Quy định về tiêu chuẩn, đối tượng xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Công Thương”

Quy định cụ thể tiêu chuẩn, đối tượng xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Công Thương” vừa được ban hành sẽ có hiệu lực từ 01/01/2024.
Người Công Thương hiến máu tình nguyện, giúp đỡ cộng đồng Bộ Công Thương tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm Quản lý, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường của ngành Công Thương Bộ Công Thương đề xuất biểu giá điện 5 bậc

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 22/2023/TT-BCT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương, trong đó, quy định cụ thể tiêu chuẩn, đối tượng xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Công Thương”.

Danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Công Thương” được xét tặng hàng năm

Theo Thông tư, danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Công Thương” được xét tặng hàng năm cho tập thể theo năm công tác hoặc kết thúc năm học đã dẫn đầu phong trào thi đua của khối, cụm thi đua do Bộ tổ chức và đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Hoàn thành vượt các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; có nhân tố mới, mô hình mới để các đơn vị trong Bộ, trong ngành Công Thương học tập. Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh phải thực hiện tốt các quy định của pháp luật, nghĩa vụ đối với Nhà nước và Bộ Công Thương.

b) Đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

c) Nội bộ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thể được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội khác.

Thông tư nêu rõ: Khối, cụm thi đua bình xét, đánh giá, suy tôn tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất, dẫn đầu phong trào thi đua các khối, cụm thi đua để đề nghị Bộ trưởng xét, tặng Cờ thi đua của Bộ Công Thương.

Quy định về tiêu chuẩn, đối tượng xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Công Thương”

Danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Công Thương” để tặng cho tập thể dẫn đầu phong trào thi đua theo chuyên đề do Bộ Công Thương phát động có thời gian thực hiện từ 03 năm trở lên khi tổng kết phong trào. Bộ Công Thương ban hành các văn bản hướng dẫn tổng kết, khen thưởng theo từng phong trào thi đua.

Những đối tượng được xét tặng “Cờ thi đua của Bộ Công Thương”

Các đơn vị thuộc Bộ bao gồm: Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, Văn phòng Ban cán sự đảng Bộ, Công đoàn Bộ Công Thương, Đảng ủy Bộ Công Thương; Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế; Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực; Viện Nghiên cứu chiến lược và chính sách Công Thương; Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương và các đơn vị khác được quy định tại văn bản do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ bao gồm: Viện, Trường, Trung tâm và Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương, Nhà xuất bản Công Thương.

Công đoàn Công Thương Việt Nam và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Các doanh nghiệp thuộc Bộ và các đơn vị thuộc các doanh nghiệp thuộc Bộ;

Các đơn vị thuộc Tổng cục Quản lý thị trường.

Tiêu chuẩn xét tặng hoặc truy tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Theo Thông tư quy định, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 74, Luật Thi đua, Khen thưởng;

b) Có quá trình công tác trong các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, có đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Công Thương, được xét tặng trước khi nghỉ chế độ hưu trí;

c) Đạt nhiều thành tích trong công tác góp phần xây dựng và phát triển ngành Công Thương Việt Nam nhân dịp kỷ niệm (năm tròn và năm lẻ 5) ngày thành lập ngành Công Thương hoặc đơn vị;

d) Các trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, quyết định.

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương để tặng cho tập thể, doanh nghiệp và tổ chức khác đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Thực hiện theo quy định tại khoản 3, khoản 4, Điều 74, Luật Thi đua, Khen thưởng;

b) Đạt nhiều thành tích trong công tác góp phần xây dựng và phát triển ngành Công Thương Việt Nam nhân dịp kỷ niệm (năm tròn và năm lẻ 5) ngày thành lập ngành Công Thương hoặc đơn vị.

Thông tư cũng quy định: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương để tặng cho hộ gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Công Thương Việt Nam.

Các trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, quyết định.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 1/1/2024.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Mức phạt vi phạm giao thông cho người đi bộ năm 2024

Mức phạt vi phạm giao thông cho người đi bộ năm 2024

Khi ra đường không dùng phương tiện giao thông, người đi bộ cũng có những quy tắc và mức phạt riêng nếu vi phạm. Vậy, mức phạt đối với người đi bộ mới nhất 2024 được quy định như thế nào?
Hà Nội: Hơn 6.000 cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Hà Nội: Hơn 6.000 cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Tính đến ngày 31/12/2023, trên địa bàn Hà Nội có 6.066 cơ sở kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và được cơ quan thuế chấp nhận, với số lượng hóa đơn đã xuất là 15.332.447 hóa đơn.
Cải cách thủ tục hành chính: Đẩy mạnh phân cấp cho các địa phương

Cải cách thủ tục hành chính: Đẩy mạnh phân cấp cho các địa phương

Là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại phiên họp thứ ba của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/2 vừa qua.
Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2024

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2024

Trong tháng 3/2024, một loạt chính sách mới sẽ có hiệu lực như: Tăng trần giá vé máy bay nội địa; Lệ phí cấp phép khai thác khoáng sản quý hiếm; Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký bán hàng đa cấp; Thu phí khai thác sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản...
Đề xuất quy định điều kiện được sở hữu nhà ở

Đề xuất quy định điều kiện được sở hữu nhà ở

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.
Người nước ngoài dạy tiếng Anh tại trung tâm ngoại ngữ, tin học sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo

Người nước ngoài dạy tiếng Anh tại trung tâm ngoại ngữ, tin học sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo

Ngoài giảng viên là người Việt Nam, giảng viên người nước ngoài được tham gia giảng dạy nếu đáp ứng được yêu cầu, điều kiện đối với giảng viên được quy định tại Quyết định số 4159/QĐ-BGDĐT và cơ sở thực hiện đào tạo, bồi dưỡng có nhu cầu.
Quy định mới về thi đua - khen thưởng

Quy định mới về thi đua - khen thưởng

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 01/2024/TT-BNV quy định biện pháp thi hành Luật thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
Luật Đất đai 2024: Quy định cấp sổ đỏ cho hộ gia đình đang sử dụng đất không có giấy tờ

Luật Đất đai 2024: Quy định cấp sổ đỏ cho hộ gia đình đang sử dụng đất không có giấy tờ

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền (Điều 138).
Xem thêm

Đọc nhiều / Mới nhận

Loại bỏ cơ chế xin cho để phòng, chống tham nhũng, phòng ngừa sai phạm

Loại bỏ cơ chế xin cho để phòng, chống tham nhũng, phòng ngừa sai phạm

Lưu ý hành khách bảo quản hành lý xách tay trên máy bay

Lưu ý hành khách bảo quản hành lý xách tay trên máy bay

Mức phạt vi phạm giao thông cho người đi bộ năm 2024

Mức phạt vi phạm giao thông cho người đi bộ năm 2024

Tái diễn tình trạng mạo danh cơ quan công an, luật sư... lấy lại tiền bị lừa

Tái diễn tình trạng mạo danh cơ quan công an, luật sư... lấy lại tiền bị lừa

Lưu ý an toàn điện trong bếp

Lưu ý an toàn điện trong bếp

Những lời chúc hay, ý nghĩa dành cho người thân, bạn bè nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

Những lời chúc hay, ý nghĩa dành cho người thân, bạn bè nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

Cấm xuất cảnh với chủ shop bán hàng online nợ thuế

Cấm xuất cảnh với chủ shop bán hàng online nợ thuế

Việt Nam kêu gọi hướng tới sân chơi mở, bình đẳng hơn trong thương mại hàng nông sản

Việt Nam kêu gọi hướng tới sân chơi mở, bình đẳng hơn trong thương mại hàng nông sản

Nguồn gốc, ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Nguồn gốc, ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Lễ hội Hoa Ban năm 2024 tại tỉnh Điện Biên sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc

Lễ hội Hoa Ban năm 2024 tại tỉnh Điện Biên sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khởi động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khởi động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Ngày hội sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Ngày hội sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc

Hình thành chuỗi giá trị du lịch, liên kết du lịch quốc gia và toàn cầu

Hình thành chuỗi giá trị du lịch, liên kết du lịch quốc gia và toàn cầu

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về an toàn thông tin

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về an toàn thông tin

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử tại Việt Nam thế nào

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử tại Việt Nam thế nào