Lạng Sơn: Quyết tâm ngăn chặn hàng giả trên thương mại điện tử

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có công văn chỉ đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh và các cơ quan chức năng trên địa bàn triển khai các kế hoạch thực hiện Đề án chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trên thương mại điện tử đến năm 2025.
Lạng Sơn: Phát hiện, buộc tiêu hủy 3,6 tấn phân bón giả Lạng Sơn: Xử phạt 220 triệu đồng, tịch thu lượng lớn hàng hóa nhập lậu của 02 DN Lạng Sơn tăng cường quản lý thị trường thực phẩm dịp Tết

Thực hiện Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025, ngày 10/5, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có công văn chỉ đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh cùng các cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức thực hiện và triển khai Đề án.

Cụ thể, tại Công văn số 544/UBND-KT, UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Sở Công Thương tỉnh chủ động nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch/dự án cụ thể tổ chức thực hiện Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các chủ thể tham gia hoạt động thương mại điện tử; tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức về kỹ năng, phương pháp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử.

Cùng với đó, UBND tỉnh cũng đề nghị, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc lợi dụng các hoạt động thương mại điện tử để kinh doanh hàng giả.

Lạng Sơn: Quyết tâm ngăn chặn hàng giả trên thương mại điện tử
UBND tỉnh chỉ đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn duy trì số điện thoại đường dây nóng, khuyến khích người dân chủ động, tích cực tham gia tố giác các hành vi lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để vi phạm pháp luật

Đối với Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh đề nghị, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng rà soát, xây dựng chương trình, nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thương mại điện tử; duy trì số điện thoại đường dây nóng khuyến khích người dân chủ động, tích cực tham gia tố giác các hành vi lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để vi phạm pháp luật.

Mặt khác, chủ động, phối hợp với các lực lượng chức năng nắm tình hình, thanh tra, kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại điện tử.

“Đối với các tổ chức, cá nhân đã được tuyên truyền, ký cam kết hoặc xử lý vi phạm nhưng vẫn cố tình vi phạm, tái phạm, cần có biện pháp răn đe, xử lý nghiêm theo quy định”, UBND tỉnh chỉ đạo.

Đối với Sở Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị cần tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trong hoạt động thương mại điện tử.

Đồng thời, kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa từ khâu sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường và trong quá trình sử dụng. Cung cấp thông tin cho các lực lượng chức năng liên quan trong việc xử lý để thực hiện quản lý và cảnh báo người tiêu dùng.

Đối với Sở Thông tin và Truyền thông, cần chủ động đôn đốc, phối hợp, hướng dẫn các cơ quan báo chí truyền thông của tỉnh chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật và cảnh báo về các hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử; tuyên truyền các vụ án, vụ việc điển hình góp phần răn đe, cảnh tỉnh và nâng cao nhận thức, ý thức của nguời tiêu dùng khi tham gia các hoạt động thương mại điện tử.

Lạng Sơn: Quyết tâm ngăn chặn hàng giả trên thương mại điện tử
Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống hàng giả trong thương mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị chức năng triển khai nhiều kế hoạch, hướng tới mục tiêu ngăn chặn hàng giả trên thương mại điện tử

Đối với Sở Tài chính, UBND tỉnh đề nghị đơn vị cân đối, tham mưu bố trí kinh phí chi thường xuyên trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho Sở Công Thương và các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện các nhiệm vụ thực hiện Đề án theo phân cấp hiện hành và quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Đối với lực lượng Công an, UBND tỉnh chỉ đạo, chủ động nắm tình hình, thu thập thông tin, tài liệu, xác minh làm rõ các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để thực các hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát và trao đổi thông tin, nghiệp vụ trong kiểm tra, xử lý vi phạm về hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử.

Đối với Cục Thuế, UBND tỉnh đề nghị, tăng cường công tác quản lý thuế đối với các loại hình kinh doanh thông qua thương mại điện tử; chủ động chia sẻ, trao đổi, cung cấp thông tin cho các các cơ quan, lực lượng chức năng về những tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi pham pháp luật trong hoạt động thương mại điện tử để xử lý theo quy định.

Đối với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, phối hợp thực hiện biện pháp ngăn chặn việc thanh toán, chuyển tiền đối với các tổ chức, cá nhân khi nhận được quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Đối với UBND các huyện, thành phố, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, lực lượng chức năng thực thi pháp luật về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn.

Huy động các nguồn lực tại địa phương để bổ sung, hỗ trợ nhiệm vụ chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử.

Song song đó, UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các tầng lớp Nhân dân về các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động thương mại điện tử; Tăng cường giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật đối của các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có hoạt động thương mại điện tử; Phản biện xã hội đối với chính sách pháp luật về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động TMĐT.

Riêng đối với Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo phối hợp cơ quan truyền thông thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật và cảnh báo về các hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử. Tư vấn, hòa giải các khiếu nại, tranh chấp phát sinh liên quan nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

QLTT Hà Nội: Xử lý nghiêm công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý thuốc lá nhập lậu

QLTT Hà Nội: Xử lý nghiêm công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý thuốc lá nhập lậu

Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, Đội trưởng, công chức quản lý thị trường chịu trách nhiệm trước Cục trưởng nếu buông lỏng quản lý địa bàn để xảy ra tình trạng kinh doanh, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá điện tử.
QLTT TP. Hồ Chí Minh xử phạt trên 340 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm

QLTT TP. Hồ Chí Minh xử phạt trên 340 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm

Trong Tháng hành động Vì an toàn thực phẩm năm 2023, Cục QLTT TP. Hồ Chí Minh đã kiểm tra 4.542 vụ chuyên ngành và phối hợp liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm, xử phạt trên 340 triệu đồng, tạm giữ gần 5.600 sản phẩm và trên 1,4 tấn thực phẩm các loại.
Phát hiện, thu giữ hàng trăm sản phẩm thuốc lá điện tử nhập lậu tại Bắc Giang

Phát hiện, thu giữ hàng trăm sản phẩm thuốc lá điện tử nhập lậu tại Bắc Giang

Lãnh đạo Cục QLTT tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị vừa phát hiện và thu giữ gần 300 điếu thuốc lá điện tử nhập lậu tại một cơ sở kinh doanh ở huyện Việt Yên.
5 tháng đầu năm, QLTT Kiên Giang đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu của 6 tháng

5 tháng đầu năm, QLTT Kiên Giang đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu của 6 tháng

Tính đến tháng 5/2023, Cục QLTT Kiên Giang hoàn thành vượt các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2023 với 490 vụ kiểm tra kiểm soát, đạt 123% kế hoạch 6 tháng; phát hiện 125 vụ vi phạm; xử lý 152 vụ vi phạm hành chính.
Lạng Sơn: Quyết tâm ngăn chặn hàng giả trên thương mại điện tử

Lạng Sơn: Quyết tâm ngăn chặn hàng giả trên thương mại điện tử

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có công văn chỉ đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh và các cơ quan chức năng trên địa bàn triển khai các kế hoạch thực hiện Đề án chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trên thương mại điện tử đến năm 2025.
Tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nhằm cụ thể hóa Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Công Thương về bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Thực hiện Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
Phối hợp, ngăn chặn hàng tấn thực phẩm vi phạm

Phối hợp, ngăn chặn hàng tấn thực phẩm vi phạm

Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát thị trường, lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã phối hợp, kiểm tra, phát hiện hàng tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, có biểu hiện hôi thối, bốc mùi.
Cảnh giác với luận điệu sai trái của các thế lực thù địch về nguyên tắc tập trung dân chủ

Cảnh giác với luận điệu sai trái của các thế lực thù địch về nguyên tắc tập trung dân chủ

Thực hiện tập trung dân chủ trong tổ chức, hoạt động và sinh hoạt là vấn đề thuộc về bản chất của đảng cộng sản, là nguyên tắc phân biệt chính đảng cách mạng chân chính của giai cấp công nhân với các đảng phái khác. Tuy nhiên, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong thời gian gần đây thường bị các thế lực thù địch ra sức bóp méo, nói xấu, xuyên tạc cho rằng nguyên tắc này đã lỗi thời, và thậm chí còn kết tội cho nguyên tắc này là một nguyên nhân làm cản trở sự phát triển.
Xem thêm

Đọc nhiều / Mới nhận

Sửa đổi, bổ sung chi phí lập nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường

Sửa đổi, bổ sung chi phí lập nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường

Giá xăng dầu tăng nhẹ trong kỳ điều hành ngày 1/6/2023

Giá xăng dầu tăng nhẹ trong kỳ điều hành ngày 1/6/2023

Đài Loan gia hạn cắt giảm thuế đối với một số nhóm hàng hóa nhập khẩu

Đài Loan gia hạn cắt giảm thuế đối với một số nhóm hàng hóa nhập khẩu

Vải tươi chín sớm của Đài Loan bắt đầu được cung ứng ra thị trường

Vải tươi chín sớm của Đài Loan bắt đầu được cung ứng ra thị trường

Cấp bách triển khai các biện pháp cấp bách giảm ùn ứ và thúc đẩy xuất khẩu nông sản tại cửa khẩu

Cấp bách triển khai các biện pháp cấp bách giảm ùn ứ và thúc đẩy xuất khẩu nông sản tại cửa khẩu

Các giải pháp giảm áp lực tiêu thụ vải và nhãn

Các giải pháp giảm áp lực tiêu thụ vải và nhãn

Các bạn nhỏ thích thú trải nghiệm Tuần lễ nhận diện sách và đồ chơi thật-giả

Các bạn nhỏ thích thú trải nghiệm Tuần lễ nhận diện sách và đồ chơi thật-giả

Giá dầu thô WTI tăng 0,51% lên 73,04 USD/thùng; Thép giảm lần thứ 8

Giá dầu thô WTI tăng 0,51% lên 73,04 USD/thùng; Thép giảm lần thứ 8

Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ 2 dự án nhiệt điện khí Ô Môn 3, Ô Môn 4

Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ 2 dự án nhiệt điện khí Ô Môn 3, Ô Môn 4

5 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,6%

5 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,6%

Việt Nam xuất siêu 9,8 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm

Việt Nam xuất siêu 9,8 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm

Sản xuất công nghiệp khởi sắc trong tháng 5/2023

Sản xuất công nghiệp khởi sắc trong tháng 5/2023

Công khai thông tin về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp

Công khai thông tin về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới

Giá dầu phục hồi tuần thứ 2 liên tiếp, thị trường kim loại đỏ lửa

Giá dầu phục hồi tuần thứ 2 liên tiếp, thị trường kim loại đỏ lửa