Ngành Công Thương tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

Trong bối cảnh thế giới, khu vực biến động nhanh, phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức, kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của ngành Công Thương rất khả quan. Các chỉ tiêu tăng trưởng của ngành tiếp tục hồi phục với tốc độ tăng trưởng cao hơn so với kịch bản đề ra và đồng đều trên tất cả các ngành, lĩnh vực góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
Grab thu phụ phí nắng nóng, Bộ Công Thương yêu cầu phối hợp, làm rõ Bộ Công Thương triển khai mạnh mẽ, hiệu quả công tác bảo vệ người tiêu dùng Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm việc với tỉnh Đắk Nông Bộ Công Thương cảnh báo về nguy cơ tái diễn ùn ứ nông sản

Sáng ngày 14/7, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 và Kế hoạch triển khai 6 tháng cuối năm 2022. Bộ trưởng Hồng Diên chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự có Thứ trưởng Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải và nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng.

Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, lãnh đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; lãnh đạo một số doanh nghiệp trực thuộc ngành Công Thương và các cơ quan báo chí. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Ngành Công Thương tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

Sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng cao

6 tháng đầu năm 2022, nền kinh tế trong nước đã có bước phục hồi, hầu hết các ngành, lĩnh vực, địa phương đều tăng trưởng trở lại. Tuy nhiên, Việt Nam cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn nhất là giá xăng dầu, giá nhiều loại hàng hóa, nguyên, nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất, chi phí sản xuất, sinh hoạt, vận tải tăng cao, tiềm ẩn rủi ro, thách thức, tác động đến ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn, sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân, nhất là người nghèo có thu nhập thấp.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã nhận định đúng tình hình, quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra kịp thời, đúng hướng, hiệu quả; linh hoạt trong điều hành để hài hòa các mục tiêu trước mắt và lâu dài; phát huy tính chủ động, năng động, sáng tạo, quyết đoán, thực hiện quyết liệt các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Trên cơ sở quan điểm, định hướng chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thực hiện Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp công tác, Ban cán sự đảng cùng tập thể Lãnh đạo Bộ Công Thương, Đảng ủy Bộ đã quán triệt, cụ thể hóa trong các chương trình, kế hoạch hành động, đặc biệt là bám sát diễn biến dịch bệnh và tình hình biến động của kinh tế thế giới để linh hoạt trong điều hành, tập trung rà soát, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề ra; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm huy động mọi nguồn lực cho phát triển.

Với sự chủ động, linh hoạt điều hành và quyết liệt các giải pháp, 6 tháng đầu năm 2022, ngành Công Thương đã đạt những kết quả đáng ghi nhận, các chỉ tiêu tăng trưởng của ngành tiếp tục hồi phục với tốc độ tăng trưởng cao hơn so với kịch bản đề ra, đồng đều trên tất cả các ngành, lĩnh vực góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Kết quả, sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, thị trường trong nước... đều tăng cao. Cụ thể, về sản xuất công nghiệp, giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp tăng 8,48%, tăng cao hơn so với mức tăng chung của toàn nền kinh tế (tăng 6,42%) và tăng cao hơn so với mức tăng của cùng kỳ năm trước (6 tháng/2021 tăng 5,74%). Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế với mức tăng 9,66%, đóng góp 2,58 điểm phần trăm vào tốc độ tăng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế.

Quy mô sản xuất công nghiệp tiếp tục được mở rộng với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ tăng 9,3%).

Nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đã cơ bản nối lại được các chuỗi cung ứng, cả sản lượng và số lượng đơn hàng mới đều tăng; ngành điện đảm bảo tốt cân đối điện phục vụ cho phát triển kinh tế và sinh hoạt của người dân. Khai thác dầu, khí và than vượt kế hoạch cùng với nhập khẩu gia tăng đã đảm bảo cung cấp đủ xăng dầu, than cho các hộ sản xuất, cho tiêu dùng ở thị trường trong nước và có dự trữ đảm bảo an ninh năng lượng.

Ngành Công Thương tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022
Bộ trưởng Hồng Diên chủ trì Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2022, chỉ số tiêu thụ và chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đã được cải thiện theo hướng tích cực, tăng 9,4% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2021 tăng 9,2%).

Về xuất nhập khẩu, kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục tăng cao với tổng kim ngạch ước đạt hơn 371,3 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ tăng 28,4%), đạt gần 186 tỷ USD. Đáng chú ý, xuất khẩu khu vực kinh tế trong nước tăng cao hơn khu vực có vốn FDI, tăng 20% (khu vực FDI kể cả dầu thô tăng 16,3%).

Bộ Công Thương nhận định, đây là sự nỗ lực của các doanh nghiệp trong nước trong việc khôi phục sản xuất kinh doanh, nối lại chuỗi cung ứng trong điều kiện còn nhiều khó khăn.

Trong 6 tháng đầu năm có 29 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, tăng 4 mặt hàng so với cùng kỳ, chiếm 91,2% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 58,3%). Các doanh nghiệp đã tận dụng tốt các Hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là các FTA thế hệ mới để thúc đẩy xuất khẩu: 6 tháng năm 2022 cấp C/O mẫu CPTPP đạt 1,32 tỷ USD, tăng 22,1% so với cùng kỳ; cấp C/O mẫu EUR.1 sang EU đạt 5,84 tỷ USD, tăng 32,1% so với cùng kỳ.

Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu cũng ghi nhận tăng cao, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 185,23 tỷ USD, và cơ bản được kiểm soát tốt. Cán cân thương mại tiếp tục duy trì xuất siêu 710 triệu USD (cùng kỳ năm trước nhập siêu 1,86 tỷ USD), góp phần làm tích cực cho cán cân thanh toán, ổn định tỷ giá và ổn định các chỉ số kinh tế vĩ mô khác của nền kinh tế.

Ngành Công Thương tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến

Đảm bảo đủ nguồn cung, đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ sản xuất

Trong 6 tháng năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ có phục hồi tích cực, cao hơn mức tăng của năm 2019 - năm trước khi xảy ra dịch bệnh; hàng hóa dồi dào, sức mua tăng trở lại. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 2.717 nghìn tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, thị trường thế giới có nhiều biến động, giá hàng hóa trong nước chịu ảnh hưởng của mặt bằng giá hàng hóa trên thị trường thế giới nên xu hướng tăng, giá xăng dầu trong nước liên tục tăng cao, giá hàng hóa và dịch vụ thiết yếu tăng theo giá nguyên liệu đầu vào đã ảnh hưởng đến sức mua và nguồn cung trong nước.

Trong bối cảnh đó, Bộ Công Thương đã tích cực, chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, làm việc với các đơn vị sản xuất lớn thực hiện đồng bộ các giải pháp nên nguồn cung hàng hóa tại thị trường trong nước nhất là các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nguyên nhiên liệu thiết yếu phục vụ sản xuất (xăng dầu, phân bón, thức ăn chăn nuôi…) luôn được đảm bảo, đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ sản xuất, đời sống của người dân và doanh nghiệp, kể cả trong những giai đoạn nhu cầu tăng cao. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành thực hiện các biện pháp nhằm bình ổn giá các mặt hàng.

Để bình ổn giá xăng dầu, Bộ Công Thương đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, thực hiện nhất quán, đúng quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và Nghị định 95/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để điều hành giá xăng dầu trong nước phù hợp với diễn biến giá xăng dầu thế giới. Sử dụng công cụ Quỹ Bình ổn giá một cách hiệu quả và linh hoạt nhằm hạn chế mức biến động mạnh của giá xăng dầu trong nước so với biến động của giá thế giới, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường. Bên cạnh đó, Bộ cũng đã phối hợp với Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ trình UBTVQH giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ phục hồi kinh tế.

Khi nguồn cung xăng dầu trên thị trường gặp khó khăn, Bộ đã chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu tăng cường lượng nhập khẩu, đồng thời, ban hành Quyết định số 242/QĐ-BCT ngày 24 tháng 02 năm 2022 về việc phân giao sản lượng nhập khẩu xăng dầu tăng thêm trong Quý II/2022 cho 10 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu đã đẩy mạnh việc nhập khẩu và nỗ lực cung ứng xăng dầu để duy trì nguồn cung cho thị trường nên cơ bản nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước trong Quý I và Quý II/2022 đến nay luôn được đảm bảo, có gối đầu sang Quý III.

Ngành Công Thương tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022
Báo cáo của Bộ Công Thương nhận định, trong bối cảnh nhiều thách thức, khó khăn chồng chất khó khăn, kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của ngành là rất đáng ghi nhận

Đáng chú ý, công tác quản lý, đảm bảo trật tự thị trường, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên thị trường nội địa cũng tiếp tục được củng cố. 6 tháng đầu năm, Bộ Công Thương đã chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường cả nước tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong kinh doanh xăng dầu; sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, vật phẩm y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Theo báo cáo nhanh của Tổng cục Quản lý thị trường, trong 6 tháng đầu năm năm 2022, lực lượng Quản lý thị trường phát hiện, xử lý trên 17.600 vụ vi phạm; thu nộp ngân sách nhà nước trên 113 tỷ đồng và đã từng bước đảm bảo việc kiểm soát các hoạt động kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; chất lượng và giá sản phẩm, an toàn thực phẩm…

Ngoài ra, các công tác quản lý nhà nước đối với các ngành, lĩnh vực phụ trách của ngành Công Thương như hoàn thiện thể chế pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; cải cách thủ tục hành chính và triển khai Chính phủ điện tử; công tác thanh tra; tổ chức cán bộ; thực hiện vốn đầu tư công; quản lý cụm công nghiệp và khuyến công quốc gia; phát triển điện lực; hội nhập kinh tế quốc tế; xúc tiến thương mại; quản lý nhà nước về cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phòng vệ thương mại, khoa học công nghệ... được tổ chức triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả, góp phần vào thành tích chung của toàn ngành.

Với những kết quả làm được, Bộ Công Thương nhận định, trong bối cảnh thế giới, khu vực biến động nhanh, phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức, khó khăn chồng chất khó khăn, kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của ngành là rất đáng ghi nhận.

“Các chỉ tiêu tăng trưởng của ngành tiếp tục hồi phục với tốc độ tăng trưởng cao hơn so với kịch bản đề ra, đồng đều trên tất cả các ngành, lĩnh vực góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế”, Bộ Công Thương đánh giá.

6 giải pháp trọng tâm

Trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm lại, có thể xảy ra suy thoái ngắn hạn, xung đột tại Ucraina có thể kéo dài, không chỉ ảnh hưởng đến giá xăng dầu, chi phí vận tải, logistics, chuỗi cung ứng sản xuất, tiêu dùng, mà còn tiềm tàng rủi ro đến ổn định chính trị khu vực, toàn cầu; nguy cơ khủng hoảng an ninh năng lượng, lương thực...

Bộ Công Thương cho rằng, toàn ngành không được lơ là, chủ quan, theo dõi chặt chẽ tình hình biến động cung cầu, giá cả hàng hóa trên thế giới và trong nước để sẵn sàng các phương án giải pháp ứng phó kịp thời nhằm đạt được các mục tiêu đạt ra của ngành.

Để phấn đấu đạt các chỉ tiêu năm 2022 như: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng khoảng 7-8%; Kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 8%, duy trì xuất siêu; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8%; Tổng điện năng sản xuất và nhập khẩu tăng 7,88%; Điện thương phẩm tăng 7,1 - 9,1%, trong 6 tháng cuối năm, ngành Công Thương tập trung thực hiện 6 giải pháp chính.

Một là, tiếp tục tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 01, 02 và Chương trình phục hồi kinh tế. Tập trung cao để hoàn thành có chất lượng và đúng thời hạn các nhiệm vụ được giao tại Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của ngành Công Thương năm 2022, các đề án sửa đổi, bổ sung các Luật và các chiến lược, quy hoạch phát triển ngành.

Các địa phương khẩn trương chỉ đạo xây dựng Chiến lược, Chương trình hành động và các Đề án phát triển công nghiệp, thương mại trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2030; Rà soát các nội dung phát triển công nghiệp và thương mại để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh, phù hợp với quy hoạch quốc gia, Quy hoạch vùng, Quy hoạch ngành. Bố trí nguồn lực phù hợp để triển khai thực hiện nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp và thương mại trên từng địa bàn.

Hai là, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, các địa phương phối hợp với Bộ làm việc và theo dõi chặt chẽ các dự án, ngành hàng lớn và một số địa bàn trọng điểm để nắm bắt tình hình và xử lý, tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy mạnh sản xuất, nhất là các nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào, hạn chế nhập khẩu và chủ động nguồn cung trong nước thay thế cho nguồn nhập khẩu. Huy động tối đa các nguồn lực đảm bảo cung ứng đủ điện, than, xăng dầu, phân bón…cho sản xuất và sinh hoạt.

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bám sát tiến độ để sớm đưa vào vận hành các công trình dự án trọng điểm, có vai trò quan trọng trong lĩnh vực điện, dầu khí, công nghiệp chế biến, chế tạo... tạo giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp. Các địa phương tạo điều kiện giải phóng mặt bằng những dự án trọng điểm, cấp bách, tạo thuận lợi hóa trong các thủ tục hành chính của các dự án trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại trên địa bàn.

Ba là, tập trung ưu tiên cao cho các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định cung cầu, giá cả, theo đó: theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu để có biện pháp điều tiết kịp thời; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong điều hành giá để kiểm soát giá cả hàng hóa đầu vào, tăng cường kiểm tra, kiểm soát để ngăn chặn các hoạt động găm hàng, đầu cơ, thao túng giá.

Đối với mặt hàng xăng dầu, theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả, tiến độ nhập khẩu xăng dầu của các doanh nghiệp để điều hành phù hợp; phối hợp với Bộ Tài chính rà soát để kiến nghị Chính phủ trình UBTVQH và Quốc hội tiếp tục giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế VAT, thuế xuất nhập khẩu trong trường hợp giá xăng dầu tiếp tục tăng cao.

Đối với các địa phương cần xem xét ưu tiên ngân sách, chia sẻ khó khăn với Chính phủ triển khai Chương trình bình ổn thị trường nhằm ổn định cung - cầu, giá cả trên từng địa bàn

Chú trọng đầu tư hiện đại hóa hệ thống phân phối ở vùng nông thôn, miền núi để đẩy mạnh đưa hàng Việt về nông thôn; phối hợp với Bộ Công Thương kiểm soát hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu để tạo điều kiện cho hàng Việt phát triển trên thị trường nội địa

Đẩy mạnh triển khai các hoạt động kích cầu tiêu dùng trên môi trường số, TMĐT, hỗ trợ doanh nghiệp Việt, hợp tác xã ở địa phương ứng dụng thương mại điện tử để phân phối và tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa.

Bốn là, đẩy mạnh xuất khẩu, thúc đẩy phát triển sản xuất: Hỗ trợ các doanh nghiệp về thông tin thị trường, xúc tiến xuất khẩu, tận dụng các cam kết trong các Hiệp định FTA đã ký kết và thông qua các chuỗi giá trị toàn cầu để tìm kiếm thị trường mới; khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo để tạo ra các sản phẩm mới.

Các địa phương tập trung xây dựng phát triển thương hiệu đối với các mặt hàng có thế mạnh của địa phương, phối hợp với các Bộ, ngành xử lý tốt vấn đề về truy xuất nguồn gốc bảo đảm chất lượng hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu của các nước, tận dụng tốt các FTA để đẩy mạnh xuất khẩu. Tuân thủ hướng dẫn của các Bộ, ngành triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch có lộ trình khi được Chính phủ thông qua.

Năm là, kiện toàn, ổn định mô hình tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện hiệu quả Nghị định thay thế Nghị định 98/2017/NĐ-CP ngày 28/8/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; hoàn thành việc xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ; Hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021 - 2025; Đề án luân chuyển cán bộ theo tinh thần Nghị quyết TW 3, Khóa VIII và Quy định 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 về luân chuyển cán bộ.

Sáu là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới lề lối, phương thức làm việc, đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh; chủ động phối hợp xử lý công việc gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong toàn hệ thống.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin khác

Diễn đàn Logistics Việt Nam 2022:  Hướng tới mục tiêu "Logistics xanh"

Diễn đàn Logistics Việt Nam 2022: Hướng tới mục tiêu "Logistics xanh"

Ngày 26/11/2022, Bộ Công Thương phối hợp với Thành ủy, UBND Thành phố Hải Phòng tổ chức phiên toàn thể của Diễn đàn Logistics Việt Nam 2022 với chủ đề "Logistics xanh" bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đây là sự kiện thường niên do Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức từ năm 2013 đến nay.
Vì sao nước mắm và khoai môn Việt Nam xuất khẩu vào Đài Loan không đạt

Vì sao nước mắm và khoai môn Việt Nam xuất khẩu vào Đài Loan không đạt

Theo Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, ngày 22 tháng 11, Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (TFDA) công bố Danh sách 10 lô hàng xuất khẩu vào đảo này không vượt qua được kỳ sát hạch kiểm tra tại cửa khẩu tuần này, trong đó có 02 lô hàng của Việt Nam.
Hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham gia Vietnam Expo lần thứ 20

Hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham gia Vietnam Expo lần thứ 20

Từ ngày 01-03/12/2022, tại Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ diễn ra Hội chợ Vietnam Expo lần thứ 20. Hội chợ có diện tích 10.000m2 và thu hút 550 gian hàng của hơn 520 doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Bộ Công Thương đề xuất 2 kịch bản phân giao tổng nguồn xăng dầu 2023

Bộ Công Thương đề xuất 2 kịch bản phân giao tổng nguồn xăng dầu 2023

Mới đây, Bộ Công Thương đã họp với các đơn vị đầu mối nhằm đưa ra kịch bản về nguồn cung xăng dầu năm 2023, đảm bảo nguồn cung trong mọi tình huống.
Ngành dệt may dự kiến đạt 42 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu năm 2022

Ngành dệt may dự kiến đạt 42 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu năm 2022

Trong 10 tháng năm 2022, ngành dệt may Việt Nam đã xuất khẩu vào 66 nước, vùng lãnh thổ. Đây là sự bứt phá của ngành trong phát triển thị trường. Cùng với đó, số mặt hàng duy trì xuất khẩu khoảng 47-50 mặt hàng khác nhau vào thị trường toàn cầu và chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu là quần áo may mặc các loại.
Sắp diễn ra Diễn đàn “Logistics xanh”

Sắp diễn ra Diễn đàn “Logistics xanh”

“Logistics xanh” là chủ đề của diễn đàn Logistics Việt Nam 2022 được Bộ Công Thương tổ chức trong hai ngày 25-26/11/2022 tới đây tại Hải Phòng.
Giá xăng đồng loạt giảm nhẹ

Giá xăng đồng loạt giảm nhẹ

Trong kỳ điều hành ngày 21/11, giá xăng E5RON92 giảm 40 đồng/lít; giá xăng RON95-III giảm 80 đồng/lít; giá dầu Dầu điêzen 0.05S giảm nhiều nhất 182 đồng/lít; giá dầu hỏa giảm 107 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu mazut 180CST tăng 25 đồng/kg.
Xem thêm