Đối thoại giữa Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương và các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện quy chế và chương trình làm việc năm 2023, chiều ngày 11/8, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ. Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì hội nghị.
Ngành Công Thương: Không xét tặng danh hiệu thi đua nếu Đơn vị chậm tiến độ ban hành văn bản Ngành Công Thương triển khai công tác điều hành xuất khẩu gạo Bộ Công Thương khuyến cáo các doanh nghiệp về các giao dịch chứng từ hóa đơn thanh toán Thêm doanh nghiệp nghi bị lừa khi xuất khẩu điều sang UAE, Bộ Công Thương vào cuộc

Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Phan Thị Thắng, các đồng chí thành viên Ban cán sự đảng và Đảng uỷ Bộ cùng các lãnh đạo các đơn vị và các tổ chức chính trị xã hội thuộc Bộ.

Với chủ đề “Đổi mới, cải thiện môi trường làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác; từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị thuộc Bộ”, Hội nghị đối thoại năm nay được tổ chức nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện các đề xuất, kiến nghị của các đơn vị được đưa ra tại Hội nghị đối thoại năm trước; làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân; đồng thời tạo ra diễn đàn bổ ích để Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ lắng nghe, ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ để từ đó có chỉ đạo xem xét giải quyết kịp thời, hiệu quả, tạo điều kiện củng cố, xây dựng tập thể Bộ Công Thương luôn đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương Nguyễn Minh Huệ báo cáo tổng hợp về tình hình, kết quả triển khai thực hiện các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị thuộc Bộ

Tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương Nguyễn Minh Huệ đã báo cáo tổng hợp về tình hình, kết quả triển khai thực hiện các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị tại Hội nghị đối thoại và Hội nghị cán bộ công chức năm 2022 cùng như những vấn đề phát sinh trong 01 năm qua trên các mặt công tác liên quan đến: Điều kiện cơ sở vật chất, môi trường làm việc; việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động; công tác cán bộ và chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn.

Đồng thời, kiến nghị, đề xuất với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, cải thiện môi trường làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn và từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị thuộc Bộ.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Anh Tuấn phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Đại diện lãnh đạo các đơn vị cũng đã đưa ra nhiều ý kiến thảo luận. Hầu hết các ý kiến đều ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ đối với công tác chuyên môn, công tác cán bộ của các đơn vị cũng như đã luôn quan tâm chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện làm việc cho người lao động trong thời gian qua; đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, quan tâm hơn nữa của Lãnh đạo Bộ trong việc xem xét, giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của cán bộ công chức, viên chức để khích lệ, động viên tinh thần làm việc tích cực, sáng tạo của người lao động, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đóng góp tích cực vào sự phát triển của toàn Ngành và của mỗi cơ quan, đơn vị.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên

Phát biểu kết luận buổi đối thoại, thay mặt Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên ghi nhận ý kiến phát biểu của các đơn vị; đồng thời, nhấn mạnh: Việc tạo môi trường làm việc thân thiện và có điều kiện làm việc tốt sẽ gắn bó, phát huy sức sáng tạo, tích cực, nâng cao hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đó sẽ là tiền đề quan trọng để xây dựng tập thể vững mạnh, đoàn kết. “Với phương châm đó, từ đầu nhiệm kỳ tới nay, nhất là kể từ Hội nghị đối thoại lần thứ nhất được tổ chức tháng 7 năm 2022, tinh thần đoàn kết, gắn bó trong tập thể Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ và nội bộ các đơn vị thuộc Bộ được nâng lên rõ rệt” - Bộ trưởng cho hay.

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới, cải thiện môi trường làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn và từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị Đảng uỷ, Công đoàn Bộ và các tổ chức, đơn vị trong Bộ cần tập trung thực hiện 16 nhiệm vụ chủ yếu theo 2 nhóm vấn đề sau:

Thứ nhất, đối với nhóm vấn đề về đổi mới, cải thiện môi trường làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chuyên môn: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các đơn vị cần chú trọng xây dựng tinh thần làm việc cởi mở, thân thiện, nỗ lực, sáng tạo từ người lãnh đạo đến mỗi công chức, viên chức và người lao động, trong đó đề cao trách nhiệm và sự nêu gương của người đứng đầu. Bên cạnh đó, tập trung rà soát, đánh giá thực trạng để xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các tiêu chí phấn đấu, bảo đảm rõ ràng, định lượng và phù hợp với tình hình thực tế; thực hiện nghiêm túc, thực chất quy chế dân chủ ở từng cơ quan, đơn vị; củng cố, duy trì kỷ cương, nề nếp trong chỉ đạo, điều hành và ý thức chấp hành; khẩn trương tập trung sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư mua sắm, bổ sung trang thiết bị làm việc bảo đảm tiêu chuẩn, chế độ theo quy định hiện hành và có tính đến sự thay đổi rất nhanh của công nghệ.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh cần chú trọng tổ chức thực chất, hiệu quả các phong trào thi đua; tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn cùng các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh nhằm khuyến khích tinh thần lao động tích cực, tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo đơn vị và trong thực thi công vụ của người lao động.

Thứ hai, đối với nhóm vấn đề về nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động: Bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị phải thực sự coi trọng dân chủ hóa trong sinh hoạt, hội họp và xác lập trật tự kỷ cương trong chỉ đạo điều hành; ý thức chấp hành của các tập thể, cá nhân. Cùng với đó, rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, tiết kiệm chi thường xuyên để có điều kiện cải thiện đời sống cho công chức, viên chức, người lao động; Phát huy vai trò các thiết chế chính trị của cơ quan trong bảo vệ quyền, nghĩa vụ hợp pháp của mọi cá nhân; Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy chế phối hợp giữa Ban cán sự, Lãnh đạo Bộ với các tổ chức chính trị - xã hội và giữa các tổ chức, đơn vị trong Bộ với nhau; Mở rộng quan hệ với các địa phương, ngành, cơ quan đơn vị nhằm tăng cường giao lưu hợp tác phát triển; Chú trọng phát động, tổ chức các cuộc giao lưu văn hóa, thể thao giữa các đơn vị trong Ngành hay giữa các ngành, địa phương với nhau; đặc biệt là khuyến khích các tập thể, cá nhân đăng ký và tiến hành nghiên cứu các đề tài khoa học công nghệ hàng năm nhằm góp phần đổi mới môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng lực, trình độ và kỹ năng chuyên môn, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và tăng thêm thu nhập chính đáng cho người lao động.

Hội nghị đã được tổ chức theo tinh thần thẳng thắn nhìn nhận và cầu thị lắng nghe để giải quyết các khó khăn một cách kịp thời, đúng mực và đúng luật, góp phần tạo động lực thúc đẩy hiệu quả trong công tác quản lý điều hành của Bộ, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Khai mạc Triển lãm Quốc tế về công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Việt Nam 2023

Khai mạc Triển lãm Quốc tế về công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Việt Nam 2023

Ngày 15/11, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE đã diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm Quốc tế lần thứ 4 về Công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo Việt Nam – Vimexpo 2023. Chương trình do Bộ Công Thương chỉ đạo, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Công nghiệp - (IDC) tổ chức.
Việt Nam đặt ra mục tiêu đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại

Việt Nam đặt ra mục tiêu đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại

Cho biết Việt Nam đặt ra mục tiêu đến năm 2030, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.
Sản xuất công nghiệp tiếp tục có tín hiệu tích cực

Sản xuất công nghiệp tiếp tục có tín hiệu tích cực

Mặc dù tình hình kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn, nhu cầu thị trường chưa phục hồi, song với nền tảng vĩ mô ổn định, cùng với các biện pháp đồng bộ nhằm hỗ trợ sản xuất trong nước, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu được triển khai quyết liệt, mạnh mẽ nên sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tháng 10 tiếp tục có những tín hiệu tích cực.
Thủ tướng: Dứt khoát không để thiếu điện trong mọi trường hợp

Thủ tướng: Dứt khoát không để thiếu điện trong mọi trường hợp

Chiều 28/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về các giải pháp bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng những tháng cuối năm 2023 và trong năm 2024.
Hôm nay 23/10, giá xăng dầu đồng loạt tăng

Hôm nay 23/10, giá xăng dầu đồng loạt tăng

Chiều 23/10, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ điều hành. Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục không trích lập và không chi sử dụng Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.
Hơn 140 nhà trưng bày tham gia “Triển lãm quốc tế hàng đầu về ngành cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo”

Hơn 140 nhà trưng bày tham gia “Triển lãm quốc tế hàng đầu về ngành cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo”

Ngày 11/10/2023, Triển lãm quốc tế hàng đầu về ngành cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo, phiên bản dành riêng cho khu vực phía Bắc được khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E, Hà Nội.
Sản xuất công nghiệp phục hồi đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế

Sản xuất công nghiệp phục hồi đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế

Nhìn chung, các hoạt động sản xuất kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2023 đã dần được hồi phục, đóng góp tích cực đối với đà tăng trưởng trở lại của nền kinh tế và cho thấy hiệu quả của chính sách phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ.
Bộ Công Thương yêu cầu đảm bảo cung ứng điện cuối năm 2023 và các năm tiếp theo

Bộ Công Thương yêu cầu đảm bảo cung ứng điện cuối năm 2023 và các năm tiếp theo

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên ngày hôm nay 29/9 đã có Công điện 6718/CĐ-BCT về việc đảm bảo cung ứng điện cuối năm 2023 và các năm tiếp theo.
Xem thêm

Đọc nhiều / Mới nhận

Tạm giữ trên 10.500 sản phẩm thuốc lá điện tử tại 4 cơ sở kinh doanh ở Hà Nội

Tạm giữ trên 10.500 sản phẩm thuốc lá điện tử tại 4 cơ sở kinh doanh ở Hà Nội

Siết chặt vòng vây với hàng giả trên không gian mạng

Siết chặt vòng vây với hàng giả trên không gian mạng

Bắt tạm giam đối tượng đánh cắp thông tin Facebook để chiếm đoạt tài sản

Bắt tạm giam đối tượng đánh cắp thông tin Facebook để chiếm đoạt tài sản

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Thường trực BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Thường trực BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Xử phạt đối tượng kinh doanh 5,6 tấn dạ dày lợn nhập lậu

Xử phạt đối tượng kinh doanh 5,6 tấn dạ dày lợn nhập lậu

Bộ Công Thương đề xuất biểu giá điện 5 bậc

Bộ Công Thương đề xuất biểu giá điện 5 bậc

EU đạt được thỏa thuận về kiểm soát chặt chẽ việc xuất khẩu chất thải

EU đạt được thỏa thuận về kiểm soát chặt chẽ việc xuất khẩu chất thải

Sắp diễn ra Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2023 với chủ đề "Giai điệu bốn mùa"

Sắp diễn ra Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2023 với chủ đề "Giai điệu bốn mùa"

Thêm 2 Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh bị kỷ luật

Thêm 2 Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh bị kỷ luật

Số vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ được phát hiện tăng 51,63%

Số vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ được phát hiện tăng 51,63%

Danh sách 12 Thông tư đề xuất bãi bỏ trong lĩnh vực thuế

Danh sách 12 Thông tư đề xuất bãi bỏ trong lĩnh vực thuế

Công ty mẹ của Facebook bị phạt 1,86 triệu USD vì quảng cáo sai sự thật

Công ty mẹ của Facebook bị phạt 1,86 triệu USD vì quảng cáo sai sự thật

Vì sao Indonesia lại ban hành lệnh cấm Tiktokshop?

Vì sao Indonesia lại ban hành lệnh cấm Tiktokshop?

Triển lãm Food & Hotel Hanoi 2023: Cầu nối thương mại cho ngành thực phẩm - đồ uống và nhà hàng - khách sạn

Triển lãm Food & Hotel Hanoi 2023: Cầu nối thương mại cho ngành thực phẩm - đồ uống và nhà hàng - khách sạn

Tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo điện cuối năm 2023 và năm 2024

Tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo điện cuối năm 2023 và năm 2024