Lạng Sơn: Quyết tâm ngăn chặn hàng giả trên thương mại điện tử

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có công văn chỉ đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh và các cơ quan chức năng trên địa bàn triển khai các kế hoạch thực hiện Đề án chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trên thương mại điện tử đến năm 2025.
Lạng Sơn: Phát hiện, buộc tiêu hủy 3,6 tấn phân bón giả Lạng Sơn: Xử phạt 220 triệu đồng, tịch thu lượng lớn hàng hóa nhập lậu của 02 DN Lạng Sơn tăng cường quản lý thị trường thực phẩm dịp Tết

Thực hiện Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025, ngày 10/5, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có công văn chỉ đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh cùng các cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức thực hiện và triển khai Đề án.

Cụ thể, tại Công văn số 544/UBND-KT, UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Sở Công Thương tỉnh chủ động nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch/dự án cụ thể tổ chức thực hiện Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các chủ thể tham gia hoạt động thương mại điện tử; tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức về kỹ năng, phương pháp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử.

Cùng với đó, UBND tỉnh cũng đề nghị, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc lợi dụng các hoạt động thương mại điện tử để kinh doanh hàng giả.

Lạng Sơn: Quyết tâm ngăn chặn hàng giả trên thương mại điện tử
UBND tỉnh chỉ đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn duy trì số điện thoại đường dây nóng, khuyến khích người dân chủ động, tích cực tham gia tố giác các hành vi lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để vi phạm pháp luật

Đối với Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh đề nghị, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng rà soát, xây dựng chương trình, nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thương mại điện tử; duy trì số điện thoại đường dây nóng khuyến khích người dân chủ động, tích cực tham gia tố giác các hành vi lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để vi phạm pháp luật.

Mặt khác, chủ động, phối hợp với các lực lượng chức năng nắm tình hình, thanh tra, kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại điện tử.

“Đối với các tổ chức, cá nhân đã được tuyên truyền, ký cam kết hoặc xử lý vi phạm nhưng vẫn cố tình vi phạm, tái phạm, cần có biện pháp răn đe, xử lý nghiêm theo quy định”, UBND tỉnh chỉ đạo.

Đối với Sở Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị cần tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trong hoạt động thương mại điện tử.

Đồng thời, kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa từ khâu sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường và trong quá trình sử dụng. Cung cấp thông tin cho các lực lượng chức năng liên quan trong việc xử lý để thực hiện quản lý và cảnh báo người tiêu dùng.

Đối với Sở Thông tin và Truyền thông, cần chủ động đôn đốc, phối hợp, hướng dẫn các cơ quan báo chí truyền thông của tỉnh chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật và cảnh báo về các hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử; tuyên truyền các vụ án, vụ việc điển hình góp phần răn đe, cảnh tỉnh và nâng cao nhận thức, ý thức của nguời tiêu dùng khi tham gia các hoạt động thương mại điện tử.

Lạng Sơn: Quyết tâm ngăn chặn hàng giả trên thương mại điện tử
Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống hàng giả trong thương mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị chức năng triển khai nhiều kế hoạch, hướng tới mục tiêu ngăn chặn hàng giả trên thương mại điện tử

Đối với Sở Tài chính, UBND tỉnh đề nghị đơn vị cân đối, tham mưu bố trí kinh phí chi thường xuyên trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho Sở Công Thương và các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện các nhiệm vụ thực hiện Đề án theo phân cấp hiện hành và quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Đối với lực lượng Công an, UBND tỉnh chỉ đạo, chủ động nắm tình hình, thu thập thông tin, tài liệu, xác minh làm rõ các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để thực các hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát và trao đổi thông tin, nghiệp vụ trong kiểm tra, xử lý vi phạm về hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử.

Đối với Cục Thuế, UBND tỉnh đề nghị, tăng cường công tác quản lý thuế đối với các loại hình kinh doanh thông qua thương mại điện tử; chủ động chia sẻ, trao đổi, cung cấp thông tin cho các các cơ quan, lực lượng chức năng về những tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi pham pháp luật trong hoạt động thương mại điện tử để xử lý theo quy định.

Đối với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, phối hợp thực hiện biện pháp ngăn chặn việc thanh toán, chuyển tiền đối với các tổ chức, cá nhân khi nhận được quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Đối với UBND các huyện, thành phố, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, lực lượng chức năng thực thi pháp luật về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn.

Huy động các nguồn lực tại địa phương để bổ sung, hỗ trợ nhiệm vụ chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử.

Song song đó, UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các tầng lớp Nhân dân về các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động thương mại điện tử; Tăng cường giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật đối của các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có hoạt động thương mại điện tử; Phản biện xã hội đối với chính sách pháp luật về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động TMĐT.

Riêng đối với Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo phối hợp cơ quan truyền thông thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật và cảnh báo về các hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử. Tư vấn, hòa giải các khiếu nại, tranh chấp phát sinh liên quan nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Cục QLTT tỉnh Tây Ninh phối hợp kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Cục QLTT tỉnh Tây Ninh phối hợp kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Thực hiện Kế hoạch tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân năm 2024; theo chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường, Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh cử công chức tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
Quảng Trị: Xử phạt vi phạm hành chính 45 triệu đồng đối với cá nhân về hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu

Quảng Trị: Xử phạt vi phạm hành chính 45 triệu đồng đối với cá nhân về hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu

Ngày 06/2/2024, Đội QLTT số 2, Cục QLTT tỉnh Quảng Trị phối hợp với các cơ quan ban ngành giám sát buộc đương sự tiêu hủy hàng hóa là 650 cái quần xô giả mạo nhãn hiệu theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.
Tây Ninh: Phát hiện lượng lớn thực phẩm nhập lậu trị giá trên 300 triệu đồng

Tây Ninh: Phát hiện lượng lớn thực phẩm nhập lậu trị giá trên 300 triệu đồng

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4, Cục QLTT tỉnh Tây Ninh vừa phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường thuộc Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh bánh, kẹo tại Thành phố Tây Ninh phát hiện cơ sở đang kinh doanh số lượng lớn bánh, kẹo, bia là thực phẩm nhập lậu.
Hải Dương: Ngăn chặn thực phẩm không rõ xuất xứ ngày cuối năm

Hải Dương: Ngăn chặn thực phẩm không rõ xuất xứ ngày cuối năm

Ngăn chặn, xử lý thực phẩm “bẩn”, không rõ xuất xứ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được lực lượng tập trung triển khai thời gian qua, đặc biệt là trong lễ, Tết; cùng với đó, trong những ngày nghỉ Tết, sẽ liên tục bố trí lực lượng ứng trực, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh trên thị trường.
Cao Bằng: Nộp ngân sách nhà nước trên 1,4 tỷ đồng trong đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp trước, trong Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Cao Bằng: Nộp ngân sách nhà nước trên 1,4 tỷ đồng trong đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp trước, trong Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Trong hơn một tháng triển khai Kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp trước, trong Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Cục QLTT Cao Bằng đã tiến hành kiểm tra, phát hiện, xử lý 113 vụ việc vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 1,4 tỷ đồng.
Ninh Bình: Kiểm tra 128 vụ việc, thu phạt trên 3.8 tỷ đồng trong đợt cao điểm giáp Tết

Ninh Bình: Kiểm tra 128 vụ việc, thu phạt trên 3.8 tỷ đồng trong đợt cao điểm giáp Tết

Cục Quản lý thị trưởng tỉnh Ninh Bình xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền thu nộp NSNN gần 1.9 tỷ đồng, tịch thu tang vật vi phạm trên 2 tỷ đồng trong đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường các tháng cuối năm 2023; dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
Quảng Bình: Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trong dịp Tết Nguyên đán

Quảng Bình: Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trong dịp Tết Nguyên đán

Thực hiện Quyết định số 12/QĐ-BCĐ389 ngày 22/01/2024 của Trưởng ban Chỉ đạo 389 Quảng Bình về việc thành lập Đoàn liên ngành nắm tính hình, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp trước, trong và sau Tết đán Gíáp Thìn năm 2024, ngày 02/2/2024, Đoàn kiểm tra liên ngành số 2 – Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Bình đã có buổi làm việc với UBND huyện Lệ Thuỷ về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trong dịp Tết Nguyên đán Gíáp Thìn năm 2024.
Xem thêm

Đọc nhiều / Mới nhận