ nội dung Hội nghị theo quy định.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương năm 2022
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương năm 2022

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương đã đạt được trong năm 2022 bao gồm: các mục tiêu , yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Ngành đều đạt, vượt kế hoạch khá ngoạn mục; nội bộ đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, nề nếp được duy trì; môi trường làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được cải thiện từ cảnh quan, phương tiện và điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên; tính dân chủ trong từng đơn vị và toàn cơ quan tiếp tục được mở rộng, tiêu biểu là Hội nghị Đối thoại giữa Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ vào ngày 19/7 vừa qua đã giúp các quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động được đảm bảo và phát huy; vai trò của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh, Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ, Thanh tra Nhân dân… tiếp tục được khẳng định và phát huy.

Từ phương châm hành động: Đoàn kết – Kỷ cương – Muôn phương – Thắng lợi chúng ta soi vào hành động, so bằng kết quả để có thể khẳng định, chúng ta cơ bản đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra”, Bộ trưởng nhấn mạnh

Tuy nhiên, Bộ trưởng vẫn thẳng thắn chỉ ra một số điểm cần phải rút kinh nghiệm như: việc chấp hành kỷ cương của một số cá nhân tại đơn vị còn chưa tốt làm ảnh hưởng đến tập thể; việc tổ chức thực thi các chính sách còn chưa kịp thời để xảy ra sự cố về xăng dầu; một số đơn vị chưa tích cực, chủ động trong tham mưu, đề xuất, chưa nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ.

Từ một số điểm còn tồn tại kể trên, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên lưu ý, năm 2023 còn có nhiều khó khăn, thách thức như: Áp lực hoàn thành các mục tiêu của cả nhiệm kỳ ngày càng lớn; sẽ có sự thay đổi nhân sự lãnh đạo do nghỉ công tác thực hiện chế độ hưu và luân chuyển điều động theo quy định… vì vậy trong năm tới, toàn thể cán bộ công chức viên chức Bộ Công Thương cần cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa. Với phương châm “Tiếp tục đổi mới – tiến tới thành công”, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu tập trung vào các nhóm nhiệm vụ sau:

Một là, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, quan điểm, cơ chế, chính sách của Đảng Nhà nước nhất là liên quan đến công nghiệp và thương mại. Đồng thời, mỗi đơn vị thuộc Bộ cần tích cực, chủ động phát hiện, đề xuất tham mưu cho Lãnh đạo Bộ và cho Đảng, Nhà nước những vấn đề mới, cấp thiết, phù hợp để tạo sự bứt phá.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương năm 2022

Hai là, từng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, từng cán bộ công chức viên chức, người lao động trong Ngành cần bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành, Bộ, đơn vị để triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, chủ động sáng tạo. Chú trọng đề cao vai trò, trách nhiệm của của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các đơn vị, đề cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, Đảng viên, phối kết hợp nhuần nhuyễn giữa các đơn vị, bộ phận trong thực thi các nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục quan tâm xây dựng môi trường làm việc đạt các chuẩn mực về dân chủ, cảnh quan, thuận lợi trong công việc, phương tiện, điều kiện làm việc hợp lý, quyền lợi nghĩa vụ hài hòa.

Ba là, tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò lãnh đạo của Ban cán sự, Lãnh đạo Bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy trong các hoạt động của toàn Ngành, toàn cơ quan thông qua việc ban hành các Nghị quyết, Kết luận, Quyết định; các chương trình đề án, kế hoạch công tác. Đồng thời, chú trọng củng cố phát huy vai trò các cấp ủy, Tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị, xã hội trong toàn Ngành và trong từng đơn vị nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Bốn là, tập trung rà soát, phát hiện, chủ động xử lý triệt để các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong từng đơn vị theo tinh thần” ‘Việc ở đâu đều cho cấp ủy, tổ chức Đảng, Tập thể lãnh đạo, người phụ trách giải quyết là chính – Tránh đùn đẩy, né trách nhiệm”. Quá trình giải quyết cần quán triệt phương châm “lấy đúng sửa sai”, phải dựa vào quy định của pháp luật, nguyên tắc điều lệ Đảng để giải quyết. Đồng thời, phải rất nhuần nhuyễn về phương pháp để “đúng pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế” nhằm giải quyết dứt điểm các vấn đề.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp trên với cấp dưới và công tác kiểm tra cùng cấp, phát huy vai trò của Thanh tra Nhân dân. Đồng thời, chú trọng việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận thanh kiểm tra, kiểm toán. Tập trung phát huy dân chủ trong từng đơn vị nhất là vai trò giám sát, phản biện của quần chúng, cán bộ Đảng viên, công chức viên chức, người lao động trong hoạch định, thực thi các chính sách, chế độ. Tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong từng đơn vị.

Sáu là, ngay tuần sau Ban cán sự sẽ công bố và thông báo chính thức tới các đơn vị về đề án về luân chuyển và điều động cán bộ theo quy định và điều lệ của Đảng. Theo đó, ngoài những đồng chí luân chuyển theo quy định thì những đồng chí luân chuyển để đào tạo nhằm thích ứng được mọi vị trí công việc. Ngoài ra, công tác điều động cũng sẽ được quan tâm và triển khai thực hiện sao cho phù hợp với năng lực của mỗi cá nhân và tình hình thực tế của đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng có những kiến nghị về vấn đề tuyển dụng, lắng nghe giải đáp các kiến nghị của lực lượng tham tán thương mại ở nước ngoài…Giải đáp các kiến nghị tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chỉ rõ, có 9 vấn đề cần làm ngay và hoàn thành trước Tết Nguyên đán liên quan đến việc sửa chữa một số hạng mục tại các trụ sở làm việc. Các kiến nghị còn lại cần có câu trả lời trước ngày 31/3. Hội nghị cũng đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2025.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Bộ Công Thương đề xuất rút ngắn thời gian điều hành xăng dầu xuống 7 ngày

Bộ Công Thương đề xuất rút ngắn thời gian điều hành xăng dầu xuống 7 ngày

Nhằm bảo đảm giá xăng dầu bám sát hơn với diễn biến giá xăng dầu trên thị trường thế giới, Bộ Công Thương hiện đang đề xuất sửa đổi Nghị định 95 và Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu theo hướng rút ngắn thời gian điều hành/công bố giá xăng dầu xuống mức 7 ngày, quy định vào 1 ngày cụ thể trong tuần.
Bộ trưởng Công Thương đề nghị Nghi Sơn đảm bảo nguồn cung xăng dầu như cam kết

Bộ trưởng Công Thương đề nghị Nghi Sơn đảm bảo nguồn cung xăng dầu như cam kết

Trong chuyến công tác thăm và làm việc với Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn vào sáng 12/1/20223, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu, cần đảm bảo đủ nguồn cung xăng dầu như cam kết, nhất là dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Dầu giảm, xăng giữ nguyên giá từ 15h ngày 11/01

Dầu giảm, xăng giữ nguyên giá từ 15h ngày 11/01

Theo đó, dầu giảm, xăng giữ nguyên giá trong kỳ điều chỉnh thứ 3 kể từ đầu năm 2023.
Thương mại hai chiều Việt Nam - Đài Loan xác lập kỷ lục mới

Thương mại hai chiều Việt Nam - Đài Loan xác lập kỷ lục mới

Sau lần đầu tiên vượt mốc 20 tỷ USD trong năm 2021 đạt 20,99 tỷ USD, thương mại hai chiều Việt Nam - Đài Loan trong năm 2022 tiếp tục xác lập mốc cao kỷ lục mới, trên 21,52 tỷ USD.
Kích cầu tiêu thụ sản phẩm thanh long tại thị trường Pakistan

Kích cầu tiêu thụ sản phẩm thanh long tại thị trường Pakistan

Thương vụ Việt Nam tại Pakistan đã lên kế hoạch và triển khai thực hiện chuỗi hoạt động kích cầu tiêu thụ sản phẩm thanh long xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường Pakistan.
Bộ Công Thương tổng hợp các ý kiến, đề xuất phương án sửa đổi Nghị định kinh doanh xăng dầu

Bộ Công Thương tổng hợp các ý kiến, đề xuất phương án sửa đổi Nghị định kinh doanh xăng dầu

Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định về kinh doanh xăng dầu vừa đề xuất 3 phương án phân công trách nhiệm điều hành giá xăng dầu, trong đó, có phương án giao đầu mối thực hiện cho Bộ Tài chính. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong ba phương án được Ban soạn thảo lấy ý kiến các đơn vị liên quan, chưa phải phương án lựa chọn cuối cùng của Bộ Công Thương để trình Chính phủ xem xét quyết định.
Xuất khẩu khởi sắc khi các cửa khẩu biên giới hoạt động trở lại

Xuất khẩu khởi sắc khi các cửa khẩu biên giới hoạt động trở lại

Từ 8/1, các cửa khẩu quốc tế giáp với Trung Quốc sẽ mở cửa toàn diện các hoạt động, sau gần 3 năm gián đoạn vì dịch Covid-19. Và đây sẽ là điều kiện thuận lợi cho nhiều ngành hàng xuất nhập khẩu, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam.
Xem thêm

Đọc nhiều / Mới nhận